روشهای درمان و پیشگیری فرسودگی شغلی

روشهای درمان و پیشگیری فرسودگی شغلی :
ایا برای فردی که به فرسودگی جسمی و روانی رهایی یابد ساعتچی معتقد است که اقدامات زیر به کسانیکه از فرسودگی شغلی در رنج هستند یا قصد رهایی از بابتلای به ان را دارند کمک می کند.

 • در صورت امکان شرایط فیزیکی یا روانی کا رخود را تغییر دهید و چنانچه قادر به ایجاد چنین تغییراتی نیستند بعضی از رفتارهای خود را تغییر دهید و برای مقال مسئولیتی را که از عهده انجام دادن ان بر نمی ایند قبول نکنید .
 • از برنامه های متنوع برای بهبود وضعیت بدنی خود استفاده کنید و برای مثال اوقات خاصی از شبانه روز را به ورزش کردن اختصاص دهید و همراه ان از برنامه های غذایی مناسب استفاده کنید بدین ترتیب مقاومت بدن شما در مقابل فرسودگی ناشی از رفتارهای روانی مربوط به کار و خستگی شغلی کاهش می یابد .
 • از روشهای خاص ارمیدگی استفاده کنید و می توانید از این شیوه حتی برای چند لحظه در محیط کار استفاده کنید و ارامش پیدا کنید .
 • برای استفاده صحیح از وقت خود در دوره های اموزشی از مدیریت زمان اسفاده کنید .
 • در نهایت اگر همه شیوه های پیشنهادی را به کا رگر قید و در مورد شما کم اثر بود می توانید به طور تمام وقت یا دائم شغل یا محل خود را تغییر دهید و سعی کنید فقط در یک محل کار کنید .نیازهای مشاور و چگونگی فرسوده شدن او :
  بهداشت روانی سلامت اسودگی خاطر و ارامش مشاور از درجه اول اهمیت ربرخودار است زیرا اگر چنین نباشد به نظر نمی رسد که بتواند برای مراجعان خود مفید و موثر باشد برای اینکه یک مشاوره از ارامش خاطر و رضایت شغلی برخودار بوده و در این زمینه دارای احساس خوبی باشد باید مسائل شخصی خود را حل نمایند و در این مورد می تواند از وجود یک سرپرست با تجربه استفاده کند در نتیجه یک مشاوره احتیاج به حمایت دارد و الازمانی فرا می رسد که از لحاظ عاطفی و هیجانی تحلیل رفته و فرسوده می گردد .
  دامنه وسیعی از علائم فرسودگی وجود دارد که تحت عنوان فرسودگی شغلی می اید این علائم نشان دهنده این احساس ار داشته باشند که بیش از حد کا رمی کمند و قادر نیست کا زیاد خود را کنترل کنداو خودش را در قالب شناگری می بیند که بر خلاف جریان اب حرکت می کند و قادر نیست سرخود را بالای اب نگه می دارد این حالت باعث می شود که او احساس ناامیدی و درماندگی کند منشاورانی که  فرسودگی شغلی را تجربه می کنند معمولا از لحاظ جسمانی عاطفی و ذهنی خسته هستند انها به تدریج احساس می کنند که نمی توانند با مراجع دیگری رو به رو شوند به نر می رسد که این حالت نتیجه فشار روانی رابطه مشاوره ای میان فردی است .
  چگونگی انتقال احساسات و هیجانات مراجع به مشاور :
  اغلب مراجعان در موقعیت هیجانی بالایی هستند و اگر مشاور با همدلی به صحبتهای انها گوش دهد حتما خودش در معرض ابتلا به موقعیت هیجمانی مراجع قرار خواهد گرفت  هیجان مانند ویروس است و شاید به همین دلیل است که افرادی که منشا نیستند سعی دارند دوستان خود را که هیجانی می شوند ارام سازند در صورتیکه مشاوران مراجعان خود را تشویق می کنند تا هیجانشان را نشان داده و بیان کنند مشاوران همدلی تا حدودی احساساتی شبیه به اححساسات و هیجانات مراجعان خود خود را تجربه می کنند و ان عده از مشاوران که اکثثرا با مراجعان هیجانی کار می کنند بیشتر در معرض خطر هستند و باید مراقبتهای ویژه را برای جلوگیری ا زفرسودگی شغلی که شامل فرسودگی جسم و روح می شود انجام دهند د ر حال حاضر شیوع فرسودگی شغلی مشاوران مورد پذیرش همگان می باشد .
  ارتباط کار مشاوران با روان درمان گران از نظر انتقال هیجان :
  کار روان درمان گران از بسیاری جهات شبیه به کار مشاوران است و مانند انها از طریق انتقال در معرض ابتلا به هیجانات بیماران خود قرار می گیرند نمنظور از انتقال تعاملی است که میان یک روان درمان گرو بیمار او رخ می دهد و شبیه به یک رابطه رو دروست روان درمان گران با مشکلات هیجانی مردم سر و کار دارند و پدیده خاصی موسوم به انتقال روی می دهد .