منابع پایان نامه ارشد با موضوع وزارت امور خارجه، وزارت خارجه، شرکت مخابرات

اطراف خود، انسانی می شود که افق دید گسترده تر، هوش و دانش دقیق تر و نظری عقلانی تر و مستقل دارد.124
در واقع کسی که از راه مهاجرت، تحصیل، ازدواج یا تحت تأثیر چیز دیگری، گروه اجتماعی یا فرهنگی را ترک می کند، بی آنکه خود را با فرهنگ یا اجتماع میزبان به گونه ای رضایت بخش وفق دهد، خود را در حاشیه هر دو اجتماع می یابد که عضو هیچ یک از این رو اجتماع نیست، بلکه او یک انسان حاشیه نشین است.
جورج زیمل جامعه شناس آلمانی از انسان حاشین نشین به عنوان انسان بیگانه یاد می کند. به نظر او بیگانه تنها آواره ای نیست که امروز می آید و فردا می رود. او کسی است که امروز می آید و فردا می ماند.125
علی اصغر خدادوست فوق تخصص چشم از آمریکا در رابطه با علل مهاجرت ایرانیان می گوید: “طی مدت کوتاهی در یک تحقیق میدانی با 100 نفر ایرانی مهاجر در امریکا که از پستهای نسبتاً خوب دانشگاهی یا اقتصادی و حرفه ای برخوردار بودند صحبت کردم و علل مهاجرت آنها را جویا شدم. مهاجرین سه عامل را از عوامل دیگر ضروری تری می دانستند که به شرح ذیل است:
1-ادامه تحصیل و آینده کودکان
2-عدم تأمین سرمایه گذاری در ایران از نظر سرمایه گذاران حرفه ای
3-عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در ایران
از نظر وی گرچه در کوتاه مدت کوچ مغزها و مهاجرت حرفه ای ها از دست رفتن سرمایه های ملی است ولی با توجه به ارتباط انسانها از طرق مختلف در درازمدت، وجود هموطنان دلسوز در کشورهای صنعتی را به عنوان یک ذخیره و پس انداز عظیم ملی در دنیا می بیند وی معتقد است حفظ این ذخایر ملی و استفاده از آن برای آینده میهن مستلزم برنامه ریزی دقیق و حساب شده است. اولین و مهمترین کار این برنامه ریزان حفظ و توسعه ارتباط با ایران است و در درجه دوم پیشگیری از بین رفتن فرهنگ و حل شدن آنها در کشورهای محل مهاجرت آنهاست. همایش گفتمان ایرانیان بهترین فرصتی است که برای اولین بار مسئولان این آب و خاک را به فکر حفظ و استفاده از این سرمایه عظیم ملی انداخته است.126
وی معتقد است: “ایرانیان برون مرزی بدون توجه به شهر یا کشوری که سکونت گزیده اند ممکن است از نظر امکانات زندگی و غذاهای جسم در وضع بهتری از هموطنان درون مرزی بسر برند، ولی اکثر آنها از زندگی در آب و خاک خود و کیفیت گذراندن عمر با فرهنگ ایرانی محروم بوده و به عبارت ساده ممکن است، از غذای جسم برخوردار بوده باشند، ولی از نظر غذای روح که به نظر اینجانب مهمتر از غذاهای جسم است در فقر بسر می برند.127
وی معتقد است اولین کلید پیشرفت شگرف امریکا در مدت نسبتاً کوتاه توسعه، گسترش دانشگاهها به عنوان مغز اجتماع، عدم دخالت دولت در کلیه امور مردم، توسعه سریع جاده و امکانات حرکت و جابجایی مردم به عنوان عروق اجتماع بود. در مراحل بعد جلب نیروها و مغزها از تمام دنیا، همراه با ایجاد رقابت سازنده، به پیشرفت علم شتاب بخشید و آن را به صورت انفجاری درآورده که همچنان ادامه دارد.128″
راه حلی که وی ارائه می دهد تا این سرمایه های ملی به وطن بازگردند به شرح دلیل است:
1-تأسیس مرکزی در تهران جهت بررسی و ارائه خدمات به ایرانیان برون مرزی
2-تهیه مرکز یا دفتر در هر یک از کشورهای صنعتی که حداکثر ایرانیان در آن سکونت دارند.
3-تهیه آمار دقیق از تعداد، میزان تخصص و علاقه همکاری ایرانیان برون مرزی
4-تهیه آمار دقیق از مایحتاج درون مرزی در شئون مختلف از علوم صنعتی، اجتماعی، آموزشی و غیره امروزه برآورد یا محاسبه این مایحتاج تا پنجاه سال آینده با توجه به رشد جمعیت.129
این استاد دانشگاه در آمریکا مراحلی را که ذکر شد برای پل ارتباطی بین ایران و ایرانیان خارج از کشور در گفتمان ایرانیان که در سال 1379 در تهران برگزار شد پیشنهاد می کند که متأسفانه اکنون که سال 1386 می باشد نه آمار دقیقی از مهاجرین ایرانی در دسترس و نه کار اجتماعی برای آنها صورت گرفته است چون در همین کنفرانس سید حسین ذوالانواری کارشناس ارشد سیاسی وزارت امور خارجه اقدامات صورت گرفته توسط ستاد امور ایرانیان در وزارت خارجه را به شرح ذیل اعلام می دارد.130
الف) اجرای طرح بررسی جامع کمیت و کیفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور
ب) تأسیس بانک اطلاعات ایرانیان که حداقل مشخصات 000/50 (پنجاه هزار نفر) در آن ذخیره شده است.
ج)برقراری فرایند ارتباط با جامعه ایرانیان ساکن در 25 کشور مهاجرپذیر از طریق نمایندگی های خارج از کشور
د)جمع آوری منابع مطالعاتی در زمینه پدیده مهاجرت در جهان امروز
هـ)شروع مطالعات نظری پیرامون مهاجرت که چندین مقاله آن منتشر شده است.
اقدامات جمهوری اسلامی در ارتباط با ایرانیان خارج از کشور
همچنین براساس اطلاعات واصله از سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی، اداره کل امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور اقداماتی به شرح ذیل حاصل شده است:
1-برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی در کشورهای محل تمرکز ایرانیان مهاجر
2-تغذیه انجمنها و موسسات فرهنگی ایرانیان با محصولات فرهنگی داخل کشور.
3-انتشار مجله “سامان” به منظور معرفی توانمندیهای ایرانیان مهاجر و انعکاس مسائل و مشکلات آنها به مسئولان131
با توجه به اقداماتی که توسط ستاد امور ایرانیان در وزارت خارجه و اداره کل امور فرهنگی ایرانیان در خارج از کشور صورت گرفته است، هنوز نه اطلاع دقیقی که از کلیه مهاجران بدست آمده و نه می توان به صورت صریح و آشکار در ارتباط با این آمارها
صحبت کرد و علتش نیز مشخص است چون با وقوع انقلاب اسلامی ناراضیانی که وابستگی به رژیم گذشته را داشتند به هر طریق ممکن از ایران خارج شدند و بعد از انقلاب هم در سه سال اول نظام جمهوری اسلامی هیچ ضابطه مشخصی برای اعزام دانشجو به خارج وجود نداشت.
اعزام دانشجو به خارج از کشور از سال 61 به بعد
از تیرماه 1361 که اولین امتحان اعزام دانشجو به خارج در جمهوری اسلامی برگزار گردید، برای خروج از کشور به منظور تحصیل، ضوابط خاص در نظر گرفته شد و از آن تاریخ، علاوه بر کسانی که از قبل در خارج به سر می بردند، افراد خارج شده از کشور برای تحصیل را به سه گروه عمده می توان تقسیم کرد.132
الف)دانشجویان بورسیه
از سال 1361 تا دی ماه 1364 که اطلاعات آن موجود است: (متأسفانه این آمار دقیق نیست و در چندین موارد دیگر شواهد و اطلاعات غیر رسمی در زمینه اعطای بورس تحصیلی خارج از کشور وجود دارد که اطلاعات رسمی درباره آنها بدست نیامد). حدود 800 نفر ایرانی را که از طریق وزارتخانه ها و موسسات مختلف برای تحصیل به خارج اعزام شدند.
جدول شماره 1 نشان دهنده تعداد افرادی است که با هزینه هر یک از موسسات مختلف دولتی به خارج اعزام شدند. از این تعداد در حدود 720نفر از طریق وزارت فرهنگ و آموزش عالی و دانشگاههای وابسته به آن و 80 نفر بقیه به وسیله سایر ارگانها دولتی اعزام شده اند.133
جدول شماره 2 نشان دهنده، تعداد، گروه تحصیلی، کشور محل تحصیل و مقطع تحصیلی دانشجویان اعزام از طرف موسسات غیر وابسته به وزارت فرهنگ است.
جدول شماره 3، مربوط به دانشجویان اعزامی از طرف وزارت فرهنگ و موسسات وابسته به آن است و براساس کشورهای محل تحصیل و رشته های مختلف تحصیلی این دانشجویان تنظیم شده است.
جدول شماره 4 آخرین مدرک تحصیلی بورسیه های اعزام از طرف وزارت فرهنگ را قبل از اعزام آنها نشان می دهد.
این جدول حاکی از آن است که حدود نیمی از این بورسیه ها، دیپلمه بوده و بقیه با تحصیلاتی در سطوح بالاتر، اعزام شده اند.
جدول 1-تعداد کل بورسیه های تحصیلی خارج از کشور (1360-دیماه 1364)
تأمین کننده بورس
تعداد
تأمین کننده بورس
تعداد
دانشگاه ارومیه
3
مجمع آموزش عالی بیرجند
1
دانشگاه اصفهان
19
دانشکده کشاورزی زنجان
1
دانشگاه تربیت معلم
7
دانشکده کشاورزی جهرم
1
دانشگاه تهران
18
آموزشکده یاسوج
1
دانشگاه تبریز
11
وزارت فرهنگ و آموزش عالی

دانشگاه سیستان و بلوچستان
8
– لیسانس به بالا (مستقل از دانشگاه)
114
دانشگاه شیراز
25
وزارت فرهنگ و آموزش عالی(دیپلم)
363
دانشگاه شهید چمران
18
وزارت امور خارجه
23
دانشگاه شهید باهنر
6
وزارت صنایع سنگن
35
دانشگاه شهید بهشتی
1
وزارت نفت
4
دانشگاه رازی
8
وزارت جهاد سازندگی
2
دانشگاه صنعتی اصفهان
19
وزارت نیرو
8
دانشگاه صنعتی شریف
11
سازمان اوقاف
1
دانشگاه علامه طباطبایی
5
دانشگاه تربیت معلم134
2
دانشگاه علم و صنعت ایران
17
شرکت مخابرات ایران
1
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
16
سازمان تربیت بدنی ایران
1
دانشگاه گیلان
7
شهرداری تهران
1
دانشگاه مازندران
8
دفتر خدمات حقوقینخست وزیری
4
دانشگاه مشهد
16
مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد نیرو
1
مجتمع پزشکی ایران
3
جمع ستون قبل
236
مجتمع فنی و مهندسی
10

جمع
236
جمع کل
800
منبع: اداره کل بورسها، وزارت فرهنگ و آموزش عالی

وضعیت
تأمین کننده بورس
تعداد کل
گروه تحصیلی
محل تحصیل
مقطع تحصیلی

فنی و مهندسی
علوم پایه
علوم انسانی
کشاورزی
انگلستان
امریکا
آلمان
سایر کشورها
دیپلم
لیسانس به بالا
وزارت امور خارجه
23


23

9


13
13
10
وزارت صنایع سنگین
35
352

33


35
وزارت نفت
4
44
4
وزارت جهاد سازندگی
2
21
12
دفتر خدمات حقوق نخست وزیری
4


4

4
2
سازمان اوقاف
1
1

1


1
شهرداری تهران
1
11
1
دانشگاه تربیت معلم135
2

2


2
2
مخابرات ایران
1
11
1
تربیت بدنی ایران
1


1


1
وزارت نیرو
8
86
1

1

8
مرکز پژوهشهای خواص
1

1


1
1
جمع
83
51
3
28
1
32
2
34
13
13
70
این آمار عمدتاً از اداره کل بورسهای وزارت فرهنگ و آموزش عالی اخذ شده است.

جدول 3- کل بورسیه های وزارت فرهنگ و دانشگاهها، به تفکیک گروه و رشته تحصیلی و کشور محل تحصیل (مربوط به سالهای 60-دیماه 1364)
کشور محل تحصیل
رشته یا گروه تحصیلی
انگلستان
امریکا
رومانی
کانادا
اتریش
بلژیک
ژاپن
آلمان
استرالیا
سوئد
ترکیه
فرانسه سوریه
یوگسلاوی
پاکستان
وینان
جمع
گروه پزشکی
39
20
205
8

67

1
2
1
1
1
2
7
7
355
فنی و مهندسی
116
44


12
10
13
6
1

204
علوم انسانی
14
14

11

30
کشاورزی
13
13
3
2
1


33
فیزیک
18
9

231
شیمی
20
3
1
4
1


29
ریاضیات و کامپیوتر
19
4

427
زمین شناسی
3
2

16
زیست شناسی
5
1

6
جمع39
247
110
209
34
11
80
6
5
2
1
2
1
2
7
1
421
منبع: آمار دریافتی از اداره کل بورسها، وزارت فرهنگ و آموزش عالی

جدول4-بورسیه های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مؤسسات تابع به تفکیک گروه تحصیلی و مقطع تحصیلی (مربوط به سالهای 61-دیماه 64)
مدرک تحصیلی
گروه تحصیلی
دیپلم
کارشناسی (لیسانس)
کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)
دکترا
جمع
گروه پزشکی
307
14
16
18
355
گروه فنی و مهندسی
56
66
82

204
گروه علوم پایه

34
65

99
گروه علوم انسانی

7
23

30
گروه کشارزی

9
24

33
جمع
363
130
210
18
721
منبع: آمار دریافتی از اداره کل بورسها، وزارت فرهنگ و آموزش عالی

با توجه به جداول مطرح شده آنچه از این اسناد دریافت می گردد به شرح ذیل است:
1-آمار دانشجویان پزشکی و فنی و مهندسی بیشتر از سایر دانشجویان است و این آمار بیشتر مؤید این نکته است که دانشکده های پزشکی و فنی و مهندسی ما ممکن است از لحاظ امکانات کافی آزمایشگاهی و کارگاهی از درجه بالایی برخوردار نباشد و یا اینکه در حد استاندارد نباشد.
2-نیاز دوره های تخصصی در این دو رشته مسئولان را بر آن داشته تا دانشجویان را بورسیه کنند و آنان را به کشورهای خارجی اعزام کنند.
3-در مقطع دیپلم در رشته های علوم انسانی و علوم پایه و کشاورزی دانشجویی اعزام نشده است در صورتی که در گروه پزشکی و فنی و مهندسی حتی در این مقطع نیز اعزام شده اند و در گروه پزشکی بالاترین رقم اعزامی را به خود اختصاص داده است.

ب: دانشجویان اعزامی از طریق وزارت فرهنگ با هزینه شخصی
اولین اقدام برای اعزام دانشجو با هزینه شخصی بعد از انقلاب اسلامی و در تابستان 1358 صورت گرفته و مطابق روند گذشته امتحانی در سطح تافل، برگزار شده است که حدود 1100 نفر از این طریق به خارج اعزام شده اند که از این تعداد 700 نفر به هندوستان و بقیه به سایر کشورهای اعزام شده اند در سال 1359 نیز برای اعزام، نوعی امتحان شفاهی برای سنجش میزان آشنایی با زبان خارجی به عمل آمده و چند صد نفر اعزام گردیده اند. متاسفانه درباره دانشجویان اعزامی در مدت این دو سال اطلاعات بیشتری در دست نیست و همین اطلاعات نیز بدون وجود اسناد و مدارک، توسط بعضی از کارشناسان وزارت فرهنگ و آموزش عالی به صورت شفاهی بیان شده است!
ج: دانشجویان و محصلانی که بر خلاف مقررات در خارج تحصیل می کنند.
علاوه بر دو گروه فوق که به صورت رسمی و قانونی از کشور خارج شدند و مشغول تحصیل هستند، تعدادی نیز بر خلاف مقررات و بدون دریافت ارز به نرخ رسمی، برای تحصیل از کشور خارج شده اند نام برده می شوند. و چون این گروه تحصیلشان خارج از ضوابط رسمی و بدون اطلاع ( بی خبر ) از دستگاههای ذیربط صورت می گیرد، هیچ نوع اطلاعاتی و آماری درباره آنها در دست نیست.136
قابل ذکر است که اکثر قریب به اتفاق این دانشجویان جزء ناراضیان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هستند که به هر طریق ممکن از ایران خارج می شوند و تحصیلات عالیه خود را در خارج می گذرانند.
تیپولوژی برجستگان علمی و تخصصی مهاجر ایرانی
1. دانشجویان دارای سهمیه ارزی که پس