کوهی که به طرز عجیبی سوراخ شده است + عکس

کوه تورگاتن در جزیره تورگت کشور نروژ، دارای سوراخی به طول ۱۶۰ متر، ۳۵ متر ارتفاع و ۲۰ متر عرضه که به دنبال روند گرم و سرد شدن و ذوب تکراری یخا در درون این کوه ایجاد شده و این موضوع باعث شده تا اهالی کشور نروژ به اون لقب “کوه سوراخ دار” بدن.

کوه تورگاتن در جزیره تورگت کشور نروژکوه تورگاتن

کوه تورگاتن در جزیره تورگت کشور نروژ

کوه تورگاتن در جزیره تورگت کشور نروژ

کوه تورگاتن در جزیره تورگت کشور نروژ

کوه تورگاتن در جزیره تورگت کشور نروژ

کوه تورگاتن در جزیره تورگت کشور نروژ

کوه تورگاتن در جزیره تورگت کشور نروژ

باشگاه خبرنگاران