رابطه فرسودگی شغلی و ویژگیهای شخصیتی

رابطه فرسودگی شغلی و ویژگیهای شخصیتی
در حالی که برخی از محققان به دنبال بررسی رابطه سندرم فرسودگی کاری و فشار روانی هستند برخی دیگر در پی یافتن ویژگیهای شخصیتی با علائم مشخص این سندرم هستند
مطالعات نشان می دهد افرادی که از لحاظ عاطفی دچار فرسودگی شغلی اغلب کمال طلبند و به طور افراطی درگیر کار و شغلشان هستند و از طرفی اهداف غیر واقعی را برای خود مجسم می کنند «ایوانز پالسالن و کاریر، 1987» همین پژوهشگران اشاره دارندد که بین الگوی رفتاری نوع A‌ و علائم فرسودگی شغلی ارتباط وجود دارد لازم به توضیح است که افراد دارای ویژگیهای رفتاری نوع A در بسیاری از مواقع به این ترتیب عمل می کنند:
وقتی محدودیت زمانی وجود نداشته باشد بیشتر تلاش می کنند
امتیازات تحصیلی بیشتری به دست می آورند
اهداف تحصیلی بالاتری انتخاب می کند
تا سر حد توان کار می کنند
کمتر اظهار خستگی می کنند
تکالیف مدار “TASK-ORIENTED”‌ هستند
به فوریتهای زمانی حساسیت دارند
رقابت جو و اهل پیشرفت اند
تلاش می کنند بطور همزمان چند کار انجام دهند و همیشه در انجام کارهای مختلف شتابزده عمل می کنند
رفتارهای خشونت آمیز و پرخاشجویانه دارند:
دائما در حال حرکت و تحرک هستند
به هر حال پرداختن افراطی و شدید به فعالیتهای مربوطه به شغل و اهداف غیر واقعی و دست نیافتنی را در رابطه بار کار خویش دنبال کردن به گفته بسیاری از محققان اولین علائم و مراحل هشدار دهنده فرسودگی است