مقایسه اموزش سنتی با آموزش مجازی

مقایسه آموزش مجازی با آموزش سنتی :
عناصر مهم هر فرایند آموزشی عبارتند از:1.یاددهنده             2.یادگیرنده یا فراگیر           3.محتوای برنامه آموزشی     4. محیط آموزشی
در هر یک از دو رویکرد آموزش مجازی و سنتی، نسبت به هر یک از این عناصر دیدگاه خاصی وجود دارد که تعیین کننده نوع روش ها و فنونی است که ما برای آموزش بکار می بریم. در اینجا به بررسی و مقایسه این دیدگاه ها در هر دو رویکرد می پردازیم:

  • در آموزش سنتی نگاه به آموزش و یادگیری،فردی است در حالیکه در آموزش مجازی،نگاه اجتماعی است.
  • در آموزش سنتی،وظیفه یادگیرندگان حفظ مطالب و ذخیره سازی اطلاعات است،در حالیکه در آموزش مجازی، وظیفه آنان مدیریت اطلاعات و تولید دانش است.
  • در آموزش سنتی محتوای تدریس، محدود و انتخابی است ،در حالیکه در آموزش مجازی نامحدود و متنوع است.
  • در آموزش سنتی یادگیرندگان به طور کامل وابسته به معلم اند در حالیکه در آموزش مجازی فعال و مستقل هستند.
  • دستاورد های آموزش مجازی را با برآورد چهار شاخص عمده می آزمایند که شامل رضایت یادگیرندگان ،مهارت و رفتار یادگیرندگان،تغییر در دانش یادگیرندگان و تغییر عملکرد شغلی آنان و میزان بازگشت سرمایه می باشد.در حالیکه شاخص هایی که دستاورد های آموزش سنتی را می آزمایند کمتر برای این مطالب اهمیت قائل هستند.(شعبانی نیا،1387)

انواع آموزش مجازی :
در یک تقسیم بندی کلان می توان آموزش مجازی را دردو سطح بیان داشت .
الف آموزش مجازی به صورت online
به کلیه برنامه ها و فعالیت ها و خدمات آموزشی که ز طریق شبکه ( وب ) به صورت ( همیشه در دسترس ) یا روی خط بدون وقفه ارائه می گردد ،آموزش onlineیا روی خط گویند . به عبارت دیگر این آموزش به آن دسته آموزش های از راه دور [1] گفته می شود که به وسیله مجموعه وسیعی از نرم افزار های کاربردی و روش های آموزشی مبتنی بر فناوری شامل آموزش رایانه ای ،‌وب ،  اینترنت و همچنین مدرسه ، کلاس و دانشگاه مجازی [2]ارائه شود.
ب آموزش مجازی به صورت offline
بخشی از آموزش های مجازی که بدون استفاده از شبکه  webو با تولید CDهای آموزشی انجام می گیرد را آموزش offlineگویند . از ویژگی های آموزش offline، آموزش خودکار یا خود آموز بدون ارتباط مستمر با معلم، محدودیت دسترسی به منابع آموزشی و عدم بهره مندی از امکاناتی هم چون چت کردن می باشد . (عبادی،1383)
به طور کلی نوع یادگیری را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
1- یادگیری شخصی :در این دسته فرد رشته مورد علاقه خود را انتخاب می کند و در محیط اطراف خود مخصوصاً اینترنت به دنبال اطلاعات مرتبط با آن می گردد و در آن زمینه تحقیق می کند، سپس سئوالات خود را از اساتید آن رشته به صورتoffline  می پرسد.
2- یاگیری جمعی :در این دسته شرایطی برای افراد مهیا می شود تا با یکدیگر و اساتید خود ارتباط برقرار کنند . از جمله این ابزار Forum  و Chat و غیره است . در این روش معمولاً زمان شروع و خاتمه دوره آموزشی و امتحانات برای همه آن گروه یکسان است .

  • کلاس های مجازی : این روش مخصوصا برای برگزاری کلاس هایی که استاد مربوط به آن درس به تعداد کافی موجود نیست و امکان جابه جایی اساتید هم وجود ندارد ، مفید می باشد. (شعبانی نیا،1387)

در این کلاس ها اغلب یا همه اطلاعات از طریق وب سایت در دسترس می باشد.فعالیت ها به صورت مجازی انجام می گیرد و گروه ها به صورت الکترونیکی با هم ارتباط برقرار می کنند.در اینجا اینترنت برای ارائه اطلاعات و فعالیت های شخصی نه به عنوان یک ابزار مکمل،بلکه به عنوان یک ابزار اصلی استفاده می شود.(پوردر[3]،2004)
[1] distance education
[2] virtual university
[3] Proder