دانلود مقاله با موضوع مبارزه با تروریسم

کنوانسیون محسوب می‌شود، در صورتی که غیر قانونی و از روی قصد، بر ضد مکان‌های عمومی‌و یا تأسیسات دولتی و یا سیستم حمل و نقل عمومی ‌و یا تأسیسات زیربنایی، مواد منفجره و یا دیگر ابزارهای کشنده را تحویل، جاسازی، تخلیه و یا منفجر نماید:
الف) قصد تسبیت در قتل و یا صدمه بدنی شدید را داشته باشد؛ و یا
ب) قصد انهدام گسترده مکان‌ها، تأسیسات و سیستم‌های یاد شده را داشته باشد، به گونه‌ای که این انهدام، به طور قطع یا احتمال، خسارت اقتصادی مهمی ‌را در پی داشته باشد .
در این ماده، از تعریف تروریسم، سخنی به میان نیامده است ولی از آنجا که در عنوان این کنوانسیون، از مبارزه با « بمب‌گذاری تروریستی» استفاده شده است می‌توان چنین استدلال نمود که این ماده در محدوده اهداف خود، در مقام ارائه تعریفی از تروریسم است.
در این ماده، از انگیزه سیاسی ترویست، سخنی به میان نیامده است.
افزون بر این؛ بر خلاف کنوانسیون بین المللی، سرکوب حمایت مالی از تروریسم که به زودی بدان اشاره خواهد شد، در این کنوانسیون، به قید «غیر نظامیان» در تعریف تروریسم اشاره‌ای نشده است، در حالیکه اگر قربانیان این جرم، نظامیان باشند، مشمول قواعد خاص خود خواهد بود.
شروع به جرم، شرکت، معاونت، رهبری و یا دستور به ارتکاب جرایم یاد شده نیز جرم است. در پاراگراف دو از ماده دو این کنوانسیون، در مورد شروع به این جرایم آمده است:
همچنین شخص، مجرم شناخته می‌شود، در صورتی که شروع به جرم مقرر در پاراگراف یک نماید.
در پاراگراف سه از ماده دو این کنوانسیون درباره شرکت، سازمان‌دهی و یا دستور به ارتکاب این جرایم نیز آمده است:

3. همچنین شخص، مجرم شناخته می‌شود در صورتی که:
الف) به عنوان همدست (شریک یا معاون) در ارتکاب جرایم مقرر در پاراگراف یک و دو ایفای نقش کند؛ و یا
ب) دیگران را برای ارتکاب جرایم مقرر در پاراگراف یک و دو، سازمان دهی نموده و یا دستور به ارتکاب آن دهد؛ و یا
ج) به گروهی از افراد که دارای هدف مشترک بوده و مرتکب جرایم مقرر در پاراگراف یک و دو، شده اند، به هر طریقی کمک کند؛ این کمک باید آگاهانه باشد ونیز باید با هدف تقویت فعالیت مجرمانه عمومی‌و یا در جهت تقویت اهداف گروه انجام شده باشد و یا با اطلاع از قصد گروه نسبت به ارتکاب جرم یا جرایم مورد نظر، انجام شده باشد.
در ماده 148 «مجموعه قوانین کیفری نمونه» که بر اساس ماده دو کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری ترویستی تنظیم شده است، در تعریف تروریسم درشکل خاص، یعنی تروریسم از طریق بمب‌گذاری، تعریفی مشابه کنوانسیون مذکور ارائه شده است.
در قسمت دوم این ماده برای این جرم، پنج تا پانزده سال زندان پیشنهاد شده است.

– تعریف تروریسم در کنوانسیون بین الملی سرکوب حمایت مالی از تروریسم
در بند یک از ماده کنوانسیون بین المللی منع حمایت مالی ازتروریسم درباره تعریف این جرم آمده است:
الف) هر رفتاری که بر اساس معاهدات منضم به این کنوانسیون جرم تلقی شود؛ یا
ب) انجام هر علمی‌به قصد کشتار یا ایراد صدمات جسمانی شدید به غیر نظامیان یا افراد دیگر که در عملیات جنگی، حین مخاصمات مسلحانه، به صورت موثر شرکت نداشته باشند، مشروط بر اینکه هدف چنین اقدامی ‌با توجه به ماهیت یا پیش زمینه آن، ترساندن جامعه باشد، یا بدین قصد صورت گیرد که دولت یا سازمان بین المللی را به انجام یا ترک عملی وادار نماید.
1-2-1-3- تعریف تروریسم در اسناد اتحادیه اروپا
در طرح پیشنهادی کمیسیون مربوط به مبارزه با تروریسم در اتحادیه اروپا برای تعریف ترویسم چنین پیشنهاد شده است:
جرایم تروریستی را ممکن است چنین تعریف نمود که عبارت است از آن دسته از جرایمی‌که عمداً به وسیله یک فرد و یا گروهی، بر ضد یک یا چند کشور و یا بر ضد موسسات و یا مردم آنان و با هدف تهدید آنها و یا تغییر شدید و یا تخریب ساختارهای سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی آنها انجام شود. در ماده یک کنوانسیون شورای اروپا مربوط به پیشگری از تروریسم بدون اینکه تعریفی از تروریسم ارائه شود، تنها به دیگر جرایم مورد توافق ارجاع شده است. در این ماده آماده است: هدف از جرایم تروریستی عبارت است از ارتکاب هر یک از جرایم تعریف شده در یکی از کنوانسیون‌های مذکور در ضمیمه این کنوانسیون.
در این ضمیمه، انواع کنوانسیون‌های مربوط به تروریسم آمده است، به ویژه دو کنوانسیون معروف در اینباره، یعنی کنوانسیون بین المللی منع حمایت مالی از تروریسم و کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی مصوب سازمان ملل.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در پروتکل الحاقی کنوانسیون اروپایی مبارزه با تروریسم سال 2003، آمده است که علاوه بر مباشرت، شرکت و نیز سازمان دهی و یا دستور به این جرایم و حتی شروع به اعمال یاد شده، جرم خواهد بود.

1-2-1-4- تعریف تروریسم در اسناد سازمان کنفرانس اسلامی
کنوانسیونی از سوی سازمان کنفرانس اسلامی‌در زمینه مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده و در ژولای 1999 مودر پذیرش قرار گرفته است. در ماده یک این کنوانسیون، از «تروریسم» و «جرایم تروریستی» تعریف جداگانه ارائه شده است. در بند دو از این ماده در تعریف تروریسم آمده است: تروریسم عبارت است از عمل خشونت آمیز یا تهدید به آن، بدون توجه به انگیزه و یا قصد، که به صورت فردی یا جمعی و به منظور اجرای یک نقشه جنایی و با هدف ارعاب مردم و یا تهدید به ایراد صدمه به آنان و یا در مخاطره قرار دادن جان، حیثیت، آزادی، امنیت یا حقوق آنان و یا در معرض خطر قراردادن محیط زیست، هرگونه تأسیسات و یا اموال عمومی‌یا شخصی آنان، تصرف یا توقیف آنها و یا در مخاطره انداختن منابع ملی، و یا تأسیسات بین المللی، و یا تهدید امنیت داخلی، تمامیت ارضی، یکپارچگی سیاسی و یا حاکمیت دولت‌های مستقل، ارتکاب یافته باشد.
سپس در تعریف «جرایم تروریستی» در بند سه از ماده یک این کنوانسیون آمده است: «جرایم تروریستی» عبارت است از انجام، شروع و یا شرکت در تحقق هرگونه موضوع تروریستی در هر یک از کشورهای طرف قرارداد و یا جرایم که بر ضد اتباع آنان، دارایی‌ها، منابع و یا تأسیسات بیگانه و یا اتباع در آن سرزمین صورت گرفته و بر اساس حقوق داخلی، قابل مجازات باشد.
افزون بر این، در بند چهار از ماده یک کنوانسیون یاد شده، دوازده کنوانسیون معروف بین‌المللی مربوط به مبارزه با تروریسم، از جمله دو کنوانسیون مهم که به طور مستقیم در زمینه تروریسم می‌باشد، یعنی کنوانسیون مبارزه با بمت‌گذاری تروریستی و نیز کنوانسیون بین‌المللی سرکوب حمایت مالی از تروریسم، به رسمیت شناخته شده است و در صورتی که این کنوانسیون‌ها از سوی دولت‌های عضو، مورد تصویب قرار گرفته شده باشند، جرایم مقرر در این کنوانسیون‌ها نیز در شمار جرایم تروریستی مورد نظر کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی ‌خواهند بود.
در خصوص رابطه کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی ‌با کنوانسیون‌های بین‌المللی یاد شده، برخی نویسندگان بر این باورند:
کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی، بدون آنکه کشورهای عضو را ملزم به قول معاهدات دوزاده‌گانه فوق نماید، به جامعه جهانی اعلام نموده است که همه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، لزوماً مخالفت اصولی با مضامین معاهدات مشهور بین المللی مربوط به تروریسم ندارند… .

پرسش ظریفی در اینجا قابل طرح است و آن اینکه هرگاه دولتی که به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی ‌پیوسته است یکی از کنوانسیون‌های مذکور در بند چهار ماده یک را امضا نموده، اما آن را تصویب نکرده باشد، آیا متعهد به اجرای آن مهاهده خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش چندان روشن نیست اما به نظر می‌رسدکه کفه تعهد به اجرا به کفه دیگر آن سنگینی می‌نماید.
اما به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش، چندان دشوار نباشد؛ زیرا وقتی در کنوانسیون کنفرانس اسلامی، تعهد و التزام به معاهده‌های دوازده‌گانه، مشروط به «تصویب» آنها به وسیله دولت‌های عضو شده است، معنا ندارد که به صرف امضای آنها، متعهد به اجرا باشند.
اما ایراد اساسی این است که اساساً پذیرش این دوازده معاهده یا هر معاهده دیگری در یک کنوانسیون، با این شرط که«مگر اینکه قوانین کشورهای متعاهد آنها را مستثنا نموده و یا آنها را تصویب نکرده باشد» به نوعی موجب لغایت است،چرا که اگر یک کشور عضو، این کنوانسیون‌ها را نپذیرفته باشد، هیچ اثر حقوقی ندارد و اگر پذیرفته و مورد تصویر قرارداده باشد، در این صورت، ذکر آن در کنوانسیون‌های دیگر هیچ اثر حقوقی جدیدی به جز تکرار نخواهد داشت.
در بند ب از ماده دو، اعمال تروریستی مورد نظر، در شمار جرایم سیاسی نخواهند بود.

1-2-2- انواع تروریسم
1-2-2-1-تروریسم دولتی
دولت‌ها پدیده نوین نظام بین الملل محسوب می‌شوند یعنی به نوعی دستاورد زندگی مدرن و مدرنیسم محسوب می‌شوند. ورود این پدیده به مقوله تروریسم سبب شکلی از تروریسم شده است که بسیاری آن را تروریسم دولتی می‌نامند. تروریسم دولتی، تروریسمی است که در آن، دولت هدایت ترور را به عهده گرفته، برای آن سازمان در نظر می گیرد. هزینه هایش را پرداخته، به افراد آموزش های نظامی می‌دهد و آن ها را در درون و بیرون جامعه هدایت می‌کند.
البته درخصوص اینکه ترور دولتی از انواع تروریسم می‌باشد، نقطه نظر مشترکی وجود ندارد. برخی بر این نظرند که مفهوم تروریسم را باید صرفاً در مورد عاملان غیرحکومتی بکار برد. زیرا اقدامات دولت‌ها در قتل و کشتار در زمره دیگر جنایات مثل جنایت علیه بشریت، نشل کشی، جنایت علیه صلح و امثال آن قرار می‌گیرد. برخی دیگر اما این عقیده را ندارند و بر این نظرند که تروریسم دولتی بدلایل چندی بایستی در ردیف سایر تروریسم‌ها قرار گیرد. استدلالی که این عده مطرح می‌کنند این است که توانمندی یک حکومت برای ترور جمعیت بیش از عاملان غیر دولتی است. از طرفی بسیاری از گروه‌های تروریستی عملاً تحت حمایت دولت‌ها فعال هستند و گروه‌های تروریستی که حامی و پشتیبان آنها حکومت‌ها می‌باشند از قدرت عمل بیشتری برخوردارند.
برای دریافت نقش دولت‌ها در تروریسم بین‌المللی، باید به روشنی بین آن‏چه که برخی مواقع از آن به تروریسم دولتی یاد شده و تروریسم دارای پشتیبانی دولتی تمایز قائل شد. شایسته یادآوری است که در لفاظی‌های سیاسی موجود، اصطلاح تروریسم دولتی غالباً برای اشاره به فعالیت‌های خارجی یک دولت مورد استفاده قرار می‏گیرد، حال آن که در کاربرد سنتی‏تر آن توصیف اقدامات داخلی یک دولت بیشتر مد نظر بوده است. به عبارت دیگر استفاده مستمر از واژه تروریسم دولتی در این مضمون منجر به تحریف معنای آن شده است.
دی پردیو مصادیق تروریسم دولتی را در یک فهرست بلند بر می‌شمرد. به نظر وی، اقدامات سیاسی یک دولت نسبت به مردمش برای اعمال سلطه از طریق ایجاد وحشت که ممکن است از راه کنترل مطبوعات و رسانه‌ها، شکنجه و آزار، محاکمات غیرعادلانه، منع گرد همایی‌ها و اعدام‌های سریع تحقق یابد. حمله مسلحانه نیروی نظامی یک دولت به هدف‌هایی از دولت دیگر که در آن جا مردم به خطر افتد، تلاش برای از بین بردن مأموران دولت‌های دیگر، اشغال نظامی یک کشور، خواه به صورت کنترل مستقیم و خواه از طریق ایجاد پایگاه عملیاتی، عملیات سری و پنهانی یک دولت برای ثبات یا ساقط کردن دولت دیگر، تبلیغات مبتنی بر مطالبی بی‌اساس توسط یک دولت، خواه به منظور بی‌ثبات کردن دولت دیگر و خواه جلب حمایت عمومی از نیروهای نظامی، سیاسی یا اقتصادی هدایت شده در کشور دیگر باشد، و بسیاری موارد دیگر نظیر آن مصادیق تروریسم دولتی است.
دی پردیو سعی کرده است ابعاد غیر قانونی دولت‌ها در سطح داخلی و بین‌المللی را به عنوان تروریسم دولتی مد نظر قرار دهد. با این حال لیستی که وی به عنوان تروریسم

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *