حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداری مشتری و …

H5: رضایت مشتری بر حفظ مشتری تاثیر مثبت و معنادار دارد.۱-۷٫ متغیرهای پژوهش۱-۷-۱٫ متغیرهای مستقلبازاریابی رابطه مند[۷]اعتماد[۸]تعهد[۹]مدیرت ارتباطات[۱۰]مدیریت تعارض[۱۱]وفاداری[۱۲]رضایت[۱۳]۱-۷-۲٫ متغیرهای[…]

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی سیم با استفاده از خوشه‌بندی …

الگوریتم کوچ پرندگان از حرکت گروهی پرندگان مهاجر الهام گرفته شده است. این الگوریتم در سال ۱۹۹۵ توسط کندی[۷۰] و ابرهارت[۷۱] ابداع[…]

Read more

مقاله علمی با منبع : توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی سیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم …

بهترین نتیجه را در بین ذرات مشخص می‌کنیم.سرعت را برای هر ذره به‌روزرسانی می‌کنیم.موقعیت را برای هر ذره به‌روزرسانی می‌کنیم.تا[…]

Read more