دانلود تحقیق با موضوع منابع تاریخی، امام حسین، تاریخ ولادت، بلوغ دختران

نکته صریحا اشاره کرده و ام کلثوم کبرا و زینب کبرا را در شمار فرزندان آن حضرت (علیه السلام) از فاطمه دانسته و ام کلثوم صغرا را از مادر دیگرى ذکر کرده است.
تردید در باره ام کلثوم‌ها از آنجا پدید آمده است، که برخی از منابع تاریخی و نسب شناسی نوشته‌اند که زینب صغری (المجدی:کبری)بنت علی (علیه السلام)نخست همسر محمدبن عقیل بن‌ابیطالب شد و از او فرزندانی آوردو پس از شهادت محمد در واقعه کربلا، وی همسر کثیربن عباس بن‌عبدالمطلب شد و از او دختری بنام ام کلثوم آورد۱۵۰. و نیز نوشته‌اند که همین کثیربن عباس با ام کلثوم صغری بنت علی بن‌ابی‌طالب(علیه السلام) هم ازدواج کرد۱۵۱.
از جمع بندی تمام گزارشها چنین بر می‌آید که قطع نظر از همسر مسلم بن‌عقیل، دست کم دو دختر از امیرالمؤمنین(علیه السلام)با کنیه ام کلثوم وجود داشته‌اند که دارای همسر و فرزند بوده‌اند.یکی دختر حضرت فاطمه(علیها السلام) که به همسری عمر بن‌خطاب در آمد و قبل از واقعه کربلا از دنیا رفت و دیگری که در کربلا حاضر بود وسخنانی از او در کتابها ثبت است و به احتمال قوی همان نفیسه است۱۵۲.
بنابراین، على (علیه السلام) دو دختر داشته است که ما هر دو رابه نام ام کلثوم مى‏شناسیم. یکى از آنان همسر عمر بوده که در مدینه از دنیا رفته و دیگرى همان کسى است که در واقعه کربلاحضور داشته. نام این دو تن را مورخان ذکر کرده‏اند. اولین آن دو پیش از ماجراى کربلامرده است. در این‏صورت بعید نیست که ام کلثومى که در واقعه کربلا حضور داشته و آن کسى که در کوفه سخنرانى کرده همان زینب صغرایى باشد که شیخ مفید از او یاد کرده است. زینب صغرا و زینب کبرا هر دو از خواهران امام حسین (علیه السلام) بوده‏اند. و هرگز نه آن دو از حسین (علیه السلام) جدا شدند و نه حسین آنها را ترک کرد. بنابراین اگر زینب کبرا، همان کسى است که همسر عبد الله بن‌جعفر بوده و امام (علیه السلام) را ترک نگفته و همسرش نیز در قید حیات بوده است، پس درست‏تر و اولى‏تر آن است که بگوییم زینب صغرا نیز امام را ترک نکرده است. این زینب از نظر فضل‏ و دانش در چنان جایگاهى قرار دارد که نامش پس از نام زینب کبرا ذکر مى‏شود۱۵۳.
نسل على (علیه السلام) و همسرانش در فرزندان امام حسن (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) و محمد بن‌حنفیه و عباس و عمر ادامه یافت. خداوند نیز در استجابت دعاى پیامبر که در شب زفاف على و فاطمه گفت: نسل على و فاطمه را افزونى بخش مستجاب کرد. جاحظ گوید: على بن‌ابیطالب (رض) فرمود: دنباله اقتدار و نیرومندى تعداد افزون‏تر و بیشتر اولاد است. و مردم بالعیان دیدند که فرزندان آن بزرگوار چگونه در شمشیرزنى چیره‏اند و در تعداد ذریّه و نیز در شرافت نژاد از دیگران بیش‏تر و پیش‏ترند۱۵۴.
ولادت: زینب صغری(ام کلثوم)
عده‌ای تاریخ ولا دت ام کلثوم را سال ششم هجری نوشته‌اند۱۵۵. وشماری نیز تاریخ ولادت حضرت زینب را این سال دانسته‌اند۱۵۶. البته در تاریخ ولادت حضرت زینب (علیها السلام) اقوال دیگری مانند پنچم جمادی الاولسال پنجم یا ششم، شعبان سال ششم، سال پهارم و اواخررمضان سال نهم پس از جنگ تبوک هم هست،۱۵۷ ولی در ولادت ام کلثوم نقل دیگری نیست.به نظر می‌رسدعلمای متأخرشیعه چون عقیده به بزرگتر بودن زینب داشته‌اند، اخبار مربوط به ولادت ام کلثوم را به حضرت زینب نسبت داده‌اند.شواهد و قراینی وجود دارد که نشان می‌دهد ام کلثوم از حضرت زینب بزرگتر بوده و در سال پنجم یا ششم هجری به دنیا آمده است. از آن شواهد می‌توان به روایت مرحوم شیخ صدوق اشاره کرد. در این روایت آمده است که به دروغ به حضرت فاطمه(علیها السلام) خبر دادند، که حضرت علی(علیه السلام) از دختر ابوجهل خواستگاری کرده است. آن حضرت پس از شنیدن این خبر، حسن(علیه السلام) را برشانه راست و حسین(علیه السلام) را بر شانه چپ گذاشت، و با دست راست خود دست چپ ام کلثوم را گرفت. وبه منزل پدر رفت۱۵۸. در این گزارش زینب حضور ندارد.، مگر ادعا شود که این دو نام از یک نفر بوده است۱۵۹.
ام‌کلثوم‌ها
منابع تاریخی و نسب شناسی در تعداد دختران امام علی اختلاف دارند واین تفاوتها بخاطرآن است که برخی از دختران آن حضرت در حیات او و پیش از بلوغ از دنیا رفته‌اند و برخی از مؤلفان( آنهایی که نام پانزده تن را آورده اند)فقط نام آنهایی را آورده‌اند که پس از رحلت آن حضرت زندگی کرده و دارای شوهر و فرزندان بوده‌اند درمیان آنها از دو تا چهار ام کلثوم نام برده شده است.
ازدواج عمر با ام کلثوم به نقل از منابع:
طبری آورده است که عمر بن‌خطاب نخست ام کلثوم دختر ابوبکررا ازعایشه خواستگاری کرد عایشه ابتدا مطلب را با خواهرش در میان گذاشت و او به دلیل اینکه عمر به زنان سخت گیراست وزندگی سخت و خشنی دارد، نپذیرفت، عایشه برای حل مشکل و، رد محترمانه در خواست عمر، از عمروبن عاص کمک خواست.عمروبن عاص به دیدن عمر بن‌خطاب رفت و چنین گفت:«ای امیرالمؤمنان، خبری به من رسیده است که از آن به خدا پناه می‌برم! عمر گفت:چه خبری؟ گفت:آیا تو ازام کلثوم دختر ابوبکرخواستگاری کردی! گفت آری؛ او را برای من نمی‌پسندی یا مرا برای او؟گفت هیچ کدام، بلکه او نوجوان و کوچک است وتحت نظر ام المؤمنین عایشه در رفاه و آسایش بزرگ شده است و تو سختگیر، پر هیبت و خشنی، ما از تو می‌ترسیم ونمی توانیم نظرت را در باره مسأله‌ای تغیر دهیم، پس او چه خواهد کرد!اگر در موردی با تو مخالفت کند و تو بر او سخت بگیری و اورا تنبیه کنی، در خصوص فرزندان ابوبکر رفتار کرده‌ای که شایسته تو نیست.عمر گفت در این صورت با عایشه چه کنم که با او در این باره سخن گفته‌ام؟ گفت جواب عایشه با من، من دختری بهتر از دختر ابوبکر به تو معرفی می‌کنم؛ ام‌کلثوم دخترعلی بن ابیطالب(علیه السلام)؛با او ازدواج کن که به لحاظ نسب بین رسول خدا(علیه السلام) وتو پیوند برقرار شود»
جعلی بودن این خبرازعمروبن عاص پیداست، اگر رفتار عمر با دختر خردسال ابوبکر موجب رنجش خاطر او می‌شود و از این جهت ازدواج با او بصلاح نیست، بد رفتاری عمر با دختر رسول خدا(علیه السلام) نیز موجب رنجش خاطر آن حضرت می‌شود وبه طریق اولی نباید این ازدواج صورت گیرد.به نظر می‌رسد سازندگان این خبر خواسته‌اند با بهره گیری از این مسأله برای ابوبکر فضیلتی تراشیده اورا هم ردیف حضرت علی (علیه السلام) قراردهند.گزارشهای دیگری هم در دست است که بر اساس آنها عمراز همان آغاز و بدون عمروبن عاص به خواستگاری دختر امیرالمؤمنین (علیه السلام) رفت۱۶۰.منابع تاریخی زمان این ازدواج را سال هفده هجری دانسته اند۱۶۱.اگر ام کلثوم سال ششم هجری به دنیا آمده باشد، در این تاریخ سن اوباید حدوده یازده یا دوازده سال باشد واگر سال هفتم یا نهم زاده شده باشد سن او حدود ده یا نه سال می‌باشد ودر هر دو صورت با توجه به شرایط جغرافیایی عربستان و بلوغ دختران
عرب، سن کمی نبوده است واستدلال حضرت علی(علیه السلام) بر خردسالی او از باب عدم تمایل بوده است۱۶۲.
نتیجه
حضرت علی از فاطمه زهرا دختری بنام ام کلثوم داشته است.ام کلثوم در سال هفدهم هجری با عمر خلیفه دوم ازدواج کرده ودراین زمان سن او بین حداقل نه سال و حد اکثر دوازده سال بوده است.ام کلثوم قبل از واقعه کربلا از دنیا رفت.
گفتار سوم: نوادگان حضرت علی (علیه السلام)
الف) نوادگان پسری
فرزندان محمد بن‌حنفیه (نوادگان امام علی از نسل محمد بن‌حنفیه)
محمد ملقب به ابی‌القاسم بود و در بعضی از روایا ت است که رسول خدا امیرالمومنین را به میلاد محمد بشارت داد و نام و کنیه خود را بر او گذاشت۱۶۳ وی در زمان حکومت عمر بن‌الخطاب(۱۳ – ۲۳ هجری) متولد شد و در ایام عبدالملک بن‌مروان(۶۶ – ۸۶ هجری) وفات کرد سن او را ۶۵ سال گفتند.۱۶۴
محمد بن‌حنفیه ۲۴ فرزند داشت که ۴ تای آنان پسر و بقیه دختر بوده‌اند نسل محمدبن حنفیه از دو پسر خود علی و جعفر ادامه پیدا می‌کند جعفر در واقعه یوم الحره در سال ۶۳ هجری که مسرف بن‌عقبه به دستور یزیدبن معاویه اهل مدینه را کشت و به قتل رسید.۱۶۵
فرزندان محمد بن‌حنفیه
۱ـ عبدا… بزرگترین فرزند محمد بن‌حنفیه ملقب به ابوهاشم و از دانشمندان بزرگ بود این عبدا… فرزندی به نام هاشم داشت که کنیه‌اش را از او گرفته بود.۱۶۶
همسران ابوهاشم عبدا…۱۶۷
۱ـ خلده بن‌علقمه بن‌الحویرث بن‌عبدا… بن‌خلف بن‌ابی‌اللحم از بنی‌غفار.
۲ـ فاطمه بنت محمد بن‌عبیدا… بن‌العباس بن‌عبدالمطلب.
۳ـ ام عثمان بنت ابی‌حدیر بن‌عبده بن‌معتب بن‌الجد بن‌مجلان من انصار.
۴ـ ام الحارث بنت الحارث بن‌نوفل بن‌الحارث.
ریطه دختر عبدا… مکنی به ابوهاشم همسر زیدبن علی بن‌الحسین بن‌علی بود و فرزندش یحیی بن‌زید در خراسان کشته شد.۱۶۸ بنابراین نوه‌ی امام علی به‌نام عبدا… مکنی به ابوهاشم صاحب الشیعه ۴ همسر داشت که هیچ کدام از آنان فرزندان خلفای سه گانه و بنی‌امیه و بنی‌عباس نبودند.
۲ـ فرزند دیگر محمد بن‌حنفیه قاسم نام داشت همسر قاسم ام یعقوب بنت جعفر بن‌یعقوب بن‌عبدا… بن‌ربیعه بن‌الحارث بن‌عبدالمطلب بوده است نسل قاسم ادامه پیدا نکرد.۱۶۹ همسر قاسم نیز خاندان سه خلیفه نخست بنی‌امیه با شاخه مروانی – سفیانی و خاندان آل‌زبیر نبوده است
۳ـ فرزند دیگر محمد بن‌حنفیه ابراهیم بوده است. ابراهیم ۲ همسر یکی ام ولد و دیگری امامه بنت عبدا… بن‌سعید بن‌خثعمیه از انصار داشته است بنابراین همسر او نیز از خاندان خلفا سه گانه و بنی‌امیه و بنی‌عباس نبوده است.۱۷۰
۴ـ همسر جعفر اصغر ام ولد بود.۱۷۱
۵ـ همسر عون بن‌محمد بن‌حنیفه، ام سعید بنت سعید بن‌زید بن‌مالک از بنی‌عبدالاشهل بوده است. همسر این نوه‌ی امام علی نیز از خاندان خلفا نبوده است.۱۷۲
۶ـ حمزه و جعفر ۲ فرزند محمد بن‌حنیفه در کودکی درگذشتند.۱۷۳
۷ـ عبدالرحمن و قاسم دو فرزند دیگر محمد بن‌حنیفه نسل‌شان ادامه پیدا نکرد.۱۷۴
۸ـ حسن مادرش جمال بنت قیس بن‌مخرمه بن‌المطلب بن‌عبد مناف در زمان خلافت عمربن عبدالعزیز مرد و نسل او ادامه پیدا نکرد.۱۷۵
۹ـ علی مادرش ام ولد نائله و فرزندان علی همگی از ام ولد بودند.۱۷۶
۱۰ـ ابراهیم مادرش مسرعه بنت عباد بن‌شیبان بن‌جابر بن‌اهیب بن‌نسیب از بنی‌مازن بن‌منصور.۱۷۷
۱۱ـ جعفر اصغر و عون که مادرشان ام جعفر بنت محمد بن‌جعفر بن‌ابی‌طالب بوده است.۱۷۸
۱۲ـ و چهار دختر محمد بن‌حنفیه به نام‌های ام‌ابیها، رقیه، حبابه، ام القاسم که مادرشان شهبا ام‌عبدالرحمان بنت عبدالرحمان بن‌نوفل بوده است.
نتیجه
از ۲۴ پسر محمدبن حنفیه، پنج پسر وی به نام‌های عبدا… اصغر – عون الاصغر – طالب – عبدالرحمن – و علی اصغر در کودکی از دنیا رفتند و فرزندان دیگر به نام‌های حسن الجمال –