گران ترین شهرهای جهان برای زندگی کدامند؟

طبق یه آمار جدید از “واحد هوش اقتصادی”، سنگاپور پرخرجترین شهر دنیا واسه مهاجرانه.

این شهر امسال جایگاه توکیو به عنوان پرخرجترین شهر دنیا رو از اون خود کرده. دلیل اونو میشه در تورم زیاد، هزینۀ حمل و نقل بالا، هزینۀ آب و برق بالا و در آخر زیادی فروشنده های جنسای لوکس جستجو کرد.

البته توکیو هنوز از نظر مواد غذایی گرون ترین قیمتا رو داره. در حالی که خوش گذرانی و تفریحه که در شهرهای اروپائی واسه جیب شما دردسر درست می کنه. نیویورک این وسط مقام ۲۶ام رو کسب کرده که نسبت به سال ۲۰۱۳ تنها یه رده بالاتره.

به گزارش آلامتو به نقل از Businessinsider ؛ در این آمار هزینۀ زندگی براساس قیمت ۱۶۰ کالا و خدمت جور واجور شامل خوراک، پوشاک، اجاره، و حمل و نقل حساب شده. بعد تموم این اعداد و ارقام نسبت به شهر نیویورک مقایسه می شن، با این فرض که اندازه هزینه در نیویورک رو ۱۰۰ حساب کنیم. ما هم اینکه چند شهر با هزینۀ پائین رو معرفی کردیم تا بتونین اونا رو با دیگر موارد مقایسه کنین.

 1. سنگاپور

سنگاپور سال پیش در ردۀ ششم قرار داشت. شاخص هزینۀ فعلی واسه زندگی در این شهر ۱۳۰ هستش.

یه قرص نون:

 • حالا: ۳.۳۶ دلار
 • سال پیش: ۳.۲۵ دلار
 • ۵ سال پیش: ۲.۹۰ دلار

یه لیتر بنزین بدون سرب:

 • حالا: ۱.۷۳ دلار
 • سال پیش: ۱.۷۴ دلار
 • ۵ سال پیش: ۱.۳۶ دلار

سنگاپور

 1. پاریس

پاریس سال پیش در ردۀ هفتم قرار داشت. شاخص هزینۀ فعلی واسه زندگی در این شهر ۱۲۹ هستش.

یه قرص نون:

 • حالا: ۸.۴۴ دلار
 • سال پیش: ۸.۹۵ دلار
 • ۵ سال پیش: ۷.۳۱ دلار

یه لیتر بنزین بدون سرب:

 • حالا: ۲.۵۰ دلار
 • سال پیش: ۲.۳۸ دلار
 • ۵ سال پیش: ۲.۴۴ دلار

پاریس

 1. اسلو

اسلو سال پیش با یه تساوی در ردۀ چهارم قرار داشت. شاخص هزینۀ فعلی واسه زندگی در این شهر ۱۲۸ هستش.

یه قرص نون:

 • حالا: ۵.۹۱ دلار
 • سال پیش: ۶.۳۱ دلار
 • ۵ سال پیش: ۵.۳۳ دلار

یه لیتر بنزین بدون سرب:

 • حالا: ۲.۴۱ دلار
 • سال پیش: ۲.۶۱ دلار
 • ۵ سال پیش: ۲.۰۵ دلار

اسلو

 1. زوریخ

زوریخ سال پیش در ردۀ هفتم قرار داشت. شاخص هزینۀ فعلی واسه زندگی در این شهر ۱۲۵ هستش.

یه قرص نون:

 • حالا: ۶.۱۹ دلار
 • سال پیش: ۶.۰۸ دلار
 • ۵ سال پیش: ۵.۱۳ دلار

یه لیتر بنزین بدون سرب:

 • حالا: ۲.۰۶ دلار
 • سال پیش: ۲.۰۱ دلار
 • ۵ سال پیش: ۱.۶۹ دلار

زوریخ

 1. سیدنی

سیدنی سال پیش در ردۀ سوم این لیست قرار داشت. شاخص هزینۀ فعلی واسه زندگی در این شهر ۱۲۰ هستش.

یه قرص نون:

 • حالا: ۴.۶۵ دلار
 • سال پیش: ۵.۰۳ دلار
 • ۵ سال پیش: ۳.۵۲ دلار

یه لیتر بنزین بدون سرب:

 • حالا: ۱.۳۵ دلار
 • سال پیش: ۱.۵۰ دلار
 • ۵ سال پیش: ۱.۲۸ دلار

سیدنی

 1. کاراکاس

کاراکاس سال پیش در ردۀ نهم قرار داشت. شاخص هزینۀ فعلی واسه زندگی در این شهر ۱۱۸ هستش.

یه قرص نون:

 • حالا: ۱۱.۰۲ دلار
 • سال پیش: ۹.۴۰ دلار
 • ۵ سال پیش: ۶.۹۸ دلار

یه لیتر بنزین بدون سرب:

 • حالا: ۰.۰۲ دلار
 • سال پیش: ۰.۰۲ دلار
 • ۵ سال پیش: ۰.۰۵ دلار

کاراکاس

 1. ژنو

سال پیش، ژنو در ردۀ ۱۱ام این لیست قرار داشت. شاخص هزینۀ فعلی واسه زندگی در این شهر ۱۱۸ هستش.

یه قرص نون:

 • حالا: ۶.۳۸ دلار
 • سال پیش: ۵.۶۳ دلار
 • ۵ سال پیش: ۵.۸۶ دلار

یه لیتر بنزین بدون سرب:

 • حالا: ۱.۹۶ دلار
 • سال پیش: ۲.۰۴ دلار
 • ۵ سال پیش: ۱.۶۹ دلار

ژنو

 1. ملبورن

ملبورن سال پیش در نتیجۀ یه تساوی در ردۀ چهارم قرار داشت. شاخص هزینۀ فعلی واسه زندگی در این شهر ۱۱۸ هستش.

یه قرص نون:

 • حالا: ۴.۴۳ دلار
 • سال پیش: ۴.۸۷ دلار
 • ۵ سال پیش: ۳.۷۷ دلار

یه لیتر بنزین بدون سرب:

 • حالا: ۱.۳۵ دلار
 • سال پیش: ۱.۴۹ دلار
 • ۵ سال پیش: ۱.۲۸ دلار

ملبورن

 1. توکیو

توکیو سال پیش به عنوان اولین شهر این لیست معرفی شده بود. شاخص هزینۀ فعلی واسه زندگی در این شهر ۱۱۸ هستش.

یه قرص نون:

 • حالا: ۷.۱۲ دلار
 • سال پیش: ۹.۰۶ دلار
 • ۵ سال پیش: ۷.۵۵ دلار

یه لیتر بنزین بدون سرب:

 • حالا: ۱.۷۳ دلار
 • سال پیش: ۱.۹۷ دلار
 • ۵ سال پیش: ۱.۶۹ دلار

توکیو

 1. کپنهاگ

کپنهاگ سال پیش در ردۀ ۱۵ام قرار داشت. اما اندازه هزینۀ فعلی واسه زندگی در این شهر ۱۱۷ هستش.

یه قرص نون:

 • حالا: ۴.۸۲ دلار
 • سال پیش: ۴.۴۷ دلار
 • ۵ سال پیش: ۳.۸۲ دلار

یه لیتر بنزین بدون سرب:

 • حالا: ۲.۱۸ دلار
 • سال پیش: ۲.۰۷ دلار
 • ۵ سال پیش: ۲.۰۵ دلار

کپنهاگ

لیست زیباترین جزایر و سواحل اندونزی

۲۰ جاذبه گردشگری برتر آسیا

اختصاصی جهانگردی