کنوانسیون حقوق کودک


با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومت ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولی به علت فواید فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستی اطفال بدون سرپرست» با آثار حقوقی مشخصی احیا گردیده است.
مبین (1384)، در مقاله‌ای با عنوان «تحولات فرزند خواندگی در نظام حقوقی اسلام، ایران و فرانسه» به بیان مسائل حقوقی فرزند خواندگی در اسلام، ایران و فرانسه پرداخت و شرایط پذیرش فرزند در آنها را به رشته‌ی تحریر دراورد. به بیان او فرزند خواندگی در اسلام به عنوان نهادی که ایجاد کننده‌ی نسب مصنوعی، مردود دانسته شده است ولی سرپرستی اطفال یتیم و بی‌سرپرست بسیار مورد توجه قرار گرفته و واجب کفایی است. نظام حقوقی ایران از قانون اسلام پیروی کرده و فرزند خواندگی ایجاد کننده‌ی نسب مصنوعی را مردود می‌داند، اما قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست با هدف تضمین سعادت و حمایت از‌ای اطفال مقرراتی رادر زمینه‌ی سرپرستی این اطفال وضع نموده که جنبه‌ی حمایتی دارد.
موسوی بجنوردی (1389)، در مطالعه‌ی خود با عنوان «بررسی وضعیت فرزند خواندگی بعد از انقلاب اسلامی» به بیان شرایط حاکم بر وضعیت فرزند خواندگی در ایران پرداخت و مشکلات و موانع و دلایل لزوم پرداختن این امر را برسی کرد. او در مقاله‌ی خود بیان کرد که کودک بی‌سرپرست به عنوان یک شهروند نیازمند حمایت‌های مادی و معنوی است و با توجه به این که حکومت در محضر الهی از باب «الحاکم ولی من لا ولی له» نسبت به این کودکان مسئول بوده است و تعهداتی دارد که باید به آنها وفا کند (تعهداتی از قبیل:حضانت، تعلیم و تربیت، موظبت جسمی، مواظبت در امور اخلاقی و بهداشتی، اقدام به موقع به معالجه و درمان، آموزش و….) اینجاست که بایستی یا حکومت خودش این تعهدات را انجام دهد یا از قِبَل خود نایب انتخاب کند و این وظیفه‌ی خطیر را به دیگری محول کند.
سلیمان فدوی لنجوانی (1384) در مقاله‌ی «تعارض قوانین در فرزند خواندگی» به بیان تعارضات موجود در قوانین و حقوق فرزند خواندگی پرداخت. به بیلان او هرگاه محکمه خارجی ایجادکننده رابطه فرزند خواندگی باشد و والدین پذیرنده وفرزندخوانده، همگی ایرانی (غیر از اقلیت‌های دینی) باشند در آن صورت رابطه قرابت وتوارث بین نامبردگان بر قرار نخواهد شد و در خصوص اقلیت‌های دینی و مذهبی مطابق قواعد و مقررات متداوله و مسلمه دین و مذهب پدرخوانده رفتار می‌گردد. در خصوص اتباع بیگانه، حکم فرزندخواندگی صادره توسط محکمه خارجی، با رعایت ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1، فقط به میزان و مواد مندرج در حکم قابل تنفیذ می‌باشد مگر اینکه موارد مقید در دادنامه، با نظم عمومی شدید و بازدارنده حقوق ایرانمنافات داشته باشد که در آن صورت، انتظامات عمومی مانع نفوذ حکم خواهد شد.
متولی (1379)، در مقاله‌ای با عنوان «قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین‌الملل خصوصی ایران» با بررسی حقوق فرزند خواندگی و قوانین حاکم بر این موضوع در ایرن و کشورهای دیگر پزداخت و اذعان داشت که تلاش حقوقدانان، قضات و قانونگزاران در کشورهای مختلف، درجهت رعایت هر چه بیشتر مصالح ومنافع عالیه کودکان می‌باشد، و این رعایت مصالح عالیه کودک، علاوه بر جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی، شامل رعایت جنبه‌های عاطفی و روانی موضوع نیز می‌شود و این مسأله از جمله به صورت صدور شناسنامه و اوراق و اسناد سجلی و مدارک هویت طفل به نام خانواده جدید متجلی می‌گردد. بدیهی است که وقتی این تلاشها با میراث فرهنگی و دینی و سنت‌های جوامع مختلف تلفیق وهماهنگ می‌شود، آثار بعضاً متفاوتی را در مقررات کشورهای مختلف بوجود می‌آورد.
علی اکبری و توکل (1389)، در تحقیق خود با عنوان «بررسی تجارب روانی خانواده‌های دارای فرزند خوانده»، که یک مطالعه کیفی بود و در آن از روش پدیده شناسی توصیفی استفاده گردید و نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف انجام شد، وضعیت روانی زوجین دارای فرزند خوانده را مورد بررسی و تحلیل قرار دادن. در پژوهش فوق الذکر بیان شد که تغییرات روانی از اهم تجربیات این خانواده‌ها می‌باشد. فرزند خواندگی علاوه بر فوایدی که برای فرزند خوانده دارد، برای استحکام بخشی به اساس خانواده نیز نقش و فواید چشمگیری دارد و پرستاران لازم است در طراحی مداخلات روان پرستاری جهت رفع مشکلات آن‌ها توجه لازم را مبذول دارند.
2-16-2- تحقیقات خارجی
هالمن و همکاران (1992)، در مطالعه خود با عنوان «نگرش در مورد مداخلات ناباروری در میان زوج‌های بارور و نابارور» بیان نمودند که شرایط فیزیکی زوجین در پذیرش فرزند خوانده تاثیر زیادی دارد و به عنوان آخرین راه حل است. در سایر جوامع نیز چنین شرایطی در خانواده‌های دارای فرزند خوانده دیده می‌شود. به بیان دیگر، از بین روش‌های درمان نازایی، به طور معمول فرزند خواندگی آخرین راه حلی است که زوجین نازا انتخاب میکنند.
لیبلوم و همکاران (1998)، در مقاله‌ی «زندگی پس از درمان ناباروری: یک بررسی طولانی مدت از عملکرد زناشویی و جنسی» در این خصوص بیان کردند که زوج‌های نابارور حتی مدت طولانی بعد از قطع درمان ناباروری، امید به داشتن فرزند را از دست نمی‌دهند و بعد از ناامیدی از درمان به طور معمول دچار مشکلات روحی و روانی شده، روابط زناشویی آن‌ها نیز دستخوش تغییر می‌شود. وجود ترس و نگرانی راجع به مطلع شدن کودک از واقعیت نیز از مواردی است که می‌تواند بر زندگی این افراد تأثیر بگذارد. به عقیده سرگلزایی و همکاران، در این خانواده‌ها اغلب نگرانی راجع به آگاه شدن کودک از واقعیت همواره به صورت یک سایه، زوجین را تعقیب می‌کند.
مولیناری و همکاران (2006)، در مقاله‌ای تحت عنوان «نیازهای حمایت اجتماعی به خانواده‌های پذیرای فرزند خوانده به ویژه در پذیرش کودکان. نیازمند» عنوان می‌کنند که یکی از مباحث عمده که موجب نگرانی در زوجین می‌شود، نگرانی راجع به آگاهی طفل از هویت واقعی خود می‌باشد. این در حالی است که اکثر پژوهشگران، با تأکید بر اهمیت اطلاع رسانی مناسب به کودک در خصوص هویت واقعی خود، مخاطرات جدی را در اصرار بر مخفی نگه داشتن هویت کودک یادآور می‌شوند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برکویتز و همکاران (1992)، در مقاله‌ی خود با عنوان «زایمان و سلامت زنان» بیان می‌کنند که تفاوت فرزند واقعی و فرزند حکمی یا ظاهری در این است که پیوند موجود بین فرزند حقیقی با پدر و مادر وی پیوندی طبیعی و ناگسستنی است و رابطه حقوقی بین آنان هرگز از بین نخواهد رفت، در صورتی که پیوند بین فرزند با پدر و مادر خوانده چندان محکم نیست و عواملی نظیر انحلال خانواده، با توجه به سیاست قانون گذار، ممکن است رابطه حقوقی موجود را ضایع نماید. فرزند خواندگی روشی است که می‌تواند به ترمیم جنبه‌های آسیب دیده روان زوج نازا کمک فراوانی نموده، روابط بین زوجین را بهبود بخشد.
بتان (2003)، در مطالعه خود به بررسی تاریخچه و مفاهیم پیدایش فرزندخواندگی پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که در روم باستان فرزندخواندگی نوعی توافق بین طرفین محسوب می‌گردید که با رأی دادگاه ایجاد و تولید رابطه و علقه خانوادگی می‌نمود. کارکردهای نظامی، اقتصادی، عاطفی و اجتماعی، از مهم‌ترین عملکردهای فرزندخواندگی در حقوق روم، مخصوصاً نسبت‌ به مقامات بالای اجتماع رومی محسوب می‌شد.
کوستایدین (2004)، در مطالعه خود به بررسی لزوم فرزندخواندگی در جوامع امروزی پرداخته است و چنین نتیجه گیری کرده است که سازمان‌های اجتماعی که برای صیانت از بنیان‌های اجتماعی به ویژه نهاد خانواده به وجود آمده‌اند، برای ایفای وظایفشان نیاز به ابزارهایی دارند تا به آنها، قدرت اعمال نفوذ در حیطه تکالیف‌شان را بدهد. فرزندخواندگی از جمله مهم‌ترین نهادهای حقوقی خانواده محسوب می‌شود، تجارت کودکان (برای مقاصد متعدد نامشروع ـ جنسی، پزشکی، آزمایشگاهی و کار) دولت‌ها را مجبور می‌سازد تا نسبت به تمام امکان‌های سوء استفاده از رابطه فرزندخواندگی حساس گردیده و اقدامات پیشگیرانه جدی را اتخاذ نمایند.
فصل سوم:
فرزندخواندگی و مقررات مربوط به حمایت از کودکان

3-1- لزوم توجه به حقوق کودکان
نکتۀ قابل تامل در مورد احقاق حقوق کودک که توجه و نگرانی عمومی را همواره به همراه داشته است، عدم توانایی مساوی کودکان در احقاق حقوق خود در مقام مقایسه با بزرگسالان است. نرسیدن به سن بلوغ کامل جسمی و فکری و به تبع آن عدم برخورداری از توان جسمی و روحی برای رویارویی با خطرات و نیز حق مراجعۀ مستقل به مراجع قانونی برای تظلم و دادخواهی کودکان را کاملا وابسته به بزرگسالان برای احقاق و برخورداری از حقوق شان می‌نماید. بطور سنتی خانواده بهترین مأوا و محلی بوده که کودکان در آن رشد و نمو یافته و والدین و یا اولیای صغار حقوق آنها را حراست کرده‌اند. مطلبی که «کنوانسیون حقوق کودک» نیز به خصوص در مقدمه به آن اشاره دارد، ولی در شرایطی که مثلا کودکی از خانواده به هر شکل آن محروم بوده و در جامعه رها شده است. مانند کودکان پناهنده که بدلیلی سر از کشوری دیگر در آورده‌اند. چه کسی در صدد احقاق حق آنان و تأمین زندگی شان بر می‌آید؟ کجا می‌توانند دنیای کودکانۀ خود را بیابند و از آن لذت ببرند؟ چه کسی این کودکان را از تجاوز به عنف و خشونت محافظت می‌کند و اصولا چه آینده‌ای را در انتظار دارند؟ کودکان می‌توانند براحتی مورد ارعاب قرار گیرند و آلت فعل قاچاقچیان مواد مخدر و جنایات سازمان یافته و غیر سازمان یافته شوند. کدام قانون به خصوص در جوامعی که این معضل اجتماعی ابعاد وسیعی دارد مانع آن خواهد شد؟ دولت و ساز وکارهای دولتی، سازمان‌های مردم نهاد و یا تعداد انگشت شماری از افراد خیر که احتمالا ممکن است آنها را به فرزند خواندگی بپذیرند؟ هر یک از آنها تا حدی مساعدت می‌کنند، ولی وضعیت در بعضی از کشورها حالت حادی را دارد که راه حلی اساسی را می‌طلبد. نمونه‌های فراوانی را می‌توان برای آن یافت که شاید میزان وخامت وضع کودکان بی‌سرپرست در آنها در تصور هم نگنجد.
بهر صورت به خصوص در چند سال اخیر بیداری و آگاهی بیشتری جلب توجه می‌کند و ظاهرا دل نگرانی زیاد‌تری برای ارتقای وضع کودکان به چشم می‌خورد که به اقدامات زیادی چه در سطح ملی و بین‌المللی انجامیده است. اقدامات دولت‌ها برای قانون گذاری و تخصیص بودجه به این منظور، مصوبات سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آن و کوشش سازمان‌های مردم نهاد، همه و همه نشان دهنده سطح آگاهی عمومی در مورد ضرورت تخفیف میزان مشکلات کودکان به خصوص کودکان بی‌سرپرست می‌باشد. بهر صورت مشکلات نوجوانان و کودکان در بعضی کشورها نشان دهنده سال‌ها غفلت دولتی و مردمی از آن می‌باشد که در واقع به معمایی بغرنج تبدیل گشته است.

3-2- پروتکل اختیاری جدید الحاقی کنوانسیون حقوق کودک
در سال گذشته دو تحول دیگر در جهت تکمیل اقدامات بیشمار قبلی برای ارتقای درجۀ حمایت از کودکان صورت گرفت:یکی تشکیل اجلاس مستقل در مورد حقوق کودکان خیابانی در چارچوب اجلاس شانزدهم شورای حقوق بشر و دیگری اجماع کشورها در گروه کاری نهایی تنظیم پیش نویس» پروتکل اختیاری جدید کنوانسیون حقوق کودک» بود که به تنظیم «رویۀ شکایات نقض» کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های اختیاری الحاقی آن شکل خواهد داد. این پیش نویس ثمره تلاش‌های دوسالۀ تقریبا کلیۀ کشورهای دنیا بود که با تصویب قطعنامه‌های شماره 1/11 مورخ 71 ژوئن 9002 و شماره 3/31 مورخ 41 آوریل2010 آغاز شد و با تشکیل اولین گروه کاری دنبال گردید. (01) اجلاس نهایی گروه کاری مسئول بررسی پیش نویس این پروتکل در