پایان نامه : رضایت مندی زناشویی-خرید پایان نامه

اندوه گفته می‌شود، ارتباط دارند. افرادی که عواطف منفی زیادی دارند، تمایل زیادی به بروز واکنش های شدید به موقعیت هایی که نسبتاٌ اضطراب زا یا نامطلوب هستند، دارند و از جمله ی افرادی می‌باشند که به شدت از خود انتقاد می‌نمایند ،‌به سرزنش خود می پردازند و نسبت به احجافاتی که دیگران در حق آنان روا می‌دارند، بیش از حد حساسیت نشان می‌دهند و به آن می اندیشند. همان گونه که تصور می‌شود، این نوع خصیصه های منفی عاطفی می توانند در دراز مدت سبب نابودی شادی های زندگی زناشویی گردند. (3)
عدم توانایی در کنترل عصبانیت می تواند بر میزان شادی تجربه شده در زندگی زناشویی و تداوم آن تأثیری منفی و مخرب داشته باشد. برای مثال، در یک مطالعه ی طولی که توسط کاسپی ، الدر و بم انجام شده است ،‌مشاهده شد که حدود 50% مردانی که تاریخچه ای طولانی از ناسازگاری و خلق منفی در طول دوران کودکی خود داشته اند، در حدود سن چهل سالگی، از زنان خود جدا شده اند، در حالی که تنها 22% مردانی که از چنین تاریخچه ای در دوران کودکی برخوردار نبوده اند و دوران کودکی شاد و خوبی داشته اند در سنین میان سالی از همسران خود جدا شده بودند. به همین ترتیب، حدود 25% از زنانی که تاریخچه بدخلقی و ناسازگاری در دوران کودکی داشته اند، طلاق گرفته اند و در عوض فقط 12% از زنانی که تاریخچه ی خوش خلقی در دوران کودکی خود داشته اند، از شوهران خود طلاق گرفته اند. به علاوه، شوهران زنان بدخلقی که از همسرانشان جدا شده اند، گزارش داده اندکه رضایت کمتری از زندگی خود داشته و مشکلات زیادتری در روابط زناشویی خود تجربه می‌نمایند. به طور کلی این یافته ها نشان می‌دهند که توانایی مدیریت و اداره عواطف منفی خود و کنترل و ابراز هوشمندانه‌ی آن ها یک پیش نیاز یا پیش شرط اساسی برای داشتن یک زندگی زناشویی شاد و بادوام می‌باشد. البته این بدان معنی نیست که زوج هایی که این عواطف را ابراز نمی‌نمایند، زوج های خوشبختی نمی‌باشند.
هیچ چیز نمی تواند به اندازه استفاده از استدلال های منطقی بیش از حد و افراطی، باعث آتشین مزاج شدن یک مرد دچار مشکل عاطفی ( یا به نظر گاتمن مردان دچار « حصار سنگی » ) شود. در واقع پژوهشگران دریافته اند که زوج هایی که به ابراز عواطف مثبت و مطلوب نسبت به همسر خود می پردازند و عاطفی هستند و یا افرادی که می توانند به ابراز عاطفه شدید نسبت به دیگران بپردازند، افرادی هستند که از زندگی زناشویی سعادتمندی برخوردارند و همسرانی شاد و جذاب و دوست داشتنی تلقی می‌گردند. (3)

یکی از یافته های جالب این است که سعادت و شادی زندگی زناشویی تا حدود زیادی به فراوانی ابراز عواطف مثبت و از همه مهم تر، به تعداد دفعات ابراز عواطف منفی بستگی دارد.
مطالعه بر روی زندگی زناشویی زوج هایی که سال های زیادی است با هم زندگی می‌کنند، نشان می‌دهد که ابراز عواطف ،نقش عمده ای بر شادی ها وتداوم زندگی زناشویی دارد. برای مثال، در یک مطالعه ی گسترده بر روی زوج های میان سال و مسن تر ( درشصتمین سال زندگی ) کارستن سن ، گاتمن و لونسون دریافتند که اگر چه زوج های خوشبخت از ابراز عواطف منفی چون خشم و اندوه در تعامل با یکدیگر خودداری نمی ورزند، اما به طور مداوم واکنش هایی چون عشق و محبت نسبت به هم را ابراز می‌نمایند و در تعامل هایشان با یکدیگر، از شوخی های مناسب استفاده می‌نمایند. به علاوه، زوج های خوشبخت نسبت به زوج هایی که اختلافات زناشویی با یکدیگر دارند، در محدود نمودن و کاهش تعامل های منفی و مخرب و پیامدهای آن ها، مهارت بالایی از خود نشان می‌دهند. برای مثال، این زوج ها علاقه شدیدی به بروز واکنش های منفی در مقابل ابراز خشم و عصبانیت همسر خود ندارند و سعی می‌کنند با پاسخ ها یا رفتارهایی خنثی یا همدلانه یا دلجویانه به این عصبانیت ها پاسخ دهند نه رفتارهایی تلافی جویانه.
به طور خلاصه، ادبیات پژوهشی موجود در این زمینه، نشان می‌دهند که مدیریت و تنظیم هوشمندانه‌ی عواطف، یک عامل مهم و تعیین کننده در سلامت زندگی زناشویی و ازدواج است. مدیریت عواطف هم چنین در برگیرنده ی ابراز مداوم عواطف مثبت چون عشق، احساس هم دلی، ایجاد جو اعتماد آمیز و لبریز از عشق و عاطفه می‌باشد. به همین دلیل درست نیست که ما از هوش عاطفی تنها در ایجاد یک بافت مناسب و مطلوب زندگی خانوادگی استفاده نماییم، بلکه باید از آن به عنوان مجموعه ای از توانایی ها که به ایجاد یک زندگی زناشویی مطلوب کمک می کند، استفاده کنیم.
بدون شک، شناسایی صحیح و درست ماهیت هوش عاطفی منجر به افزایش و تقویت رفتارهای هوشمندانه عاطفی در زوجین می‌گردد. (3)

آیا هوش عاطفی کلید طلایی یک زندگی زناشویی موفق است ؟
نتایج پژوهش ها نشان می‌دهند که توانایی های مربوط به عواطف گوناگون برای برداشتن یک زندگی زناشویی شاد و بادوام، عواملی بسیار مهم و حیاتی می‌باشند. این توانایی ها عبارتند از:‌ادراک دقیق و تشخیص درست عواطف ،‌ابراز صریح عواطف ( به ویژه عواطف مثبت ) ، آگاهی های عاطفی و تنظیم مؤثر و درست عواطف.
دراین جا ذکر این نکته لازم است که بین جنبه‌های گوناگون هوش عاطفی و احساس سعادتمندی و خوشبختی در زندگی زناشویی، همیشه ارتباط سرراست و مستقیمی وجود ندارد. برای مثال، اگر چه دقت در فهم و تشخیص عواطف، یکی از عوامل به وجود آورنده ی یک زندگی زناشویی سعادتمندانه است ،‌اما شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند توانایی تشخیص ادراک های غلط و نادرست هم برای داشتن یک زندگی شاد و خوشبخت، ضرورت دارد. مثلاٌ پژوهشگران دریافته اند که زوج های خوشبخت تمایل زیادی دارند که ادراک بدون عیب و نقصی از همسرشان داشته باشند و اگر خطا و قصوری در آنان مشاهده کردند، به راحتی آن را ببخشند و آن را فراموش نمایند و سعی می‌کنند به صورتی سخاوتمندانه به یکدیگر صفات مطلوبی نسبت دهند و این از رفتارهایشان به راحتی قابل مشاهده است. بدون شک این توانایی ( چشم پوشی و عفو خطاهای یکدیگر ) در برخی اوقات، موجب سازگاری مطلوب با مشکلات بالقوه زندگی مشترک و حل مطلوب و منطقی آنها می‌شود.
هوش عاطفی یا حداقل یک مهارت از مهارت های چهارگانه آن، می تواند به زندگی مشترک زوجین، غنای کافی ببخشد. با وجودی که هوش عاطفی شرط کافی برای تضمین شادی و سعادتمندی زندگی مشترک نمی‌باشد، اما شرط لازم هست.

نتیجه گیری :
مطالعات نشان می‌دهند که پژوهش های روان شناختی پر محتوا و دقیقی بر روی اثرات هوش عاطفی بر ازدواج و روابط زناشویی صورت گرفته است و نتایج حاصل ازآن ها هم کار بردهای عملی زیادی در زندگی روزمره دارد. این پژوهش ها نشان داده اند که زوج های شاد و سعادتمند، آن هایی هستند که به صورتی دقیق و صحیح به ادراک، تشخیص ،‌تنظیم و ابراز عواطف خود یا دیگران می پردازند و هر چه از سطح بالاتری از این توانایی ها برخوردار باشند، زندگی سعادتمند تر و خوشبخت تری خواهند داشت. این یافته ها با فرضیه ای که از ادبیات پژوهشی مربوط به هوش عاطفی ناشی شده اند، هم خوانی دارند. در این فرضیه ادعا می‌شود که افراد، دارای توانایی های متفاوتی در اداره ی عواطف می‌باشند. به همین دلیل احتمالاٌ این گونه استدلال می‌شود که پژوهش های موجود در زمینه‌ی زندگی مشترک، از این اعتقاد که برخی افراد، واقعاٌ هوش عاطفی بالاتری دارند و از آن می توانند در زندگی زناشویی خود به خوبی بهره ببرند، حمایت می‌نمایند. به علاوه، توانایی های متفاوت در ادراک عواطف می تواند با برآیندهای مطلوب و سازشی زندگی مشترک و نیز سعادتمندی و شاد بودن آن ارتباطی معنی دار و با ثبات داشته باشد. سازه ی هوش عاطفی، سازه ای جدید و سودمند است که پژوهش های صورت پذیرفته در زمینه ی ازدواج نشان می‌دهد که هر چه این سازه به صورت دقیق تر تعریف شود و روش های اندازه گیری مناسب و مطلوب تری برای آن ابداع گردد، سودمندی و اثر بخشی آن در زندگی مشترک زناشویی افزایش می یابد.(3)

شیوه های دلبستگی و هوش هیجانی در رضایت مندی زناشویی در بین مردان و زنان پاکستانی
مطالعه، تفاوت های بین شیوه های دلبستگی و هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی را در مردان و زنان پاکستانی بررسی کرده است. مطالعه شامل 204 شرکت کننده متأهل بود ( 118 زن و 91 مرد )
پرسشنامه ها شامل :‌پرسشنامه ارتباط و پرسشنامه هوش هیجانی (1998، اسکات و همکاران ) بود. رضایت مندی از روابط زناشویی بوسیله معیار رضایت مندی زناشویی اندازه گیری شد. در مطالعه اخیر، تمام تئوریها بجز یکی از آنها مورد حمایت قرار گرفت.
این مطالعه از این موضوع حمایت کرد که شیوه دلبستگی محکم ( مطمئن ) دارای هوش هیجانی بالاتری است و افراد با هوش هیجانی بیشتر دارای رضایت مندی زناشویی به مراتب بیشتری هستند. همچنین در این مطالعه مشخص شد که شیوه های دلبستگی همراه با مدل مثبتی از خود ( مطمئن و آزاد ) در ابعاد هوش هیجانی نسبت به شیوه های دلبستگی با مدل منفی از خود ( گرفتار و ترسناک )، نمرات بالاتری می‌گیرد. در مورد رضایت مندی زناشویی تفاوتی بین نحوه های دلبستگی با مدل مثبت از خود ( مطمئن و آزاد ( رها ) ) و مدل منفی از خود (گرفتار و ترسناک ) وجود ندارد.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ارتباط بین رضایت مندی زناشویی و هوش هیجانی
این مطالعه تلاش کرده که ارتباط بین هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی را بررسی نماید. در سالهای گذشته، به نظر می رسد ازدواج دستخوش تغییرات زیادی شد. و به سمت یک روابط برابرنگر حرکت کرده است. چنین به نظر می رسد که صمیمیت و حل تضادها نقش مهمی‌در حفظ رضایت مندی زناشویی ایفاء می‌نمایند.
همچنین مهارتهای درگیر در حل تضاد و صمیمیت، یک سازه بزرگتر بنام هوش هیجانی را تشکیل می‌دهند.
مایر، سالووی و کاروسو (1998) مدل چهار شاخه ای از توانایی ها را برای هوش هیجانی توصیف نمودند. این مدل، هوش هیجانی را به صورت توانایی حساس بودن در باره هیجانات خود و دیگران، کنترل و تنظیم هیجانات، توانایی بیان مؤثر هیجانات و در نهایت، توانایی استفاده از اطلاعات هیجانی ذخیره شده برای مواجه شدن با موقعیت‌های گوناگون، توصیف می کند.
برای تعیین سطوح هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی، از پرسشنامه گزارش فردی اسکات( SRI ) و پرسشنامه بازنگری شده رضایت مندی زناشویی ( MSI –R ) برای گروهی از زوجین که بیش از یکسال از ازدواج آنها می‌گذشت ( 61 نفر ) استفاده شد.
MANCOVA و ANCOVA برای ارزیابی ارتباط بین هوش هیجانی و زیر مجموعه های گوناگون رضایت مندی زناشویی در زوجین بکار رفت.
نتایج نشان داد ارتباط قابل توجهی بین هوش هیجانی و جنبه‌های گوناگون رضایت‌مندی زناشویی وجود دارد مشخص شد که سطح هوش هیجانی در مردان دارای اثرات قابل توجه بر ارتباطات عاطفی و حل مشکلات در زوجین می‌باشد. همچنین این مسأله بر سطح رضایت مندی جنسی زنان و توانایی غلبه بر سابقه خانوادگی مشکلات، اثر می‌گذارد.
مشخص شد که هوش هیجانی در زنان با کاهش سطح خشونت در مردان و توانایی بیشتر رسیدگی به سابقه خانوادگی مشکلات و نقش یابی همراه است. مشخص شد که در بیشتر شرایط، سطح هوش هیجانی مردان مسئول رضایت مندی زناشویی زوجین می‌باشد.
نتایج بیشتر نشان می‌دهد که هر چه فاصله بین سطوح هوش هیجانی زوجین بیشتر باشد میزان عدم رضایت مندی زناشویی در آنها بیشتر است. برای تحقیقات آینده، ممکن است انجام یک مطالعه طولی با طبیعت مشابه با بهره گرفتن از نمونه های بیشتر سودمند باشد. معیارهای سنجش که وابسته به گزارشات فردی نباشد ممکن است نتایج دیگری داشته باشند. در نهایت، مطالعات آینده با بهره گرفتن از نمونه هایی با فرهنگهای مختلف ممکن است در ارزیابی توانایی تعمیم یافته ها به تمام جوامع افریقای جنوبی سودمند باشد.

هوش هیجانی و کیفیت روابط بین زوجین
به منظور ارزیابی اینکه آیا هوش هیجانی ( EI ) با کیفیت روابط که بوسیله افراد گزارش می‌شود ارتباط دارد یا خیر، تست توانایی هوش هیجانی و سنجش کیفیت روابط در 86 زوج هتروسکسوال در یک مرکز دانشگاهی انجام گرفت. نتایج نشان داد که زنان دارای هوش هیجانی به مراتب بیشتری از شرکای مرد خود بوده و نمرات ET به زوجین بی ارتباط است.
یک آنالیز 2*2 از واریانس ( برای نتایج مثبت و منفی به شکل مجزا انجام شد ) برای بررسی اینکه چگونه میزان کیفیت روابط در چهار نوع مختلف از زوجین، ( زن با هوش هیجانی بالا مرد با هوش هیجانی بالا، زن با هوش هیجانی پایین / مرد با هوش هیجانی پایین، و مانند آن) با یکدیگر متفاوت است، انجام شد. همانطور که پیش بینی می‌شد، زوجین با هوش هیجانی پایین در هر دو فرد دارای پایین ترین نمرات در عمق روابط، حمایت و کیفیت مثبت روابط بودند و در عین حال بالاترین نمرات را در کیفیت منفی و متضاد روابط داشتند. بر خلاف فرضیه ما، زوجین با هوش هیجانی بالا در هر دو فرد، دارای نمرات بالاتری از نتایج مثبت و نمرات پایین تری از نتایج منفی نسبت به زوجین دارای هوش هیجانی بالا در یک فرد، نبودند.

ارتباط بین هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی
در یک مطالعه که در مرکز تحقیقاتی روانپزشکی ایرلند انجام شد 1.119 فرد متأهل جهت ارزیابی هوش هیجانی (EQ ) و رضایت مندی زناشویی با بهره گرفتن از تست بار – ان بررسی شدند. از زوجین خواسته شد تا میزان رضایت شخصی زناشویی خود را تعیین کنند. از این گروه 868 نفر رضایت داشتند و 251 نفر ناراضی بودند. گروه رضایتمند نسبت به گروه ناراضی در EQ توتال ( هوش هیجانی کل ) و 14 حوزه از 15 حوزه هوش هیجانی که به وسله تست بار – ان ارزیابی می‌شود نمره بیشتری بدست آوردند.

نتایج : EQ کل در گروه رضایتمند 2/100 و در گروه ناراضی1/95( t=4.4; p=.00 )
شادمانی در گروه رضایتمند 7/99و در گروه ناراضی 5/93( t=5.5; p=.00 )
عزت نفس در گروه رضایتمند 7/100 ودر گروه ناراضی 7/95 ( t=4.8 ; p=.00 )
خود آگاهی هیجانی در گروه رضایتمند 7/101 و در گروه ناراضی9/96
( t= 4.7 ; p= .00 )
خود واقع بینی در گروه رضایتمند 6/96و در گروه ناراضی 91.9 ( t= 4.5 ; p = .00 )
واقع گرایی در گروه رضایتمند8/103 ودر گروه ناراضی 7/99 ( t= 3.7 ; p = .00 )
روابط بین فردی در گروه رضایتمند 1/99 ودر گروه ناراضی2/95 ( t= 3.7 ; p = .00 )
مسئوولیت پذیری اجتماعی در گروه رضایتمند 8/101و در گروه ناراضی 5/96
( t= 3.4 ; p = .00 )
خوش بینی در گروه رضایتمند 100و در گروه ناراضی96.5 ( t = 3.1 , p = .00 )
بحث :‌
نتایج به این صورت است :‌شادمانی، عزت نفس، خودآگاهی هیجانی و خود واقع بینی رابطه قوی تری با رضایت مندی زناشویی دارند و در مرحله بعدی واقع گرایی، روابط بین فردی، مسئوولیت پذیری اجتماعی و خوش بینی قرار می‌گیرند.
معیار شادمانی :‌توانایی برای راضی بودن از زندگی خود به طور کلی، لذت بردن از مشارکت دیگران، لذت بردن و کسب شادی از زندگی، داشتن احساسات مثبت،‌صریح، مفرح و شوخ .
معیار عزت نفس :‌توانایی احترام گذاشتن به خود، داشتن اعتماد به نفس و داشتن احساس خوب از خود و احساسات مثبت در زندگی .
خود آگاهی هیجانی :‌توانایی درک احساسات و فهم چرایی و چگونگی احساس دیگران.
معیار خود واقع بینی :‌توانایی داشتن هدف در زندگی برای بدست آوردن توانایی های بالقوه و پیگیری معنی دار، جذاب و مهیج .
معیار واقع گرایی :‌توانائی ارزیابی صحیح موقعیت فعلی بر پایه صحیح و واقع بینانه .
معیار روابط بین فردی :‌توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایتمندانه دو سویه که دارای درجه صحیحی از صمیمیت می‌باشد و راحت بودن در دادن و گرفتن احساسات.
معیار مسئولیت پذیری اجتماعی : توانایی بودن به عنوان یک عضو هماهنگ، مشارکت جو، سازنده در گروه های اجتماعی و مسئوول و وابسته بودن و دارای نگرانی‌های پایه در مورد دیگران .
معیار