در مورد : تصمیمات سرمایه گذاری

یکی از هدفه­ای گزارشگری مالی  جفت و جور کردن اطلاعات به درد بخور به خاطر آسون کردن تصمیم گیریه. سیستم اطلاعاتی حسابداری به عنوان یکی از منابع تاءمین کننده اطلاعات جهت اراده کردن استفاده کنندگان مهم خاص ایه. به کار گیری اطلاعات حسابداری در تصمیم گیریا، بدون موشکافی اونا خیلی موثر نبوده و حتی ممکنه موجب گمراهی استفاده کنندگان هم شه، اگر با موشکافی اونا میشه اطلاعات بسیار با ارزشی رو در اختیار سرمایه گذاران قرار داد و اونا رو در اخذ تصمیمات منطقی و آگاهانه کمک کنه. از بین روشای موجود در موشکافی اطلاعات تاکید خاصی بر نسبتای مالی شده. موشکافی مالی همیشه به عنوان ابزاری جهت آزمایش اطلاعات مالی به راه زیادی روش زوم شده. یکی از عوامل بسیار مهمی که تحلیل گران مالی همیشه به دنبال پیش بینی و یا شناسایی تغییرات اون با بهره گرفتن از تکنیکای موشکافی صورتای مالی هستن، عامل سودآوری آینده شرکتا  است.

اراده کردن

سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بقیه استفاده کنندگان علاقه مندن که خالص جریان ورودی وجه نقد به واحد انتفاعی رو در دوره های آینده آزمایش کنن. اما بیشتر سود رو واسه آزمایش توان سودآوری، پیش بینی سودهای آینده و یا آزمایش خطر سرمایه گذاری یا دادن وام به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار میدن پس فرض بر اینه که ارتباطی بین سود گزارش شده و گردش وجوه نقد، شامل پخش وجه نقد میان سهامداران هست.
سرمایه گذاری

یکی از مشکلات اساسی سیستمای حسابداری سنتی لایق نبودن و ناتوانی اونا در امتحان و گزارشگری اطلاعات مربوط به داراییای نامشهود(ازجمله علم) و ارزشای مخفی شرکته. پس این پدیده منتهی به ایجاد شکاف بزرگی بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکتا شده. اختلاف در حال افزایش دیده شده بین ارزش بازار و ارزش دفتری در خیلی از شرکتا موجب توجه به بررسی ارزشای گم شده(از دست رفته) از صورتای مالی شده. محدودیتای صورتای مالی در توضیح ارزش شرکت به وجود اومده توسط این امره که منبع ارزش اقتصادی تولید کالای مادیه نه ایجاد سرمایه فکری. با در نظر گرفتن کارای محققین جور واجور، به نظر می رسدکه سرمایه فکری ارزشای مخفی باشه که صورتای مالی رو خراب می کنه و چیزیه که سازمانا رو در رسیدن به مزیتهای رقابتی می بره. هم اینکه باور برآنه که محدودیتای صورتای مالی توضیح دقیق ارزش شرکت رو با مشکل مواجه می سازه. این واقعیت رو رو می کنه که این روزا، منابع ارزش اقتصادی، محصول سرمایه فکریه نه تولیدات جنسای(مادی پورزمانی و همکاران،۱۳۹۱).

مشکلات

خیلی از سیستم های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت در حال افزایش حق مالکیت الهی و علم در سازمان هایی عصر نوین غافل بوده و از توان امتحان ارزش واقعی دارایی ها در محاسباتشان ناتوانند. یعنی، صورت های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت ها از محدودیت های بسیاری بهره مند هستن. در جوامع علم محور الان، بازده سرمایه فکری بکار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه های مالی استفاده کرده شده، اهمیت پیدا کرده. این به اون معناست که در آینده در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین توانایی سودآوری پایدار، کاهش چشم گیری پیدا می کنه. این موضوع موجب ایجاد فاصله بین ارزش واقعی شرکت ها و سازمان ها با اون چیزی که در محاسبات حسابداری سنتی اعمال می شه، شده است.

از طرف دیگه بیان پروسه سرمایه گذاری تو یه حالت منظم، لازمه موشکافی وجود اصلی تصمیمات سرمایه گذاریه. در این حالت فعالیتای مربوط به پروسه اراده کردن اونا تاثیر میذاره مورد بررسی قرار میگیره. کلا سرمایه گذاری به عنوان پروسه تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که واسه یه مدت در زمان آینده نگهداری می شه، تعریف می شه. سرمایه گذار لازمه مطالعه پروسه سرمایه گذاری و مدیریت ثروت سهامدارانه و پروسه سرمایه گذاری تو یه حالت منظم، لازمه موشکافی وجود اصلی تصمیمات سرمایه گذاریه(جونز، ۱۹۹۶).
موشکافی

افراد جهت اراده کردن نیاز به اطلاعات مالی دارن. یکی از منابع اطلاعاتی اطلاعات حسابداریه. در مبانی نظری گزارشگری مالی به نقش اطلاعات مالی و به درد بخور بودن اون در اراده کردن افراد اشاره شده. هیات استانداردهای حسابداری مالی و هیات تدوین استاندارهای حسابداری ایران در مبانی نظری گزارشگری مالی به ضرورت جفت و جور اطلاعات مالی طوریکه در اراده کردن آدما به درد بخور واقع شه تاکید کردن(خوش طینت و اسماعیلی، ۱۳۸۵).

امروزه با گسترش سطح کیفی فعالیت و هم اینکه پیشرفت وسعت امور اقتصادی، تصمیمای مالی شرکت­ها از جمله مسایل پیچیده ایه که هم جهت با کسب بهترین بازده و مطلوبیت در بهترین شرایط به وجود میاد. در همین زمینه مدیران مالی با در نظر گرفتن اون که مسئولیت اصلی این تصمیما به اونا برمیگرده به دنبال رسیدن به روابط بین عوامل شاخص در شرکتا هستن. از جمله این مسائل مبحث تصمیمات سرمایه گذارایه(آئون و هوانگ، ۲۰۰۸).

کارکرد مالی

هدف این تحقیق آزمایش روابط علی و ساختاری میان سه گروه متغیرهای کارکرد مالی، سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری واسه بانکای قبول شده در بورس اوراق بهادرار تهران طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۶ه. تا کنون در مورد تاثیر سرمایه فکری بر کارکرد مالی تحقیقات زیادی انجام شده اما تحقیق حاضر با وارد کردن متغیرهای جور واجور موثر بر هر کدوم از  سه متغیر اصلی تحقیق یعنی کارکرد مالی، سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری و به کار گیری تحلیل راه رابطه علی این متغیرها رو بررسی می کنه.

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

سرمایه فکری زاده میدون علم و دانشه. هنوز این واژه در دوران ساخت خود بسرمی برد. بر خلاف  این که، سیستمای بیشتری در حال به کار گیری سرمایه فکری هستن، اما هنوزم خیلی از افراد شاغل در سازمانا و بنگاهای اقتصادی اطلاعی از این معنی ندارن(زنجیردار و همکاران، ۱۳۸۷).

امروزه ایجاد ارزش و نوآوری مورد توجه خاص مدیران، سرمایه گذاران و نهادهای اقتصادی و دولته . خیلی از شرکتا در آموزش کارکنان، تحقیق و پیشرفت، روابط مشتری، سیستمای اداری و رایانه ای و… سرمایه گذاری می کنن. این نوع سرمایه گذاریا که با نام سرمایه فکری از اون نام برده می شه در حال رشدند و در بعضی از کشورها حتی از سرمایه گذاری مالی و فیزیکی پیشی گرفته. این تغییر در ساختار سرمایه گذاری به ظهور اقتصاد جدید بر اساس علم نسبت داده شده که سرمایه فکری منبع اصلی ایجاد ارزش در اقتصاد جدید درنظر گرفته می­شه.

خیلی از سیستم های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت در حال افزایش حق مالکیت الهی و علم در سازمان هایی عصر نوین غافل بوده و از توان امتحان ارزش واقعی دارایی ها در محاسباتشان ناتوانند. یعنی، صورت های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت ها از محدودیت های بسیاری بهره مند هستن. در جوامع علم محور الان، بازده سرمایه فکری بکار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه های مالی استفاده کرده شده، اهمیت پیدا کرده. این به اون معناست که در آینده در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین توانایی سودآوری پایدار، کاهش چشم گیری پیدا می کنه. این موضوع موجب ایجاد فاصله بین ارزش واقعی شرکت ها و سازمان ها با اون چیزی که در محاسبات حسابداری سنتی اعمال می شه، شده است.

بنابر این با در نظر گرفتن اهمیت و اندازه تاثیرگذاری سرمایه فکری بر سودآوری و تصمیمات سرمایه گذاری در این مطالعه به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر دو متغیر تصمیمات سرمایه گذاری و پیش بینی سودآوری پرداخته می شه و هم از دیگر جنبه های نوآوری این تحقیق بررسی الگو تو یه صنعت خاصه.

در این تحقیق براساس روش ضریب ارزش افزوده فکری، معنی ارزش افزوده به عنوان شاخص اندازه گیری سرمایه فکری استفاده میشن و به بررسی رابطه سرمایه فکری تصمیمات سرمایه گذاری و پیش بینی توانایی سود بیاری در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شه.

افزایش شکاف بین ارزش واقعی و دفتری شرکت ها، توجه محققان رو واسه توضیح ارزش نامرئی که این وسط از صورت های مالی حذف شده، جلب کرده است. ارزشی که ما از اون با عنوان سرمایه فکری نام می بریم و در همه ابعاد سازمان مثل یه پیکره علم حضور داره، اما ندیده گرفته می شه. براساس تحقیقات صورت گرفته بین ۵۰۰ شرکت تایوانی، نسبت ارزش بازار(واقعی) شرکت ها به ارزش دفتری اونا کم کم از ۱ تا بیشتر از ۵ برابر بین سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ زیاد شده. تحقیقات نشون داده ان که در حدود ۸۰ درصد ارزش بازار شرکت ها در گزارش های مالی اونا مشخص نشده است(مدهوشی و اصغری نژاد،۱۳۸۸). اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر به وجود اومده توسط اهمیت و در حال افزایش ایه که این سرمایه کمتر شناخته شده(سرمایه فکری) در ارزش واقعی شرکت ها و کارکرد مالی اونا و به دنبال اون موفقیت و شکست اونا در محیط رقابتی و پیچیده امروزی داره.

 

 

 

۱-۴- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

در ایران تحقیقات در این بخش خیلی کم هستن و در بیشتر موارد تقلیدی صرف از مقالات خارجی می باشه ضمن اینکه هیچ پایان نامه­ای مربوط به این موضوع در ایران کار نشده. تحقیق در مورد موضوع ترکیبی تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر کارکرد مالی واسه اولین بار انجام شده و هم از دیگر جنبه های نوآوری این تحقیق بررسی الگو تو یه صنعت خاصه.

۱-۵- اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  • بررسی تاثیر سرمایه فکری بر کارکرد مالی بانکای قبول شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • بررسی تاثیر تصمیمات سرمایه گذاری بر کارکرد مالی بانکای قبول شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • بررسی تاثیر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه گذاری بانکای قبول شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

۱-۶- فرضیه های تحقیق

  • سرمایه فکری بر کارکرد مالی بانکای قبول شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر میذاره.
  • تصمیمات سرمایه گذاری بر کارکرد مالی بانکای قبول شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر میذاره.
  • سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه گذاری بانکای قبول شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر میذاره.

 

 

۱-۷- روش تحقیق

روش شناسی تحقیق برحسب هدف: یه جور تحقیق کاربردیه.

روش تحقیق برحسب نوع داده‏ها: توصیفیه که در اون به تشریح رابطه بین متغیرهای موجود با بهره گرفتن از آزمون ضریب اتحاد و رگرسیون می‏پردازه.

 تحقیقات براساس هدف به سه دسته تقسیم می شن: تحقیق بنیادی، تحقیق کاربردی و تحقیق و پیشرفت. تحقیق کاربردی،تحقیقیه که با بهره گرفتن از یافته های تحقیقات بنیادی به خاطر بهبود و به کمال رسوندن رفتارها، روش ها، وسیله ها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شه. هدف تحقیق کاربردی پیشرفت علم کاربردی تو یه زمینه خاصه. اینجا سطح گفتگو ذهنی و کلی اما تو یه زمینه خاصه. از این رو تحقیق حاضر یه تحقیق کاربردیه.(سرمد و همکاران ۱۳۸۲).

تحقیق توصیفی در معنی کلمه ای اون واسه توصیف موقعیت ها یا رویدادها به کار برده می شه. این روش بیشترً با داده های تقریباً زیادی سر و کار داره و از روی اجبارً در صدد تشریح اتحاد ها، آزمون فرضیه ها و ارائه ی پیش بینی ها و دست یابی به معانی و نکات صنفی نیس. هر چند در تحقیق هایی که این اهداف دنبال می شه بیشترً روش های توصیفی به کار می روند. با اینحال، محققان و محققان در مورد محتوای «تحقیق های توصیفی» توافق نظر ندارن و بیشتر فرض می کنن تحقیق توصیفی، همه شکل های جور واجور تحقیق ها به استثناء تحقیق تاریخی و آزمایشی رو در بر می گیرد. پس محققان در عمل از اصطلاح مطالعه های زمینه یابی استفاده می کنن.

 

۱-۸- قلمرو تحقیق

هر پژوهشی باید دامنه مشخص و تعریف شده­ای داشته باشه تا پژوهشگر در همه مراحل تحقیق محاصره کافی بر کار خود داشته باشه و بتونه نتیجه های حاصل از نمونه رو به جامعه گسترش بدن. قلمرو تحقیق از دید موضوعی، وقتی و مکانی به توضیح زیر می باشه.

۱-۸-۱- قلمرو موضوعی: از دید قلمرو موضوعی به دنبال تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر کارکرد مالی بانکای قبول شده در بورس اوراق بهادار تهرانه.

۱-۸-۲- قلمرو وقتی: داده­های این تحقیق درزمان دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۶ جمع آوری شده.

۱-۸-۳- قلمرو مکانی: قلمروی مکانی تحقیق، بانکای قبول شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشه.

 

۱-۹- تعاریف متغیرها

سرمایه فکری(Intellectual Capital): منظور از سرمایه فکری در این تحقیق، اون نوع از سرمایه فکریه که با روش ضریب ارزش افزوده فکری پالیک[۱](۲۰۰۴) محاسبه می شه، در واقع در این روش به جای ارزش گذاری محض سرمایه فکری، از پایهً بهره وری و بازده شرکت به وسیله سه منبع کلی اندازه گیری می شد. این سه منبع ورودی عبارتند از: سرمایه مالی و فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری.

تصمیمات سرمایه گذاری(Investment Decisions): در این تحقیق منظور از تصمیمات سرمایه گذاری یعنی نسبت کل سرمایه گذاری شرکت i در سال t به داراییای ثابت(یوماتلو، ۲۰۱۰).

کارکرد مالی(Financial Performance): منظور از کارکرد مالی در این تحقیق چهار متغیر بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)، بازده دارایی ها(ROA)،  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم(RI)، سود هر سهم(EPS) است.

 

 

.امتحان سرمایه فکری

امروزه سیستم های امتحان زیادی جهت اندازه گیری سرمایه فکری طراحی شده، اما هنوز یه روش کامل جهت امتحان وجود نداره. برخلاف تلاش های زیاد گذشته واسه امتحان کیفی و در بعضی موارد کمی دارایی های نامشهود، هنوز یه سیستم کامل که همه جنبه های امتحان رو در بر بگیره طراحی نشده. در این بخش سیر تکامل و روش های امتحان سرمایه فکری به صورت خلاصه و در مقایسه با همدیگه نشون داده شده.

جدول ۱-۱-. مقایسه مفاهیم و الگوهای سرمایه فکری (دسته بندی های متفاوت امتحان سرمایه فکری)

 

عنوان طبقه بندی: اجزا و عوامل کمی یا کیفی بودن راه و روش گذشته یا راه و روش آینده داشتن توانایی الگوبرداری
ترازنامه مشخص: سرمایه فردی، سرمایه ساختاری نسبی هزینه های واقع شده در گذشته خیر
ناظر دارایی های مشخص: دیدگاه خارجی، دیدگاه داخلی، لیاقت افراد، داراییهای نامشهود کیفی هر دو خیر
آزمایش متوازن: دیدگاه مالی، دیدگاه مشتری، دیدگاه فرایندی، دیدگاه یادگیری و نوآوری کیفی هر دو خیر 

 

 

 

 

ارزش افزوده اقتصادی: برنامه ریزی مالی، بودجه بندی، هدفگذاری، پرداخت ها کمی هزینه های واقع شده در گذشته فقط در بخشهای داخلی
شاخص سرمایه فکری: روش، معیارهای مالی و غیرمالی نسبی استعداد بالقوه خلق ارزش رو مورد توجه قرار می دهد به صورت محدود
واسطه فناوری: دارایی های بازار، دارایی های انسانی، دارایی های فکری، دارایی های زیرساختی از ارزش های کیفی به طرف ارزش های کمی هدایت می شه. هر دو (نگاه درآمدی/ بازاری/ هزینه ای) به صورت محدود
بازده دارایی ها: نسبت درآمد کل به داراییها کمی هزینه های واقع شده در گذشته بله
روش سرمایه سازی بازار: تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری کمی هزینه های واقع شده در گذشته بله
روش سرمایه فکری مستقیم: بازار، دارایی فکری، فناوری، داراییهای ساختاری و انسانی کمی مفاهیم دارایی های بازار بله
تجارت ناویگیتور اسکاندیا: مالی، مشتری، فرایندی، انسانی، پیشرفت KPI نسبی هر دو خیر
FIMIAM: سرمایه انسانی، سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری و بخش های مشترک اونا کمی ارزش بازار بله
ضریب ارزش افزوده فکری: سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی کمی گذشته نگر بله

 

طبقه بندی که در جدول فوق نشون داده شده، به وسیله رودف و للیارت ارائه شده و به بررسی روش های موجود شناسایی و امتحان کمی و کیفی سرمایه فکری از سه بعد کمی یا کیفی بودن روش امتحان، راه و روش به آینده یا گذشته و هم سهولت توانایی به کار گیری راه در موارد دیگه پرداخته(شمس و خلیلی، ۱۳۹۰).

 

۱-۱۰-  ساختار تحقیق

فصل یه شامل بیان مسئله و چارچوب نظری تحقیق، اهمیت وضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش تحقیق، تعریف عملیاتی واژگان کلیدی و ساختار تحقیق می باشه.

فصل دوم شامل ادبیات و گذشته تحقیق می باشه. دراین فصل پس از ارائه مفاهیم بنیادی، تحقیقات مختلفی که در رابطه با موضوع انجام گرفته، مورد بررسی قرار می گیره.

فصل سوم روش اجرای تحقیق رو مورد بحث قرار می دهد در این فصل اول فرضیه های تحقیق، تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و بعد روش تحقیق شامل جامعه و نمونه آماری تحقیق، قلمرو مکانی و وقتی تحقیق، روش و وسیله جمع آوری اطلاعات و روشای تجزیه تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها بیان شده. در آخر مدل­های تحقیق تشریح می شه.

فصل چهارم تجزیه وتحلیل اطلاعات رو مورد بحث قرار می دهد. دراین فصل ضمن ارائه آمار توصیفی متغیرهای تحقیق یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها موردبحث قرار می گیره.

فصل پنجم شامل ارائه یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشه. این فصل با ارائه یافته های تحقیق شروع شده و بعد به بررسی یافته ها و نتیجه گیری می پردازه. در آخر پیشنهاداتی ارائه می شه.

 

۱-۱۱- خلاصه فصل

درانجام هر پژوهشی یکی ازمهم­ترین بخش ها، ارائه طرح تحقیق(کلیات) مناسب می باشه. در این فصل تلاش شده تا با بیان قسمت های جور واجور مطالعه انجام شده، طرحی کلی از اون ارائه شه. بدین منظور، در اول با بیان مقدمه ای کلیات طرح مشخص گردیده و بعد به بیان مسئله و چارچوب نظری، اهداف، دلایل اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده. در ادامه فرضیه های تحقیق و روش تحقیق ارائه شده. در آخر هم ساختار تحقیق بیان شده.

 

 

[۱] Pulic

Umutlu2