پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE/ایمنی کار در ارتفاع

ایمنی کار در ارتفاع
انجام كار در مكان‌هايي كه بلندي آن از سطح زمين 20/1 متر باشد، عمليات كار در ارتفاع محسوب مي‌شود و ضروري است كه در اين قبيل فعاليت‌ها اقدامات لازم جهت پيشگيري از سقوط در نظر گرفته شود.
در فرايند ايمن سازي عمليات كار در ارتفاع 3 مرحله وجود دارد:
1- پرهيز از كار در ارتفاع و يا انجام بخش‌هايي از آن در سطح زمين در شرايطي كه اين امكان وجود دارد.
2- استفاده از روش‌ها و تجهيزاتي كه خطر سقوط افراد در حين كار را از بين ببرد در شرايطي كه امكان ممانعت از كار در ارتفاع وجود ندارد.
3- استفاده از روش‌ها و تجهيزاتي كه ارتفاع سقوط و شدت صدمات ناشي از سقوط را كاهش دهند در شرايطي كه امكان از بين بردن خطر سقوط وجود ندارد.
برنامه‌ريزي كار در ارتفاع فرايندي است كه نياز به يك مديريت متمركز دارد. در اين فرايند هدايت تيم برعهده گروهي از متخصصين مجرب خواهد بود كه احاطه كاملي بر عمليات و نحوه ايمن سازي آن داشته باشد. اين عمليات در سه مرحله شناسايي خطرات، آناليز آن‌ها و پيش بيني اقدامات كنترلي انجام مي‌شود.
در مرحله شناسايي خطرات بايد محل و شرايط كار در ارتفاع بطور كامل مورد بررسي قرار گرفته و امكان بروز خطراتي همچون سقوط افراد، لغزش بر روي سطوح كاري، سقوط اشياء و ابزارآلات و. . . مورد بررسي قرار گيرد.
در مرحله آناليز خطرات، بايد مواردي از جمله ارتفاع كار، استحكام و ايمني سطوح كار، حفاظ‌هاي جانبي، لغزندگي سطح كار، احتمال سقوط اشياء و ابزارآلات از سطوح و ارتفاع بالاتر، احتمال سقوط اشياء و ابزارآلات از سطح كار به پايين و . . . با توجه به بزرگي خطر و شدت صدمات و خسارات وارده احتمالي ناشي از آن مورد ارزيابي قرار گرفته و اولويت‌هاي اصلاحي تعيين گردد.
در مرحله پيش‏بيني اقدامات کنترلي، براساس تجزيه و تحليل خطرات شناسايي شده و همچنين تجهيزات، تأسيسات، تجارب و توانايي‌هاي افراد و امكانات در اختيار، اقدامات كنترلي لازم پيش بيني و اجرا مي‌گردند.
يكي از مخاطرات عمده كار در ارتفاع، سقوط اشياء و اجسام است كه علاوه بر خسارت به تجهيزات، مي‏تواند باعث آسيب افرادي شود كه در حال عبور و يا كار در محل هستند؛ از اين‏رو لازم است موارد ذيل به دقت مورد توجه قرار گيرد.

  • در انجام كارهايي كه احتمال عبور، سقوط اشياء و افراد و زمان انجام زياد است، استفاده از شبكه‏ها (تورها)ي ايمني ضروري است.
  • انجام كار و يا عبور از محلي كه كار در ارتفاع انجام مي‏شود، ممنوع است.
  • هنگام كار در ارتفاع استفاده از كمربندهاي مخصوص كار در ارتفاع مجهز به گيره‏ها و ساير وسايل نگهداري ابزار ضروري است.
  • منطقه ممنوعه عبور بايد با استفاده از علائم هشدار دهنده مشخص گردد و عبور و مرور در آن كنترل شود.
  • درصورت نياز به عبور يا انجام كار همزمان، بايد احتياطات كامل لحاظ و از تجهيزات حفاظتي مناسب، به‏ويژه كلاه ايمني، استفاده شود.

عليرغم به‏كار بستن تدابير ايمني، امكان بروز حادثه در انجام كار هيچ‏گاه به صفر نمي‏رسد. از اين‏رو لازم است آمادگي لازم براي مواجهه با انواع حوادث كار ايجاد گردد. يكي از مهمترين حوادث كار در ارتفاع، سقوط فرد/ افراد انجام دهنده كار است که سازمان باید تدابیر لازم را جهت مقابله با آن و یا کاهش ریسک آن‌را اتخاذ نماید.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران))