منبع پایان نامه درمورد کسب و کار، مدل کسب و کار، زنجیره ارزش، یکپارچه سازی

ﻫﻤﺎﻧﻄـﻮﺭ ﮐـﻪ ﭘﺘﺮﻭﻭﻳﮏ، ﮐﻴﺘﻞ ﻭ ﺗﮑﺴﺘﻦ (۲۰۰۱) ﺷﺮﺡ ﻣـﻲ‏ﺩﻫﻨﺪ: ﻣﺪﻝ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺑـﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻖ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻠﻖ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﻣﻌﻴﻦ، ﺍﺳـﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻨـﺮﻭ ﻣـﺪﻝ ﮐـﺴﺐ ﻭ ﮐـﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﺸﺄﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
شکل ۲-۲ مثلث منطق تجاری
طی چند سال گذشته با توسعه روزافزون کارکرد فناوری اطلاعات در کسب و کار، مطالعاتی در خصوص بررسی سطح تأثیر رویکرد کسب و کار الکترونیک در سازمان انجام شده است. زیروگینیس و گیلکاس (۲۰۰۷) ابعاد بلوغ سازمان را در حوزه کسب و کار الکترونیک را در ۷ حوزه چنین معرفی می‏کنند: مالیات و قوانین، سازمان و شایستگی‏های درونی، کانال‏های ارتباطی، مدیریت عملکرد، عملکرد مربوط به تحویل محصول، سیستم و فناوری و استراتژی‏های سازمانی دسته بندی کرده‏اند و با استفاده از مدل‏های شناختی فازی به ترسیم مدل بلوغ کسب و کار الکترونیک پرداخته‏اند.
۲-۶ اجزا اصلی مدل کسب و کار
شش جزء اصلی یک مدل کسب و کار عبارتند از:
جایگاه ارزشی: بعد از توصیف مشکل مشتری، محصول یا خدماتی که میتواند پاسخگوی این مشکل باشد، جایگاه ارزشی نامیده میشود. ارزش این محصول و یا خدمات از دیدگاه مشتری، در تعیین این جایگاه ارزشی ملاک قرار می‏گیرد.
بخش بازار: گروه مشتریان که مورد هدف قرار گرفته‏اند. باید توجه داشت که بخشهای مختلف بازار نیازهای متفاوتی دارند. گاهی نوآوری در یک مدل کسب و کار بعد تغییر در بخش بازار شکوفا می‏شود.
ساختار زنجیره ارزش: جایگاه فعالیتهای شرکت در زنجیره ارزش و نحوه به دست آوردن بخشی از ارزش تولید شده در زنجیره توسط شرکت، ساختار زنجیره ارزش را تشکیل میدهد.
تولید سود و حاشیه: چگونه سود حاصل میشود؟ (از طریق فروش، اجاره، عضویت، پشتیبانی و…) ساختار هزینه‏های چگونه است و حاشیه سود مورد نظر چگونه به دست می‏آید؟
جایگاه در شبکه ارزش: شناسایی رقبا، شرکتهای مکمل و اثراتی که شبکه همکاری میتواند برای مشتریان ایجاد کند. این تعاریف جایگاه شرکت در شبکه ارزش را توصیف میکند.
استراتژی رقابت: چگونه شرکت سعی میکند یک “مزیت رقابتی” ماندگار برای خود بسازد. این مزیت ممکن است در نوع مدیریت نمودن هزینهها باشد و یا در Niche Strategyو یا همان بازار پنهان و دنج و غیرقابل دسترس توسط رقبا. در هر صورت وجود این مزیت رقابتی الزامی است. (امیررضا مهربان و همکاران، ۱۳۸۶)
۲-۷ نحوه طراحی مدل کسب و کار
یک مدل کسب و کار میتواند با یکی از روشهای زیر طراحی شود:
نوآوری: یک مدل کسب و کار برای اولین بار با فکر و ایدهای نوآورانه طراحی گردد.
احیاء: یک مدل کسب و کار قدیمی مجدد احیاء گردد.
تغییر: یک مدل کسب و کار موجود با کمی تغییر در یکی از شش اصل فوق به مدل کسب و کار جدیدی تبدیل گردد.
اتخاذ: یک مدل کسب و کار به صورت کامل برای شغل دیگر و یا کشوری دیگر مورد استفاده قرار گیرد. (امیررضا مهربان و همکاران، ۱۳۸۶)
۲-۸ مدل‏های کسب و کار الکترونیکی
مدلهای کسب و کار در حوزه وب، از مفاهیمی هستند که بیشترین بحث و تبادل نظر و کمترین درک و اتفاق نظر روی آنان صورت گرفته است.
مدل کسب و کار به بیان ساده عبارت از متدی است که شرکت در فعالیتهای تجاری در پیش گرفته و با کسب درآمد ثبات خود را حفظ مینماید. در این مدل با توجه به منابع در دسترس و نیاز مشتری، پیشنهادی برای عرضه ارزش مورد نظر مشتری ارائه شده و منافع و درآمد نصیب شرکت میسازد. به تعبیری دیگر “مدل کسب و کار چگونگی کسب درآمد توسط بنگاه را با مشخص کردن جایگاه آن در زنجیره ارزش مشتری تشریح میکند. ”
در قسمت قبل ویژگیهای منحصر به فرد فضای وب و منافع و دستاوردهای این فضا را برای کاربران/ مشتریان و همچنین سازمانهای تجاری بیان کردیم. حال باید ببینیم که از چه راههایی میتوان در این فضا برای بنگاهها و شرکتهای تجاری online درآمد کسب نمود و در نهایت با ترکیب منافع مشتری و منافع بنگاه و روش کسب درآمد بتوانیم انواع مدلهای کسب و کار را بررسی و تحلیل نماییم. (امیررضا مهربان و همکاران، ۱۳۸۶)
جدول ۲-۳ روش‏های کسب درآمد الکترونیکی (امیررضا مهربان و همکاران، ۱۳۸۶)
۲-۹ بررسی چند مدل کسب و کار الکترونیکی
۱ـ مدلهای اولیه
اسلاکتر در سال ۱۹۹۵ با بهره گیری از روشهای سنتی کسب و کار ۵ مدل درآمدی برای سازمانها در فضای الکترونیکی پیشنهاد کرد. این پنج مدل شامل موارد: دریافت حق عضویت، راه اندازی فروشگاه، تبلیغات، خدمات کامپیوتری و فعالیت‏های تجاری متفرقه میباشد.
فدوا در سال ۱۹۹۶ دو نوع مدل درآمد دیگر به مدلهای اسلاکتر افزود. این دو مدل شامل: پشتیبانی(sponsorship) و timed usage بود. ولی روشهای فوق تمام حوزه کسب و کار تحت وب را پوشش نمیدهند. تیمر در سال ۱۹۹۸ روشی ارائه کرد که بوسیله آن ۱۱ مدل مختلف از درآمدزایی تحت وب را با تأکید بر دو پارامتر میزان خلاقیت و عملکرد یکپارچه عرضه نمود که توصیف بهتری از کسب و کار در فضای الکترونیکی ارائه میداد.
۱. E-Shop: رأی پیاده سازی بازاریابی بر روی وب بکار رفته و به فروشگاه یا کمپانی این امکان را میدهد تا بتواند عملیات سفارش و پرداخت خود را برروی وب انجام دهد.
۲. E-Procurement: مزایده و مناقصه الکترونیکی کالا و خدمات را پشتیبانی میکند.
۳. E-Mall: برای پیاده سازی مکانیزم حراج بصورت الکترونیکی بکار میرود.
۴. E-Auction: شامل مجموعهای از فروشگاههای الکترونیکی بوده که معمولاً ارائه دهنده خدمات میباشند.
۵. Virtual communities: این مدل اجتماعات مجازی که محیط آن بوسیله اپراتور اجتماع مجازی آماده شده را گرد هم میآورد. درآمدزایی در این روش توسط تبلیغات عضویت صورت میگیرد. همچنین میتواند به عنوان یک قابلیت درعملیات بازاریابی برای دادن بازخورد به مشتری یا وفاداری مشتری مورد استفاده قرار گیرد.
۶. Collaboration Platform: کمپانیهای این گروه مجموعهای از ابزارها و محیطهای اطلاعاتی را برای همکاری بین شرکتها مهیا می‏کنند.
۷. Third PartyMarketplace: مدلی که برای هنگامیکه کمپانی میخواهد بازار وب را به جزء سوم واگذار کند، مناسب است. بازار جز سوم، رابط کاربری را به منظور نمایش کاتالوگ محصولات فروشنده ارائه میدهد.
۸. Value Chain Integrator: کمپانی را در موقعیتی به منظور تمرکز بر روی مراحل چندگانه یکپارچه سازی زنجیره ارزش با بهرهگیری از جریان اطلاعاتی بین این مراحل با اضافه کردن ارزش افزوده قرار میدهد.
۹. Value Chain Service Provider: کمپانی‏ها را در موقعیت خاصی به کمک عملیات خاص زنجیره ارزش نظیر حمل و نقل یا پرداخت الکترونیکی میباشد، قرار میدهد.
۱۰. Information brokerage: شامل تمامی سرویسهای اطلاعاتی که به منظور اضافه کردن ارزش به حجم عظیم داده‏های قابل دسترسی در شبکه‏های بدون محدودیت یا عملیات یکپارچه سازی کسب و کار بکار میروند، میباشد.
۱۱. Trust and other Third-Party Services: ارائه خدمات اعتماد سازی نظیر تصدیق هویت و اسناد الکترونیکی و دیگر خدمات اعتماد سازی جز سوم.
Osterwalder Framework. 2
در این Framework سه پارامتر اساسی هر مدل کسب و کار عبارتند از: مدیریت زیر ساختها، نوآوری در محصولات و ارتباط پیوسته با مشتری که ترکیب عوامل فوق موجب سودآوری و کسب درآمد سازمان میشود.
Rayport Framework. 3 و Jaworski
این Framework یکی از بهترین و در عین حال پیچیده ترین تقسیم بندیها را ارائه میکند و تمامی عوامل و پارامترها را به دقت تحلیل و راهکار عملی برای هر کدام ارائه میکند. در این روش ۴ پارامتر دخیل در تشکیل مدل کسب و کار عبارتند از :زنجیره ارزش، پیشنهاد، سیستم منابع و روش کسب درآمد.
در این روش ابتدا نیازهای برآورده نشده مشتری و فرایند خرید مشتری بررسی و شناسایی شده و در هرکدام از مراحل فرآیند خرید و هر یک از نیازهای برآورده نشده، خدماتی که شرکت ارائه میدهد معرفی شده و در قسمت بعد منابع لازم برای ارائه این خدمات مشخص گردیده و در نهایت روش کسب درآمد شرکت از ارائه خدمات انتخاب میگردد. بر همین اساس ۷ مدل را به عنوان مدلهای کسب و کار در فضای online به شرح زیر مطرح گردید: (امیررضا مهربان و همکاران، ۱۳۸۶)
Model Metamarket Switchboard, and Traditional Reverse Auction Models, Freshest-Information Model, Highest-Quality Model, Widest- Assortment Model, Lowest-Price Model, Most-Personalized Model.
۲-۱۰ یکپارچه سازی مدل کسب و کار
در قسمت گذشته مدلهای مختلف پیشنهادی frameworkمبتنی بر خواستههای مشتری را بیان کردیم. در ادامه ابتدا باید حوزه کسب و کار و فعالیت و بخش بندی مشتریان را مشخص نمود و سپس با ترکیب حوزه‏های فعالیت و مدلهای کسب و کار چارچوب یکپارچه کسب و کار شرکت در تمامی حوزه‏ها را تهیه نمود.
۱. انواع مشتریان و حوزه‏های فعالیت
معروفترین تقسیم بندی حوزه فعالیتها و انواع مشتریان تقسیم بندی جامع بر حسب دو عامل بنگاه (B) و مشتری (C) به صورت ۴ گانه B2B, B2C, C2B , C2C میباشد. در اینجا به جای استفاده از این چارچوب معروف، از چارچوبی دقیقتر و با جزئیات بیشتر و با دخالت دو عامل دیگر کارمند (Employee) و عامل (Agent) استفاده مینماییم. باید توجه داشت که منظور از Agent در اینجا ” عوامل هوشمندی است که از طرف مشتری برای انجام اتوماتیک فرایند قیمت گذاری و خرید به کار گرفته میشوند. ”
به عنوان مثال، B2E به عرضه خدمات و محصولات از طرف شرکت برای کارکنان خود، نظیر ارائه خدمات بیمه online اشاره میکند. دلیل استفاده از این چارچوب استفاده از نهایت ظرفیت سازمانها و اشخاص در ارائه خدمت به بخشهای خاص مشتریان، به جای بخشهای کلی تصریح شده در چارچوب معروف بنگاه/ مشتری می‏باشد.
۲. چارچوب یکپارچه
از آنجایی که هر کدام از حوزه‏های فعالیت و انواع مشتریان توسط انواع ارزشهای ارائه شده و مدلهای کسب و کار پشتیبانی میشوند، ارائه یک مدل مجتمع چند لایه برای شیوه کسب و کار بنگاه در حوزه‏های مختلف اهمیت پیدا میکند. شکل زیر یک چارچوب یکپارچه از کسب و کار یک شرکت در حوزه‏های مختلف را ارائه میکند. در این شکل هر مربع معرف یک حوزه کسب و کار و یک بخش از مشتریان میباشد. برای هر کدام از انواع مشتریان، ترکیبات متفاوتی از ارزش و روش کسب درآمد وجود دارد که این شیوه‏های متفاوت روی اضلاع مربع مشخص گردیده‏اند.