متن پایان نامه : اکل مال به باطل

مستقیم ماهواره ای در حقوق بین الملل هستند و برخلاف این تصور که جامعه جهانی بافرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان مهمترین حامی نظریه ضرورت تحصیل رضایت قبلی کشورهای گیرنده پخش مستقیم ماهواره ای در مقابل نظریه نا محدود جریان آزاد اطلاعات که ( از سوی ایالات متحده ) حمایت میشود تسلیم شده است یکی از مهمترین مباحث کنفرانس سوم حقوق فضا تحت عنوان قانونمندی پخش مستقیم ماهواره ای و ضرورت جلوگیری از لجام گسیختگی و نامحدود نبودن پخش مستقیم ماهواره ای است و مجمع عمومی سازمان ملل متحد کوپیوس را مکلف کرده است که مسئله مسئولیت بین الملل دولتها رامورد بررسی قرار دهد و دیگر اینکه صرفاً مسئله اختلاف انحصاری بلوک شرق و غرب نبوده است که با ا زهم پاشیدن یکی از آن دو برنده یا بازنده ای در خصوص پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای وجود داشته باشد زیرا تک تک اعضای جامعه جهانی برای حفظ حاکمیت ملی تمامیت فرهنگی ارزشها سنن ملی و مذهبی و تامین مصالح سیاسی و اقتصادی خود حساسیت و یژه ای در قبال جهانی شدن ارتباطات و پخش مستقیم ماهواره ای داشته و از آن غافل نشده اند و در مسیر تدوین حقوق آن گام بر می دارند.
به نظر می رسد با توجه به پذیرش نفس پخش آزاد ومستقیم برنامه ها ی ماهواره ای از سوی تعدادی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران پس از راه اندازی شبکه های محدود جام جم کشورها یی که مخالف آزادی بی حدوحصرپخش مستقیم برنامه های ماهواره ای هستند . تمام توجه خود را در جهت قانونمند کردن محتوای برنامه های پخش مستقیم ماهواره ای بکار گیرند، زیرا از همان ابتدا آنچه دغدغه اصلی کشورهای مذکور بوده محتوای برنامه ای ماهواره ای است نه نفس بخش مستقیم آن برنامه ها.

2-6 تحلیل فقهی خرید و فروش ماهواره

2-6-1 حکم خرید و فروش ماهواره :
در این قسمت وجوهی که محتمل است مانع صحت خرید و فروش ماهواره محسوب شوند مورد بررسی قرار گرفته است. وجوهی چون قصد حرام، مصداق کتب ضلال بودن، نهی موجود در روایت تحف العقول،مصداق آلت لهو بودن و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی.پس از ملاحظه ی این وجوه، با عنایت به ادله فقهی و حکم مراجع معظم تقلید، حرمت خرید و فروش ماهواره نتیجه گرفته شده است.
بایسته و شایسته است که متذکر شویم روش ما در بررسی حکم خرید و فروش ماهواره، شیوه ی «مقتضی و مانع» می باشد.یعنی ابتدا بررسی می کنیم که آیا مقتضی ای برای صحت بیع ماهواره هست یا خیر،اگر نبود که بیع آن باطل می باشد اما اگر مقتضی صحت وجود داشته باشد نوبت به این می رسد که ببنیم آیا مانعی بر سر راه این مقتضی وجود دارد یا نه.
در اینکه بیع ماهواره داری مقتضی صحت هست تردید وجود دارد اما از آنجا که بزرگانی چون رهبر معظم انقلاب قائل به وجود چنین مقتضی ای هستند و همچنین از این جهت که حتی بنابر قول عدم وجود مقتضی صحت اگرچه این معامله باطل می باشد اما بررسی موانع می تواند به حکم حرمت تکلیفی (علاوه بر بطلان) منجر شود، لذا بحث از موانع خرید و فروش ماهواره لازم به نظر می رسد.همچنین گفتنی است که هرجا که حرمت تکلیفی معامله ای ثابت شود قطعاً بطلان آن نیز ثابت است اگرچه مقتضی صحت را هم داشته باشد. یعنی نهی تکلیفی ای که به معامله می خورد باعث فساد آن نیز می شود و لذا علاوه بر این که متابیعین مرتکب حرام شده اند، تصرفات آنها در عوضین نیز حرام خواهد بود.
2-6-2 بررسی موانع مقابله با خرید و فروش ماهواره
1) حرمت خرید و فروش ماهواره به خاطر قصد حرامی که خریدار از خرید این مبیع در پی آن است.

حتی قائلین به وجود منفعت حلال عقلائی در ماهواره معتقدند اگر ماهواره به قصد دیدن برنامه های حرام خریداری شود، خرید و فروش آن باطل و حرام می باشد. شیخ اعظم انصاری(ره) در این باره می فرمایند:
«یحرم المعاوضه على الجاریه المغنیه و کل عین مشتمله على صفه یقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلک و قصد اعتبارها فی البیع على وجه یکون دخیلا فی زیاده الثمن کالعبد الماهر فی القمار أو اللهو و السرقه إذا لوحظ فیه هذه الصفه و بذل بإزائها شی‏ء من الثمن لا ما کان على وجه الداعی و یدل علیه أن بذل شی‏ء من الثمن بملاحظه الصفه المحرمه أکل للمال بالباطل»
«خرید و فروش کنیزی که آواز غنائی می خواند حرام است. همچنین خرید و فروش هر چیزی که دارای خصوصیتی باشد که از آن وجه حرامی قصد می شود.البته این حرمت به شرطیست که غرض از معامله،رسیدن به این جنبه ی حرام باشد و خریدار و فروشنده، این قابلیت را در مبیع شرط کنند بگونه ای که داشتن این قابلیت باعث زیاد شدن ثمن معامله شود. مثل خریدن عبدی که در قمار یا لهو و سرقت مهارت دارد، درصورتی که این مهارت در معامله لحاظ شود و بخشی از ثمن در مقابل آن قرار گیرد.(اما آنجایی که خریدار به دنبال خرید عبد است و مهارت های حرام عبد تنها انگیزه ی او را بیشتر می کند، معامله حرام نیست.) علت اینکه چنین معامله ای حرام می باشد این است که قرار دادن بخشی از ثمن در مقابل وصف حرام مبیع، اکل مال به باطل محسوب می شود».
اگر بخواهیم این مسئله را بر بحث خودمان تطبیق دهیم باید گفت ظاهراً معاملاتی که در مورد ماهواره انجام می پذیرد به همین صورت است. یعنی تمام یا بخشی از ثمنی که در مقابل خرید ماهواره داده می شود بخاطر این است که بتواند برنامه های مبتذل را دریافت کند. در توضیح باید گفت که چنانکه مطلعید امروزه با وجود گیرنده های دیجیتال تلوزیونی (ست تاپ باکس) اگر کسی به دنبال کیفیت تصویر و یا شبکه های متعدد باشد این گیرنده ها حاجت او را برطرف می کند. پس چه می شود که بسیاری به دنبال خرید ریسیور1 ماهواره هستند. علتش چیزی نیست جز این که میتواند شبکه های مثل «من و تو»،«فارسی 1»،«بی بی سی» و همچنین شبکه های مستهجن و مانند آن را دریافت نماید. شبکه هایی که یا مشتمل بر تصاویر تحریک آمیز و موسیقی های مطرب هستند و یا با ترویج عقاید سیاسی و حتی دینی انحرافی به گمراهی مخاطبانشان می انجامند.
پس حتی اگر غرض کسی از خرید ماهواره حتی مرکّب از خوب و بد هم باشد باز عمل حرامی را مرتکب شده است. چرا که قطعاً او (چنانکه هم خود میداند و هم فروشنده) لااقل بخشی از ثمن را در مقابل جنبه ی حرام مبیع می پردازد. و چنانکه شیخ فرمود از آنجا که این منافع حرام را شرع امضا نکرده است و آنها را کالعدم محسوب کرده پس گویی پولی که فروشنده می گیرد در مقابل «هیچ» می گیرد و هیچ عوضی به طرف مقابل نمی دهد و این می شود اکل مال به باطل که حرام است.
نکته ای که توجه به آن در این بحث لازم است این است که عنوانی که بحث فوق در کتاب مکاسب ذیل آن آمده است «قصد حرام متبایعین» است و نه فقط خریدار. یعنی در صورتی بحث ما مصداق این عنوان فقهی می شود که هم خریدار و هم فروشنده، محور بیع را آن منفعت محرمه قرار دهند. امری که در مورد ماهواره رایج است و فروشندگان غیرقانونی ماهواره می دانند که در واقع چه چیزی را دارند می فروشند، یعنی می دانند که مدار این معامله حول منافع حرام ماهواره می چرخد. البته جای بحث دارد که اگر بایع قصد فروش منفعت حرام را نداشته باشد گرچه خریدار این قصد را دارد، حکم معامله چه خواهد شد، که خود این باز به دو صورت علم بیع به قصد خریدار و جهل او تقسیم می شود. این فروعات بحث مفصلی را می طلبد که در این مختصر نمی گنجد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما دلیل دیگری که بر حرمت این قسم از معاملات می توان ذکر نمود این است که فروش مبیع با چنین قصدی مصداق یاری رساندن در گناه است که در قرآن کریم از آن نهی شده است :
{وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ}..واضح است که بیعی که منهی عنه باشد باطل بوده و حرام می باشد. البته در اینکه چه چیزی مصداق معاونت بر اثم هست جای بحث وجود دارد ولی اجمالاً بعید نیست بتوان به این آیه ی شریفه استناد نمود.
خوب است استفتائاتی که از از رهبر معظم انقلاب شده و اشاره به همین وجه حرمت می نماید (یعنی حرمت به خاطر قصد حرامی که خریدار دارد)، را ذکر نماییم.
سؤال: آیا خرید و فروش دستگاه دریافت‏کننده کانالهاى ماهواره‏اى براى گرفتن کانالهاى ماهواره‏اى جمهورى اسلامى براى کسى که در خارج از جمهورى اسلامى زندگى مى‏کند، جایز است؟.
جواب : دستگاه مذکور هرچند از آلات مشترکى است که قابلیت استفاده حلال را دارد ولى چون غالباً از آن بهره‏بردارى حرام مى‏شود و علاوه بر این بهره‏ گیرى از آن در خانه مفاسد دیگرى را هم در بر دارد، بنابر این خرید و استفاده از آن در خانه جایز نیست، مگر براى کسى که اطمینان دارد از آن بهره‏بردارى حرام نمى‏کند و نصب آن در خانه نیز مفسده دیگرى را دربرندارد.
سؤال: شغل ما تعمیر دستگاههاى گیرنده برنامه‏هاى رادیو و تلویزیونى است، در این اواخر مراجعات زیادى براى نصب قطعات و تعمیر آنتن‏هاى ماهواره‏اى صورت مى‏گیرد، تکلیف ما در این باره چیست؟ خرید و فروش قطعات آنها چه حکمى دارد؟
جواب: اگر از این دستگاه براى امور حرام استفاده شود که غالباً همینطور است و یا شما علم داشته باشید به اینکه کسى که قصد تهیه آنتن ماهواره‏ اى را دارد، براى امور حرام از آن استفاده مى‏کند، خرید و فروش و نصب قطعات و راه‏اندازى و تعمیر و فروش قطعات آن جایز نیست».
2) حرمت خرید و فروش ماهواره به خاطر قرار گرفتن برخی شبکه های ماهواره ای تحت عنوان «کتب ضلال».
امام خمینی(ره) در کتاب تحریر الوسیله فرموده اند:«حفظ کردن کتب ضلال و استنساخ و خواندن و درس گرفتن و تدریس آن‏ها اگر هدف صحیحى در آن نباشد- مثل این‏که قصد اشکال و ابطال آن‏ها را داشته باشد و براى این هدف، صلاحیت داشته باشد و ایمن از گمراهى باشد- حرام است و اما مجرد آگاهى یافتن از مطالب آن‏ها براى غالب مردم عوامى که بر آنان ترس گمراهى و لغزش هست، جزء اغراض صحیح که مجوّز حفظ آن‏ها است نمى‏باشد، پس بر چنین مردمى لازم است از کتاب‏هایى که مشتمل بر مطالبى است که مخالف عقاید مسلمین است خصوصاً کتاب‏هایى که مشتمل بر شبهات و مغالطه‏ کارى ‏هایى است که از حلّ و دفع آن‏ها عاجزند اجتناب ورزند. و براى ایشان، خرید و نگهدارى و حفظ آن‏ها جایز نیست، بلکه بر آنان واجب است آن‏ها را از بین ببرند»
چنانچه در مسئله فوق به آن اشاره شده، خرید کتب ضلال جایز نمی باشد. اما سخن در این است که آیا ماهواره را می توان مصداق کتب ضلال دانست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که در اینکه ماهواره دارای شبکه هایی است که به نحو تنقیح مناط، مصداق کتب ضلال می باشند شکی نیست. بطور مثال شبکه «محبت» به ترویج مسیحیت می پردازد و شبکه های «بی بی سی» و «من و تو» و … هم پر از مطالبی هستند که به تضعیف عقاید مسلمین در احکام و حتی در بنیان های اعتقادی می انجامند. اما آیا این کافی است که به تنقیح مناط (بلکه به طریق اولویت) ماهواره را نیز که خود کتابی مصوّر و گویاست، مصداق کتب ضلال بدانیم؟
علت تردید این است که ماهواره علاوه بر اشتمال بر این برنامه های انحرافی، برنامه های غیر ضاله هم دارد. در پاسخ به این پرسش باید معنای «ضلال» را بطور واضح بدست آوریم. شیخ انصاری (ره) در این باره می فرمایند:«حفظ کتب الضلال لا یحرم الّا من حیث ترتّب مفسده الضلاله قطعا او احتمالاً قریباً».«آن حیثیتی که باعث اطلاق ضاله بودن بر کتب ضلال می شود این است که موجب گمراهی قطعی و یا ظنی می شوند». امری که امروزه و با پیشرفت های رسانه ای بسیار در مورد ماهواره محتمل است.استفاده از تکنیک های روانشناسی در القای مفاهیم ضدّدینی به قدری ماهرانه انجام می شود که مخاطب بدون اینکه متوجه باشد بعد از چند وقت ناگهان می بیند که دیگر اعتقادی به حجاب ندارد و یا

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *