گزارش “دردناک” روزنامه تایمز از بریدن سر سرباز اسیر سوری / عکس +۱۸

خبرنگار روزنامه تایمز در توصیف این اقدام عناصر مسلح گفت: این جوری اقدامات وحشیانه فقط در قرون وسطی دیده می شد.

“پاتریک ویتی” گفت: در روستای کفرغان در حلب عناصر القاعده مردم رو واسه مشاهده سربریدن یه سرباز سوری که در جریان عملیاتی به اسارت گرفته شده بود ، دعوت کردن.

ایشون اضافه کرد: به نظر میاد که جنگ در سوریه هر روز وحشیانه تر می شه چون اقدامات وحشیانه خیلی از طرف عناصر مسلح و گروه های افراطی روی داده. در بیشتر موارد این خشونتها رنگ و بوی طایفه ای داره و عناصر مسلح مدعی هستن که از عقایدشون دفاع می کنن.

خبرنگار تایمز در مورد سربریدن این سرباز اسیر گفت: عناصر گروه موسوم به “دولت اسلامی در عراق و شام” وابسته به القاعده سرباز جوونی رو درحالیکه چشمانش رو بسته بودن، به میدون آوردن. از درون احساس درد می کردم، ولی مجبور بودم که تحمل کنم چون من در حال ثبت وقایع هستم. چند بار در آستانه استفراغ بودم ولی خودمو کنترل کردم.

ایشون اضافه کرد: صحنه ای خشن رو مشاهده کردم ؛ با یه آدم به صورت غیر انسانی رفتار شد؛ اون رو که ترسیده و نگران بود مجبور کردن زانو بزنه؛ این سرباز جوون بود و هنوز چیزی از زندگی ندیده بود، ولی اون رو در کمال خونسردی سر بریدند.

ویتی ادامه داد: هنگام اعدام و بریدن حنجره اون، این جوون رو به صورت مایل خوابوندن و سه یا چهار نفر از عناصر مسلح دستها و پاهای اون رو گرفته بودن. اون تلاش کرد که گردنش رو نبرن، ولی اونا قویتر بودن .. سر اون رو در دست گرفته و بلند کردن و به هلهله پرداختن.

ویتی گفت: به عنوان یه آدم دوست نداشتم این صحنه رو ببینم، ولی به عنوان روزنامه نگار، من دوربین در دست داشته و مسئولیت داشتم. من مسئول هستم چیزی که رو که در اون روز دیدم به همه منتقل کنم تا همه از واقعیت این افراد خبردار شن؛ ولی تلاش می کنم صحنه هایی رو که دیدم از ذهنم پاک کنم و دوباره اونا رو یادآوری نکنم.

باشگاه خبرنگاران