تحقیق – نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی- قسمت ۸

خدمات شهری
دولت تلفن همراه و مدیریت آن تنوع گسترده ای از خدمات شهری مرتبط با تلفن همراه را فراهم کرده است ، اما بسیاری از این خدمات ممکن است در درجه اول مصداق رابطه میان فروشنده و خریدار نباشد بلکه خدماتی باشند که نهادی عمومی مانند شهرداری در اختیار شهروندان قرار می دهد.
ارائه خدمات مبتنی بر موقعیت، شامل نقشه هوشمند شهرها و مراکز و خدمات شهری و راهنمایی دارندگان تلفن های همراه به یافتن نزدیک ترین پیمپ بنزین، داروخانه، اداره پلیس و موارددیگر نمونه ای از این قبیل خدمات شهری است. (عاملی ،۱۳۸۷،۳۹)
دسترسی دائمی به اطلاعات وتبادل آن
ظهور اینترنت برای افراداین امکان را ایجاد کرد که جستجو در شبکه جهانی، تقریبا هر نوع اطلاعاتی را در زمان کوتاهی به دست بیاورند و اکنون این امکان با قرار گرفتن بر روی دستگاههای همراه افراد به دسترسی دائمی تبدیل می شود این امکان همان است که آن را اینترنت جیبی می داند.
آخرین اخبار و امتیازهای ورزشی،اطلاعات هواشناسی، اطلاعات مربوط به یک اثر باستانی با یک نام تجاری، شیوه پخت نوعی غذا و موارد بی شمار دیگر به این ترتیب در اختیار افراد قرار می گیرد.
البته برای رسیدن این امکان به حد غایی آن به تو سعه سامانه های بانک اطلاعات ویژه دستگاهای همراه نیاز است. این بانک های اطلاعاتی قابلیت تبادل داده با بانک های اطلاعاتی مربوط به دستگاه های ثابت را دارند، اما متفاوت از آنها هستند و لازم است با توجه به محدودیت های و ویژگی های خاص دستگاه هایی که از آنها استفاده می کنند طراحی شوند.
به نظر می آید که این نیاز دائمی به اطلاعات، دیگر بیش از آنکه حاشیه جذاب زندگی امروز باشد، در حال تبدیل شدن به نیازی ضروری است از این روست که گفته می شود یک توسعه طبیعی در عصر اطلاعات این است که انتظار داریم ، هرجا که می رویم، دسترسی سریع و آسان به اطلاعات داشته باشیم و اینجاست که دستگاه های رایانه ای بدون سیم به کار می آیند.
علاوه بر دسترسی فردی به اطلاعات، تبادل اطلاعات میان افراد نیز امکانی است که با استفاده از ارتباطات بدون سیم برای کاربران تلفن های همراه رایانه ای فراهم می شود.آنان می توانند به اینترنت متصل شوند و فایل ها و اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند. همچنین می توانند این اطلاعات را برای دیگران ارسال نمایند یا انان دراستفاده از اطلاعات و فایل هایی که بر روی رایانه یا تلفن همراه خود دارند شریک سازند (عاملی ،۱۳۸۷،۴۰)
ذخیره اطلاعات فردی
تلفن های همراه رایانه ای جدید ، امکانات متعددی برای ذخیره اطلاعات به انواع فرمت ها دارند و حجم حافظه آنها نیز هر روزرو به افزایش است. عصر اطلاعات، نیاز افراد به ذخیره اطلاعات را به میزان بسیار زیادی افزایش داده است و اقلاب دیجیتال این امکان را فراهم کرده که شکل های مختلف داده، از جنس ، متن ، صوت یا تصویر، در یک دستگاه الکترونیکی واحد ذخیره شوند و قابل بازیابی، پردازش و تغییر باشند
امروز افراد نیازمند این هستند که انبوهی شماره تلفن و آدرس را که نمی توانند در ذهن خود داشته باشد، همواره آن را همراه خود داشته باشند. درضمن ، این بانک ذخیره اطلاعات باید درهنگام ذخیره اطلاعات و بازیابی آن ، کمترین زمان را ازآنان بگیرد.
تلفنهای همراه جدید نسل سوم به میکروفون ، دوربین فیلم برداری ، نرم افزارهای ذخیره متن و عدد و بعضا قلمهای نوری برای ثبت آسان متن مجهزند و به کاربران خود اجازه می دهند که عکس برداری و فیلمبرداری کنند ومتون و شماره های مورد نظر خود ثبت و ذخیره نمایند.
با توجه به پیشرفت سریع تلفن های همراه رایانه ای و خدمات ارائه شده به دارندگان آنها ، برشمردن تمام کارکردهای اجتماعی آنان ، آسان به نظر نمی رسد. درضمن برخی از کارکردهای تلفنهای همراه رایانه ای، پیشتر با استفاده از اینترنت و تلفن ثابت زمینه چینی شده بود . در مجموع آنچه تلفن های همراه را تقریبا از همه فناوری های پیشین متمایز می کند ، همراه بودن وفردی بودن آنهاست که جایگاه ویژه و طیف وسع تر از کارکردها را به آنها می دهد
(عاملی ،۱۳۸۷،۴۱)
۲-۲-۴ تلفن همراه ، هویت فردی و فردگرایی
هویت فردی ، منعکس کننده آن طرز تلقی است که فرد از خود و دیگران از او دارد.
چگونگی خود یا فرد در ارتباط معناداری با ذهنیت و عینیت های فردی است. تلقی فرد از زندگی و انتظارات او از نقش اجتماعی و حوزه فردی همراه با نوع ارتباطی که با دیگران در مسیر زندگی برقرار می کند حوزه فردی او را شکل می دهد.(عاملی،۱۳۸۷،۱۶۱)
تلفن همراه یکی از شخصی ترین ابزار زندگی امروز است که” امکان خوداظهاری هویتی[۸]” را فراهم می آورد.
تلفن همراه ابزاری است که قابلیت انعطاف ارتباطات را فراهم کرده است از قبیل:
۱- امکان ارتباط دوسویه یا چندسویه دائمی
۲- قابل برنامه ریزی بودن ارتباطات
۳ – انتخابی بودن پذیرش ارتباطات
۴- انتخابی بوددن در دسترس بودن و نبودن
۵- استفاده های چندمنظوره رسانه ای از قبیل گوش دادن به رادیو، موسیقی و تماشای تلویزیون و ورود به جهان مجازی اینترنت.
این قابلیت ها خصلتهایی است که کانون فرد و خواسته های فرد را معنا می بخشد. (عاملی،۱۳۸۷ ،۱۶۳)
باید توجه داشت که تلفن همراه فضا و حس واقعی تری را در ارتباطات انسانی در مقایسه با سایر وسایل ارتباط جمعی فراهم آورده است. فرد بدون سناریو در تعاملی زنده با فرد یا افراد دیگر قرار می گیرد. این تعامل در سطح ارتب

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

اط صوتی خلاصه نمی شود بلکه دارای خصوصیات ارتباط صوتی و تصویری و درعین حال ارتباط همراه با روئیت تصویر یا ارتباط با استفاده از نامه الکترونیک یا ارسال صدا و تصویر به صورت پیام نیز است.
به نظر می رسد پیوند تلفن همراه و فردپنج لایه مهم را برای فردیت فرد به دنبال می آورد
توسعه فردی
توسعه نظام ارتباطات بین فردی
توسعه انتخابها و تغییر در نظام ارزشی و ترجیحی فرد
تغییر در پیوندها، دلبستگی های فردی و حوزه خصوصی زندگی
دسترسی فوری یا فرهنگ فوری
تلفن همراه به منزله ابزار فردی که فردیت را ابزارمند و حوزه علائق فردی را تسهیل می کند، می تواند با لایه های مختلف فردیت پیوند معناداری برقرار کند.( عاملی،۱۳۸۷،۱۶۵)
۲-۲-۵ توسعه فردی در پرتو تلفن همراه
در درجه اول باید توجه داشت که به رغم ظرفیت های گسترده ای که تلفن همراه در قلمروهای مختلف پزشکی ، حرفه ای ، رسانه ای، دینی و سرگرمیها دارد، دو ظرفیت مهم تلفن همراه یعنی تماس تلفنی و ارسال و دریافت پیام متنی و همچنین پیام صوتی و تصویری استفاده غالب و شایع آن است.
این دو قابلیت ظرفیت های فردی و همچنین حوزه خصوص فرد را توسعه می دهد. (عاملی، ۱۳۷۸، ۱۶۶ )
اگرچه تلفن همراه درایران به ظرفیت های گسترده اطلاعاتی خود نرسیده، اما با همین ظرفیت های محدود فرد را در فضای متصل به دیگری قرار داده است.
ظرفیت های جامع این صنعت چندرسانه ای و راتباط فردی که می توان از آن به صنعت ارتباطی و چندرسانه ای و در عین حال رایانه سیار فردی تعبیر کرد، امکانات همه رسانه ها اعم از رادیو ، تلویزیون ، سینما، روزنامه، ضبط و پخش انواع صداها و همچنین همه امکانات رایانه ای با نرم افزارهای مختلف و از همه مهم تر اتصال به جهان مجازی اینترنت را در خود جمع کرده است.
۲-۲-۶ تلفن همراه ، پیوندها، دلبستگی های فردی و حوزه خصوصی زندگی
رابطه بین فناوری و فرهنگ به طور عام و فهم هویتی که فرد از خود و دیگری در ارتباط با فناوری دارد، منعکس کننده ابعاد گسترده معنایی، هویت فردی و هویت جمعی یک جامعه است.