گران ترین خودرو های وارداتی در دی ماه ۹۱ + جدول

نگاهی به فهرست خودروهای وارداتی نشون از واردات ۳۱ دستگاه خودرو با قیمت بیشتر از ۱۰۰ هزار دلار داره.

گرانترین خودروهای وارداتی در دی ماه شامل ۱۴ دستگاه پورشه، ۱۴ درستگاه مرسدس، دو دستگاه مازراتی و یه دستگاه بی ام و بود که جمع ارزی این ۳۱ دستگاه خودرو برابر ۵ میلیون دلاره که با تغییر مبنای محاسبه قیمت خودروها در دی ماه ارزش تومانی ثبت شده واسه این خودروها برابر ۱۲.۴ میلیارد تومن بوده.

گرانترین خودروهای وارداتی دی ماه امسال دو دستگاه پورشه پانامرای توربو مدل ۲۰۱۳ هستن که هر یک با قیمتی حدود ۲۰۹ هزار دلار در گمرک به ثبت رسیدن.

نگاهی به فهرست خودروهای گرون نشون میده بازم بازار مرسدس بنز و پورشه در ایران داغ بوده و برخلاف رشد شدید قیمت این خودورها بازم در بازار خریدارائی منتظر سوار شدن بر این خودروهای چند صد میلیونی و بعضی وقتا میلیارد تومانی هستن.

طی ده ماهه اول امسال آمار گمرک نشون دهنده ورود۴۴۲ دستگاه خودرو به باشگاه ۱۰۰ هزار دلاریا با ارزی برابر ۴۰ میلین دلاره که به غیر از دی ماه بخش کلی ای از این خودروها با ارز منبع ۱۲۲۶ تومانی ثبت سفارش شدن.

.

فهرست گرانترین خودروهای وارداتی در دی ماه سال ۹۱

مدل خودرو

تعداد

ارزش محموله

قیمت هر دستگاه

میلیون تومن

دلار

میلیون تومن

دلار

پورشه پانامرای توربوساخت ۲۰۱۲مدل ۲۰۱۳

۱

۵۱۵

۲۰۹۶۱۱

۵۱۵

۲۰۹۶۱۱

پورشه پانامرای توربوساخت ۲۰۱۲مدل ۲۰۱۳

۱

۵۱۵

۲۰۹۲۷۴

۵۱۵

۲۰۹۲۷۴

پورشه پانامراتوربو۸سیلندر

۱

۵۱۳

۲۰۸۸۷۶

۵۱۳

۲۰۸۸۷۶

پورشه پانامراتوربو ۴ نفره

۱

۵۱۲

۲۰۸۵۷۳

۵۱۲

۲۰۸۵۷۳

مرسدس بنزSL500با ۴ درب۵۵۰۰cc

۱

۴۲۰

۱۷۱۱۰۷

۴۲۰

۱۷۱۱۰۷

مرسدس بنزSL500 چهاردرب ظرفیت ۵نفر۸سیلندر

۱

۴۲۰

۱۷۱۱۰۵

۴۲۰

۱۷۱۱۰۵

مرسدس بنز SL500 سفیدمتالیک ۴درب ۸سیلندر

۱

۴۰۹

۱۶۶۴۵۸

۴۰۹

۱۶۶۴۵۸

مرسدس بنزS500 فورماتیک رنگ سفیدمتالیک

۱

۴۰۹

۱۶۶۴۵۸

۴۰۹

۱۶۶۴۵۸

مرسدس بنزSL500 رنگ مشکی ۸سیلندر۴درب

۱

۴۰۴

۱۶۴۴۲۴

۴۰۴

۱۶۴۴۲۴

مرسدس بنزSL500برنگ مشکی م ۲۰۱۳سقف کشوی

۱

۴۰۳

۱۶۴۱۲۳

۴۰۳

۱۶۴۱۲۳

پورشه cayenne-turboمدل ۲۰۱۳سال ساخت ۲۰۱۲

۲

۸۰۷

۳۲۸۱۸۷

۸۰۷

۱۶۴۰۹۳

مرسدس بنزSL500م ۲۰۱۳س ۲۰۱۲رسفیداتوماتیک ۸سیلندر

۱

۴۰۲

۱۶۳۵۳۵

۴۰۲

۱۶۳۵۳۵

مرسدس بنزSL500دنده خودکار ۸سیلندر

۱

۴۰۰

۱۶۲۵۹۷

۴۰۰

۱۶۲۵۹۷

مرسدس بنزSL500دنده خودکار سقف کشویی ظرفیت ۵نفر

۱

۳۹۷

۱۶۱۴۴۰

۳۹۷

۱۶۱۴۴۰

مرسدس بنزSL500مدل ۲۰۱۳ساخت ۲۰۱۲

۱

۳۹۷

۱۶۱۴۳۱

۳۹۷

۱۶۱۴۳۱

مرسدس بنزSL500ساخت ۲۰۱۲مدل ۲۰۱۳ حجم ۴۶۰۰CC

۱

۳۹۵

۱۶۰۵۰۵

۳۹۵

۱۶۰۵۰۵

پورشه کاین توربو۴۸۰۰ccسال ساخت ۲۰۱۲هشت سیلندر

۱

۳۸۹

۱۵۸۲۳۸

۳۸۹

۱۵۸۲۳۸

پورشهکایینتوربومدل۲۰۱۳

۱

۳۸۸

۱۵۸۰۱۲

۳۸۸

۱۵۸۰۱۲

مازاراتی ۴۷۰۰cc مدل ۲۰۱۳ مدل M145S

۱

۳۸۸

۱۵۷۸۹۲

۳۸۸

۱۵۷۸۹۲

بی ام و ۷۶۰Li مدل ۲۰۱۲ساخت ۲۰۱۲

۱

۳۸۶

۱۵۷۱۹۲

۳۸۶

۱۵۷۱۹۲

پورشه توربو کاین ۴۸۰۰CC

۲

۷۷۳

۳۱۴۲۹۵

۷۷۳

۱۵۷۱۴۷

پورشه پانامرا۴Sمدل ۲۰۱۳ساخت ۲۰۱۲

۱

۳۷۴

۱۵۲۲۱۰

۳۷۴

۱۵۲۲۱۰

پورشه پانامرا۴Sمدل ۲۰۱۳ساخت ۲۰۱۲رنگ سفید

۱

۳۷۴

۱۵۲۲۱۰

۳۷۴

۱۵۲۲۱۰

پورشه پانامرا۴Sقهوه ای مدل ۲۰۱۳ساخت ۲۰۱۲

۱

۳۷۴

۱۵۱۹۷۸

۳۷۴

۱۵۱۹۷۸

مرسدس بنزCL500مدل ۲۰۱۳سال ساخت ۲۰۱۲-دودرب

۱

۳۷۰

۱۵۰۵۰۸

۳۷۰

۱۵۰۵۰۸

مرسدس بنزS350Lرنگ مشکی روغنیساخت ۲۰۱۲مدل ۲۰۱۳

۱

۳۲۷

۱۳۲۸۵۱

۳۲۷

۱۳۲۸۵۱

مرسدس بنزS350L موتور۳۵۰۰cc مشکی روغنی

۱

۳۲۷

۱۳۲۸۵۱

۳۲۷

۱۳۲۸۵۱

مازراتی کواتروپورته مدل ۲۰۱۳ساخت ۲۰۱۲

۱

۲۹۹

۱۲۱۵۵۷

۲۹۹

۱۲۱۵۵۷

پورشه ۱۱۹کررااس کابریولت ۲درب سال ساخت ۲۰۱۲

۱

۲۹۷

۱۲۰۸۶۱

۲۹۷

۱۲۰۸۶۱

جمع:

۳۱

۱۲۳۸۳

۵۰۳۸۳۵۹

منبع: گمرک ایران

باشگاه خبرنگاران جدول