دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی : خلاقیت و نوآوری-فایل تمام متن

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مطلوب.
2-2) پیش بینی نتایج احتمالی بکارگیری هر یک از استراتژی های بدیل
3-2) انتخاب یک استراتژی خاص و اجرای آن.

فرآیند ایجاد تغییر

فرآیند تغییر شامل سه مرحله اساسی است که عبارتند از:
1- خروج از انجماد- هدف از این مرحله ایجاد انگیزش همچنین آماده کردن فرد یا گروه برای تغییر است. در این مرحله بایستی افراد از وضع نیاز به تغییر آگاهی یافته و نیاز به تغییر را احساس کنند.
در این مرحله باید هنجار ها، عادات و روش های انجام امور مربوط به گذشته که قرار است تغییر کنند، شکسته شوند به طوریکه فرد آماده پذیرش جایگزین های جدید برای آنها باشند. در حقیقت مقاومت ها در برابر تغییر در این مرحله از بین می روند. در این مرحله مدیریت بایستی مقاومت های موجود را بشناسد و به طریق مختلف اعم از آگاهی دادن به افراد، رفع ابهامات، دادن اطمینان در مورد وضعیت کارکنان و مواردی از این قبیل مقاومت های موجود را خنثی نماید و زمینه را برای ایجاد تغییر فراهم نماید.
2- ایجاد تغییر- وقتی افراد برانگیخته شدند آماده خواهند شد که با الگوهای جدید رفتاری تجهیز شوند. در این مرحله تغییرات لازم انجام می پذیرد. این مرحله احتمالاً از طریق همانند سازی یا درونی ساز انجام گیرد.
3- تثبیت مجدد- بعد از آنکه رفتار جدید ایجاد شد این رفتار جدید نیاز دارد که به عنوان یک الگو یا عادت درآید. دراین مرحله رفتار جدید در اثر تمرین و تکرار و در صورت لزوم از طریق تقویت به طور کامل تثبیت می گردد این مرحله تا آنجا ادامه می یابد که اطمینان حاصل شود که رفتار جدید به مرور زمان از بین نخواهد رفت.

خلاقیت و نوآوری
خلاقیت و نوآوری برای بقا سازمان های امروزی که در محیطی پویا و متحول به حیات خود ادامه میدهند لازم و ضروری است. وضعیت های جدیدی که در اثر تغییرات محیطی در سازمانها به وجود می آیند مستلزم ایده های نو هستند.
امروزه هیچ راه حلی و هیچ محصولی برای همیشه حفظ شدنی نیست و سازمانهای می خشکند و می میرند مگر آنکه بتواند جریانی بی پایان از ایده های نو و محصولات جدید و روش های تازه خلق کند.
توانایی مدیریت به منطبق ساختن و سازگار نمودن سازمان با شرایط جدید محیطی، به ترتیبی که این شرایط به نفع مدیریت و سازمان عمل کنند، و نه به ضرر آن، بستگی به توانایی مدیر در ایجاد تغییرات و نو اندیشی و یافتن راه حل های جدید و ابتکاری دارد. تعاریف گوناگونی از خلاقیت و نوآوری توسط صاحب نظران مدیریت ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره میشود.
– خلاقیت عبارتست از ایجاد دیدگاه ها و ایده های نو و ابتکاری در مورد یک موضوع معین.
– خلاقیت عبارتست از بکارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر جدید. و نو آوری (ابداع) عبارتست از بکارگیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت که میتواند یک محصول جدید، خدمت جدید، و یا راه حل جدید برای انجام کارها باشد.
تغییر ایجاد هر چیزی است که با گذشته تفاوت داشته باشد اما نوآوری ایده هائی است که برای سازمان جدید باشد، بنابراین تمام نو آوری ها منعکس کننده یک تغییر هستند. اما تمام تغییرات نو آوری نیستند. پس هر نوآوری مستلزم ایجاد یک تغییر است.

فرآیند خلاقیت
درباره خلاقیت و ماهیت آن و اینکه چگونه انسانها خلاقیت را از خود بروز میدهند، اطلاعات جامعی در دست نیست و صاحب نظران تا کنون شناخت جامعی از فرآیند خلاقیت ارائه ننموده اند. با این حال اکثر آنها متفق القولند که خلاقیت فرایندی است که میتوان مراحلی را برای آن تشخیص داد. در مورد این مراحل نیز تقسیم بندی های مختلفی صورت گرفته است.
در یک تقسیم بندی کامل خلاقیت به چهار مرحله اصلی تقسیم شده است این مراحل عبارتند از.
1- مرحله آمادگی: این مرحله شامل بدست آوردن اطلاعات، دانش، مهارت ها و توانایی های لازم برای رسیدن به یک مرحله پیشرفته در یک رشته یا حرفه خاص است. تحصیلات، آموزش ها و کسب مهارت ها معمولاً یک قسمت از مرحله آمادگی است، بر این اساس افراد تحصیل کرده در مورد یک رشته خاص احتمالاً آمادگی بالقوه بیشتری نسبت به سایرین در زمینه نوآوری در آن رشته خاص را دارند به عنوان مثال یک فرد تحصیل نکرده در رشته فیزیک، امکان ندارد به یک پیشرفت غیر منتظره علمی (نوآوری) در رشته فیزیک نائل شود تجربیات گذشته فرد و افکار و نظرات اطرافیان فرد نیز می تواند دراین مرحله موثر باشد.
2- مرحله نهفتگی: در این مرحله ذهن از درگیری مستقیم با مسئله مورد نظر رهائی یافته و به کار دیگری مشغول شده و یا به استراحت می پردازد. این مرحله اصطلاحاً «خواب بر روی مسئله» نامید میشود. این مرحله یک فرآیند انفعالی است که اجازه میدهد مهارتها و توانایی های ذهنی به طور طبیعی رشد و گسترش یابند.
3- مرحله بینش: در این مرحله فرد از یک ایده و یا وضعیت جدید آگاه میشود که ممکن است به تدریج بوده و یا به سرعت و به صورت درخشش ناگهانی یک فکر جدید باشد این امر ممکن است در حین کار مورد نظر و یا در زمان انجام کار دیگر و یا حتی در زمان استراحت اتفاق بیفتد. این مرحله شامل یک پیشرفت غیر منتظره (غیر ارادی) است که در سایه آن شخص به یک سطح جدیدی از بینش و آگاهی می رسد.
4- مرحله تصدیق: در این مرحله فرد، مناسب بودن و اعتبار راه حل یا ایده جدید را که در مرحله قبل به آن دست یافته است بررسی می کند.

ویژگی های افراد خلاق
فرد خلاق نوعاً هر چیزی را از دیدگاه های گوناگون بررسی می کند. معمولاً به وضع موجود احساس نا رضایتی نموده و یا قویاً معتقد است که روش های جاری انجام کار را می توان بهبود بخشید.
ویژگی های چندی را می توان در افراد خلاق ملاحظه نمود که عبارتند از:
1- مسائل و وضعیت هائی را می بینند که قبلاً مورد توجه قرار نگرفته و فکر های بکری ارائه می دهند.
2- ایده ها و تجربیات حاصل از منابع گوناگون را به هم ربط داده و آنها را بر مبنای مزیت شان مورد بررسی قرار می دهند.
3-معمولاً چندین شق(بدیل)برای هر موضوع معین دارند،وبه عبارتی سلاست فکر دارند.
4- نسبت به پیش فرض های قبلی تردید میکنند و محدود به رسم و عادت نمی شوند (استقلال فکری دارند)
5- فی البداهه از نیروهای احساسی، ذهنی و بینشی مدد می گیرند و استفاده میکنند.
6- در فکر و عمل از انعطاف بالایی برخوردارند.

موانع خلاقیت
عوامل متعددی می توانند مانع خلاقیت کردند که اهم آنها را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود.
ترس از انتقاد و شکست، محافظه کاری، عدم اعتماد به نفس، وابستگی و جمود فکری، تمایل به همرنگی و همگونی، عدم توانایی در تحمل ابهام، عدم دانش کافی در زمینه موضوع مربوط، عدم تمرکز ذهنی، مقاوم نبودن، کمروئی و عدم انعطاف پذیری. سازمان و مدیریت آن می توانند از طریق بکارگیری مکانیزم هایی بر این موانع غلبه نموده و خلاقیت و نوآوری را در سازمان حفظ نموده و گسترش دهند. از جمله این مکانیزم ها می توان استفاده از تکنیک های گسترش خلاقیت همچون طوفان مغزی و غیره- صرف وقت و منابع کافی برای مرحله آمادگی و نهفتگی خلاقیت- از میان برداشتن موانع بوروکراتیک.
تشویق کارکنان به ارائه پیشنهادات و انتقادات- بها دادن به مشورت و سرانجام ارزیابی پیشنهادات بر اساس شایستگی پیشنهاد (نه بر اساس مقام و موقعیت پیشنهاد دهنده) را نام برد.

استراتژی های نوآوری
نو آوری به طور قطع به افراد بستگی دارد و همچنین به فرهنگ سازمانی و نوع مدیریتی که به آنها اجازه میدهد تا نوآوری را به منصه ظهور برسانند وابسته است. نو آوری همچنین نیازمند شناسایی فرصت های بدیعی است که فرا روی سازمان قرار دارد. بنابراین انتخاب یک استراتژی مربوط به خلاقیت و نو آوری لازم و ضروری است و موفقیت این استراتژی نیز به ابزاری که نو آوری را به اجرا در آورند بستگی دارد. این استراتژی از طریق رو شهای زیر به اجرا در می آید.
1- نو آوری از طریق کارکنان
2- نو آوری از طریق مشتریان
3- نو آوری از طریق فرهنگ سازمانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *