دانلود مقاله با موضوع ادله الکترونیکی

موارد ثبوت دعوا با یک شاهد و قسم است، مانند اینکه یکی به سرقت مالی معین در روز پنجشنبه و دیگری در روز جمعه شهادت دهد، با امکان سرقت آن در دوبار «یعنی بازگرداندن بعد از سرقت اول و سرقت دوباره آن در روز جمعه».
د ـ نصاب در شهادت
شهادت ممکن است در مورد حقوق مالی، حقوق غیرمالی، بدنی، حدود و قصاص باشد. شهادت، براساس موضوع، دارای نصاب و تعداد مخصوص برای اثبات است. برای نمونه چهار شاهد مرد برای ثبوت حد زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه (ماده 199 قانون مجازات اسلامی) لازم است.
دو شاهد برای اصل طلاق و اقسام آن (بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)، رجوع در طلاق (بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)، عفو از قصاص (بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)، وکالت (بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)، وصیت (بند الف ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)، شراب‌خواری (ماده 170 قانون مجازات اسلامی) و حد سرقت (بند 1 ماده 199 قانون مجازات اسلامی) لازم است.
شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن برای دعاوی مالی (بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)، آن چه مقصود از آن مال است (بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)، دین (بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی)، جنایت خطایی و شبه عمد موجب دیه (بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی) و… لازم است.
نصاب شاهد در هر دعوا در قانون مشخص شده که برای جلوگیری از اطاله کلام، از بیان بقیه موارد اجتناب می‌شود.
ذکر این نکته نیز شایسته است که شرط پذیرش دو شهادت آن است که موضوع هر یک فعل باشد. بنابراین اگر موضوع یکی فعلی و دیگری، فعلی دیگر باشد ـ مانند اینکه یکی به بیع و دیگری به اقرار به بیع شهادت دهد ـ‌چیزی ثابت نمی‌گردد.

2-1-3- ادله مشروعیت شهادت
آیات و روایات متعددی بر مشروعیت شهادت دلالت دارند که چند نمونه در اینجا بیان می‌شوند:
«وَلاَ تَکْتُمُوا الشَّهَادَهَ وَمَن یکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ؛ و شهادت را کتمان نکنید و هر کس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است».
«وَأَقِیمُوا الشَّهَادَهَ لِلَّهِ ؛ و شهادت را برای خدا برپا دارید».
در روایتی از جابر از امام باقر ـ عَلَیهِ‌السَّلام ـ چنین آمده است:
«قال رسول الله ـ صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَآلِهِ‌وَسَلَّم ـ : من کتم شهاده أو شهد بها لیهدر بها دم امری مسلم أو لیزوی بها مال امری مسلم أتی یوم القیامه و لوجهه ظلمه مد البصر و فی وجهه کدوح تعرفه الخلائق باسمه و نسبه … ؛ پیامبر ـ صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَآلِهِ‌وَسَلَّم ـ فرمود: کسی که شهادت را کتمان کند، یا طوری شهادت دهد تا به وسیله آن، خون مسلمانی ریخته شود یا مال مسلمانی را به دست آورد، در قیامت با روسیاهی محشور خواهد شد و بر صورتش زخمی نمایان خواهد بود که خلایق او را با اسم و نسب خواهند شناخت».
همچنین امام رضا می‌فرماید:

«و إن سئلت عن الشهاده فأدها، فإن الله تعالی یقول «إِنَّ اللّهَ یأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى‏ أَهْلِهَا » و قال «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ شَهَادَهً عِندَهُ مِنَ اللّهِ » ؛ اگر کسی از تو درخواست شهادت دادن کرد، شهادت بده. همانا خداوند متعال فرموده است:«خداوند به شما امر نموده است که امانات را به اهلش برگردانید» و «چه کسی ظالم‌تر از کسی که کتمان شهادت کند».
با توجه به آیات و روایات مذکور می‌توان چنین برداشت کرد که نه تنها شهادت مشروع و جایز است؛ اینک به بررسی تحمل شهادت و اداء آن به طور جداگانه پرداخته می‌شود:
2-1-3-1- تحمل شهادت
تحمل شهادت یعنی وقوف شاهد بر مشهودیه، که عبارت است از حصول علم برای شهادت‌ دهنده نسبت به مورد شهادت از طریق حس دیدن یا شنیدن و یا از طریق استفاضه.
ادای شهادت تنها در صورت تحقق تحمل شهادت، صحیح و مشروع است. تحمل شهادت در صورت درخواست مشهودله یا مشهود علیه با عدم بیم ضرر، بنا بر مشهور بر کسی که اهلیت شهادت دارد واجب است. در کفایی بودن وجوب و عدم تعیّن آن بر درخواست‌ شونده در صورت وجود دیگران و امکان تحمل آن برای آنان، یا عینی بودن آن ـ و وجوب تحمل بر درخواست ‌شونده حتی در صورت امکان آن برای دیگران ـ اختلاف است.
مواردی را که برای اداء شهادت لازم است می‌توان اینگونه بیان کرد: دادگاه باید شهادت هر شاهد را بدون حضور شاهدان دیگر بشنود تا شاهد فقط متکی به حافظه خود باشد و اظهارات شاهدان دیگر در بیان او مؤثر نباشد. قبل از اداء شهادت مشخصات شاهد سوال می‌شود. این به این دلیل است که اگر موجبات ممنوعیت او از شهادت موجود است شهادت وی اخذ نشود. دادرس دادگاه قبل از اداء گواهی مجازاتی که برای شهادت دروغ است به وی تذکر می‌دهد و شاهد سوگند یاد می‌کند که تمام حقیقت را بگوید و غیر از حقیقت چیزی نگوید. هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کنند. بعد از اتمام شهادت، دادرس می‌تواند هر سؤالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند از گواه‌ها بنماید و همینطور اصحاب دعوا می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی از گواه کنند. گواه باید صریحاً مورد شهادت را بیان کند، شک و تردید در اظهارات خود نداشته باشد و بیاناتش در تمام مراحل تحقیق بدون اختلاف یکنواخت باشد. اصحاب دعوی می‌تواند از شاهد سؤال کند ولی هیچ یک حق ندارند صحبت‌های شاهد را قطع کنند. در آخر نیز بیانات گواه باید عیناً در صورت مجلس قید و به امضای او برسد.

2-1-4- اقسام شهادت
شهادت به اعتبار مختلفی قابل تقسیم است:
2-1-4-1- اقسام شهادت به اعتبار جرائم
شهادت به اعتبار جرائم به سه گروه قابل تقسیم است:
الف ـ شهادت در جرائم حق الله
حق الله یا از حدود است مانند حد زنا، لواط و سرقت و یا از غیرحدود. نوع دوم یا مالی است یا غیرمالی.
-‌ حدود
زنا با شهادت چهار مرد و نیز به قول مشهور، سه مرد و دو زن ثابت می‌شود. در اینکه با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت می‌شود یا نه، اختلاف است. بسیاری قول اول را انتخاب کرده‌اند. بلکه این قول به مشهور نسبت داده شده است. در مقابل، برخی قول دوم را برگزیده‌اند. البته بنابر قول اول، با شهادت دو مرد و چهار زن، تنها حد تازیانه ثابت می‌شود نه سنگسار. برخی از قدما شهادت زن را در زنا معتبر ندانسته و تنها شهادت چهار مرد را معتبر دانسته‌اند. اما در ماده 199 قانون مجازات اسلامی نصاب شهادت را به گونه‌ای دیگر مقرر داشته است.
لواط، تفخیذ و مساحقه نیز با شهادت چهار مرد عادل ثابت می‌شود و با شهادت سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن ثابت نمی‌گردد؛ هر چند از برخی از قدما الحاق لواط و مساحقه به زنا نقل شده است.
سایر حدود مانند حد سرقت، نوشیدن شراب، ارتداد و قذف تنها با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شوند و شهادت زن مطلقاً؛ به تنهایی یا همراه با مرد و نیز شهادت یک مرد به ضمیمه قسم کسی که به نفع او شهادت داده شده، کفایت نمی‌کند.
– غیرحدود
غیرحدود، اعم از حق الله مالی، همچون زکات، خمس، کفارات و نذور، و غیرمالی، مانند اسلام و ایمان، تنها با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است؛ بلکه برخی گفته‌اند: حقوق مختلط از حق الله و حق‌الناس مانند بلوغ، عده و عفو از قصاص نیز تنها با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌گردد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب ـ شهادت در جرائم حق‌الناس
حق الناس سه نوع است: مالی، غیرمالی و آن چه اطلاع مردان از آن دشوار است.
-‌ حق‌الناس مالی
حق الناس مالی مانند دین، غصب، عقدهای معاوضی مانند بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و صلح، و نیز رهن، وصیت، جنایت موجب دیه مانند جنایت از روی خطا یا شبه عمد و نیز متعلق دعوا در صورتی که مال یا مقصود از آن مال باشد، با شهادت دو مرد عادل، یا یک مرد و دو زن و یا یک مرد و قسم ثابت می‌شود.
براساس قول مشهور، حق‌الناس مالی با شهادت دو زن و قسم ثابت می‌شود. بر این قول، ادعای اجماع نیز شده است. در ثبوت وقف با شهادت یک مرد و دو زن یا یک مرد و قسم، اختلاف است. حق‌الناس مالی با شهادت زن به تنهایی (بدون مرد یا قسم) اثبات نمی‌گردد.
– ‌حق‌‌الناس غیرمالی
حقوق‌الناسی که مال یا مقصود از آن، مال نباشد و برای مردان غالباً امکان آگاهی از آن وجود داشته باشد، با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌گردد و شهادت زن مطلقاً؛ به تنهایی یا همراه مرد، پذیرفته نیست. اما برخی کلیت این قاعده را نپذیرفته‌اند.
براساس قول مشهور، طلاق، خلع، رؤیت هلال، وکالت، نسب و وصایت نیز تنها با شهادت دو مرد ثابت می‌شود. در اینکه عتق «آزاد کردن برده»، قصاص و عقد نکاح با شهادت یک مرد و دو زن ثابت می‌شود یا نه، اختلاف است. گروهی از فقها شهادت یک مرد و دو زن را در قتل، موجب ثبوت دیه دانسته‌اند نه قصاص.
– دشوار بودن اطلاع مردان
آن چه غالباً آگاهی پیدا کردن مردان از آن دشوار است، مانند ولادت، بکارت، بیوه بودن زن، عیب‌های درونی زنان، همچون رتق و قرن و نیز حیض و زنده به دنیا آمدن نوزاد، با شهادت زنان به تنهایی و نیز به قول مشهور، زنان با مردان و نیز مردان به تنهایی پذیرفته است؛ اما در قبول شهادت زنان به تنهایی در رضاع «شیرخوارگی» اختلاف است. قول عدم قبول به اکثر فقها نسبت داده شده است.
در موارد پذیرش شهادت زنان به تنهایی، تعداد شاهدان بنابر قول مشهور نباید کمتر از چهارنفر باشد، مگر در دو مورد: یکی وصیت به مال و دیگری ارث نوزادی که زنده متولد شده و سپس مرده است. در این دو مورد، با شهادت یک زن، یک چهارم؛ دو زن، دو چهارم؛ سه زن، سه چهارم و چهار زن تمامی مال وارث ثابت می‌شود. برخی قدما در این قسم، شهادت دو زن و با نبود دو زن، شهادت یک زن را پذیرفته‌اند. از برخی آنان نقل شده که شهادت قابله به تنهایی در ولادت و نیز زنده به دنیا آمدن نوزاد در صورت آزاد، مسلمان و عادل بودن وی، پذیرفته است.
ج ـ شهادت در جرائم تعزیری
در ارزیابی شهادت شهود در جرائم تعزیری نیز، قاضی کیفری باید در جهت کشف حقیقت و رسیدن به اقناع وجدان، نکات متعددی، از جمله:‌ معرفی شهود به متهم، مطابقت شهادت با دعوی کیفری، توافق شهادت در معنا و… را مورد توجه قرار دهد. تحقیقات محلی، معاینه محل، نظریه کارشناس، دلایل و مدارک موجود در صحنه جرم، اسناد، ادله الکترونیکی و امارات قانونی از قرائن اثباتی دیگر هستند. با توجه به منابع فقهی در جرایمی که واجد حیثیت خصوصی و قابل گذشت هستند، از طرفی، سوگند شاکی به ضمیمه شهادت یک شاهد، می‌تواند مجرمیت یا محکومیت متهم را اثبات کند. از طرفی دیگر در صورت فقدان بینه یا اقرار، سوگند متهم می‌تواند رفع خصومت کرده و برائت وی را به دنبال داشته باشد.
2-1-4-2- اقسام شهادت به اعتبار دریافت شاهد
در این گفتار به اقسام شهادت حسی و حدسی و نیز بحث شهادت بر شهادت می‌پردازیم.
الف ـ شهادت حسی و حدسی
شهادت حسی به شهادتی گفته می‌شود که اساس آن بر درک حسی است. مثلاً کسی دعوای دو نفر را دیده و اکنون در دادگاه آن چه را دیده است به عنوان شهادت بیان می‌کند. اما در شهادت حدسی، اصل و اساس بر فهم عقلانی است. مثل اینکه ما به وجود خداوند شهادت می‌دهیم در حالی که هیچ حسی توانایی دیدن او را ندارد.
آن چه که در بیشتر مسائل حقوقی و فقهی معتبر است، شهادت حسی می‌باشد. یعنی اگر شما در دادگاه شهادت دهید که من می‌دانم، اصغر، جواد را کشته است. از شما می‌پرسند که شما از کجا می‌دانید. اگر بگویید: خودم دیدم، از شما می‌پذیرند اما اگر بگویید: چون با او دشمنی داشته و زورش هم به او می‌رسیده و… دادگاه هیچ اعتنایی به سخن شما نمی‌کند.
فقها، علم شاهد را به آن چه که به آن شهادت می‌دهد لازم دانسته‌اند. در مورد منشأ علم شاهد، بسیاری بر لزوم حسی بودن آن تأکید کرده‌اند. ولی عده‌ای علم حاصل از