مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران و موانع موجود

حالا در ایران هم عواملی چون آزادی فضای اقتصادی و رقابتی تر شدن بعضی صنایع موجب شده شرکت ها به مقولاتی چون مسئولیت در قبال کارکنان، مصرف کنندگان و جامعه توجه کنن و در برنامه ها و فعالیت های خود منافع این ذینفعان رو دید کنن. الان، این معنی در شکل امروزین خود به عنوان یه معنی و روند مدیریتی بسیار تازه و جدیده و شرکت ها بیشتر در اول راه هستن. هم اینکه از یه سو ساختار اقتصادی – صنعتی حاکم بر فضای اقتصادی – سیاسی ایران به گونه ایه که شرکت ها، انجام فعالیت های مسئولیت اجتماعی رو علاوه بر اینکه هزینه به حساب می بیارن، باعث جا موندن از فضای رقابتی می دانند و از طرف دیگه، خیلی از شرکت ها دست کم های حقوق کارکنان و مصرف کنندگان و در شرکت های دولتی حقوق سهامداران و صاحبان رو هم رعایت نمی کنن. در اینجاس که نقش حکومت با در نظر گرفتن اینکه از وسایل بسیار گسترده و متنوعی برخورداره، اهمیت پیدا می کنه و می تونه شرکت ها رو به رعایت این دست کم ها تشویق کنه. در سال های گذشته، اقدامات زیاد و پراکنده ای از طرف بخش خصوصی، بخش دولتی، تشکل های صنعتی و سازمان های غیر دولتی، داخلی و بین المللی در مورد موضوع و CSR

اقتصادی