دانلود تحقیق با موضوع علمای شیعه، امام حسین، منابع تاریخی، فریقین

شهید شدند و از ازدواج آنان گزارشی بدست نیامده است.
۵ـ یحیی مادرش اسماء دختر عمیس خثعمی۱۱۴ و محمد بن‌اصغر ملقب به ابوبکر مادرش لیلی بنت مسعود دارمیه، در کودکی در گذشته‌اند.۱۱۵ نسل حضرت علی فقط از این ۵ فرزند امام حسن و امام حسین و محمدبن حنفیه و عمرالاطرف و حضرت عباس ادامه پیدا کرد.
ب) ازدواج پسران امام علی با خاندان خلفا
در میان پسران امام علی، ازدواج امام حسن و امام حسین در بحث مستقلی بررسی خواهد شد.
واز ازدواج محمد بن‌حنیفه ـ عمرالطرف وحضرت عباس گزارشی که مبنی بر ازدواج با دختران خلیفه نخست و بنی‌امیه با دو شاخه مروانی و سفیانی باشد به دست نیامد دیگر پسران امام علی یا در کودکی در گذشتند و یا قبل از ازدواج در کربلا شهید شدند و نسلی از آنان باقی نماند.
دختران امام علی
در میان دختران امام علی چهار ازدواج، ازدواج ام الکلثوم با عمر – ازدواج ام الحسن با عبدا… بن‌زبیر(شوهر سوم) ازدواج فاطمه با منذربن عبیده بن‌زبیر (شوهر سوم) ازدواج رمله کبری با معاویه بن‌مروان بن‌حکم بن‌ابی‌العاص(شوهر دوم) محل تردید و بحث است و بیش‌ترین ازدواج‌ها با پسران عقیل و درون خاندانی بوده است.
الف) ازدواج درون خاندانی دختران امام علی(علیه السلام)
۱ـ زینب صغری مادرش ام سعید بنت عروه و همسرش محمدبن عقیل بود.۱۱۶
۲ـ زینب کبری دختر فاطمه الزهرا(سلام الله علیها) همسر عبدالله بن‌جعفر بن‌ابیطالب بن‌عبدالمطلب شد.۱۱۷
۳ـ رقیه کبری مادرش ام حبیب دختر ربیعه و همسر مسلم بن‌عقیل بود۱۱۸ گزارش دیگری همسر مسلم را رقیه صغری دختر ام سعید دانسته است.۱۱۹
۴ـ رمله کبری دختر امام علی مادرش ام سعید بنت عروه بن‌مسعود ثقفی ابتدا با ابوالهیاج عبدالله بن‌ابی‌سفیان بن‌حارث بن‌عبدالمطلب ازدواج کرده و پس از مرگ ابوالهیاج به عقد معاویه بن‌مروان بن‌حکم بن‌ابی‌العاص(پسر مروان بن‌حکم خلیفه اموی از شاخه مروانی) در آمد.۱۲۰
۵ـ ام کلثوم صغری که بعضی‌ها اورا همان نفیسه دانسته‌اند به عقد عبدالله بن‌عقیل در آمده است.۱۲۱
۶ـ ام الحسین همسر جعد بن‌هبیره بن‌ابی‌وهب مخزومی خواهر زاده‌ی امام علی بوده و پس از مرگ جعده وی همسر جعفربن عقیل شده.۱۲۲ و پس از کشته شدن جعفر با عبدا… زبیر ازدواج کرده است.۱۲۳
۷ـ ام هانی همسر عبدالرحمان بن‌عقیل۱۲۴ به نقل از ابن‌ابی‌دینا همسر عبدا… بن‌اکبر بن‌عقیل بوده است.۱۲۵
۸ـ امامه همسر صله بن‌عبدا… بن‌نوفل بن‌حارث بن‌عبدالمطلب.۱۲۶
۹ـ ام الکرام همسر تمام بن‌عباس بن‌عبدالمطلب.۱۲۷
۱۰ـ میمونه همسر عبدالله بن‌عقیل و برای او پسری به نام عقیل آورده است.۱۲۸
۱۱ـ خدیجه نخست همسر عبدالرحمان بن‌عقیل بوده و پس از او همسر ابوالسنابل عبدالرحمان بن‌عبدا… بن‌عامر اموی شده است.۱۲۹
۱۲ـ فاطمه دختر حضرت علی همسر ابوسعید پسر عقیل بوده و سپس همسر سعید بن‌اسود بن‌ابوالختری شده و بعد از آن همسر منذربن ابی‌زیبر عوام شده است.۱۳۰
جدول ازدواج پسران عقیل با دختران امام علی(علیه السلام)
پسران عقیل
دختران علی(علیه السلام)
محمد
زینب صغری
مسلم
رقیه کبری و به نقلی رقیه صغری
عبدا…
ام الکلثوم – میمونه
جعفر
ام الحسین
عبدالرحمن
ام هانی و خدیجه
ابوسعید
فاطمه
از فرزندان عقیل عبدا…، عبدالرحمن، که با امام حسین کشته شدند و مسلم که در کوفه به شهادت رسید حمزه – علی – جعفر و سعید و ابوسعید و یحیی و عثمان و یزید و محمد نام برده شده۱۳۱ که همانطور که ملاحظه می‌شود بیش‌تر آنان با دختران حضرت علی ازدواج کرده‌اند
ب) ازدواج دختران امام علی با خاندان خلفا
۱ـ ازدواج ام کلثوم با عمر بن‌خطاب خلیفه دوم محل بحث و تردید شیعیان قرار گرفته است لذا ما درباره این ازدواج به طور مفصل بحث خواهیم کرد.
۲ـ ام الحسین دختر دیگر امام علی(علیه السلام) ۳ بار ازدواج می‌کند ظاهرا اولین بار به جعد بن‌هبیره بن‌ابی‌وهب بن‌عمر بن‌عائزه بن‌عمران مخرومی ازدواج کرده است ۳ پسر به نام‌های حسن، علی، حبیب آورد بعد از جعده با جعفربن عقیل بن‌ابی‌طالب ازدواج کرد ولی صاحب فرزند نشد.۱۳۲ بلاذری نقل کرده است که ام‌الحسین بعد از جعفربن عقیل با عبدا… بن‌زبیر ازدواج کرد.۱۳۳ بنابراین از ۳ ازدواج گزارش شده دو ازدواج با خارج از خاندان خلفا بوده و یک ازدواج با آل‌زبیر انجام گرفته است.
۳ـ فاطمه دختر دیگر علی(علیه السلام) همسر ابو سعید پسر عقیل بوده و برای او دختری به نام حمیده آورده است بعد از آن همسر سعیدبن اسود بن‌ابوالبختری شده و برای او دو دختر به نام‌های بره و خالده آورد پس از آن همسر منذربن عبیده بن‌زبیر عوام شده است و برای او دختری به نام عثمان و کثیره آورد که هر دو در کودکی درگذشته.۱۳۴
۴ـ رمله کبری دختر امام علی و مادرش ام سعید بنت عروه بن‌مسعود ثقفی ابتدا با ابوالهیاج عبدا… ابوسفیان بن‌حارث بن‌عبدالمطلب(کسی که خلافت را حق علی می‌دانست) ازدواج کرده است پسری به نام عبدالکریم و برادر دیگری برای او آورده است که هر دو درگذشته‌اند دختر هم داشته که همسر عاصم بن‌عمر بن‌خطاب بوده است.نسل ابوسفیان بن‌حارث منقرض شده و پس از مرگ ابوالهیاج، معاویه بن‌مروان بن‌حکم بن‌ابی‌العاص رمله را به همسری گرفت.۱۳۵
ابن ابی‌دنیا نام دختر رمله را ذکر نکرده است ظاهرا این دختر عروس عمر بن‌خطاب می‌شود ولی با تلاشی که صورت گرفت رد پایی از این ازدواج در گزارشات تاریخی به دست نیامد.
با شرط صحت این گزارشات مبنی بر ازدواج دختران امام علی با خلیفه دوم – عبدا… بن‌زبیر منذره بن‌زبیر بن‌عوام و معاویه بن‌مروان بن‌حکم بن‌عاص تنها ۴ ازدواج از مجموع ۱۸ ازدواج دختران امام علی با خاندان خلفا صورت گرفته است.
با توجه به فاصله زمانی بیست و چهار ساله از شهادت امام علی تا به قدرت رسیدن آل‌زبیر به نظر می‌رسد که دو ازدواج دختران امام علی(علیه السلام) با عبدا… بن‌زبیر و منذره بن‌زبیر قبل از به قدرت رسیدن آل‌زیبر انجام گرفته باشد.(سال‌های ۶۱ـ ۶۴هجری قمری)
ازدواج عمر با ام کلثوم
در این قسمت ما به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا ام کلثوم دختر حضرت علی با عمر خلیفه دوم ازدواج کرده است یا خیر؟ جوابهای متفاوتی به این سوال داده شده است عده‌ای از علمای شیعه اصل ازدواج را انکار کرده‌اند، عده‌ای اصل ازدواج را پذیرفتهاند اما بنا به دلایلی به توجیه روی آورده‌اند برخی این ام کلثوم را دختر امام علی ندانسته‌اند و یک تشابه اسمی قلمداد کردهاند عده کمی هم اصل وجود ام کلثوم را منکر شده‌اند.
آرای علمای شیعه در خصوص این ازدواج و رد و پذیرش آن متفاوت است از دیر باز این ازدواج محل بحث و استدلال فریقین بوده است و حتی از امام جعفر در این باره سوال شده است. درقرن چهارم و پنجم شیخ مفید و سید مرتضی درباره آن مطلب نوشته‌اند. اهل سنت آن را دلیل الفت و مهربانی و عدم نزاع بین دو خاندان و صحت اسلام و خلافت عمر دانستهاند و با این استدلال شیعه را به چالش جدی کشیده‌اند و علمای شیعه در صدد پاسخگویی به آنها بر آمدند. عده‌ای اصل ازدواج را انکار کردند تا مجبور نشوند تبعات آن را پاسخ دهنده این دسته در طول تاریخ کتابهایی در، رد این ازدواج نوشته‌اند، که برخی از آنها چاپ شدهاند البته بیشتر آنها ازعلمای شیعه درشبه قاره هند هستند. آثاری که در رد این ازدواج نوشته شده بسیار است برخی از علمای شیعه اثر مستقلی در این باره نوشته‌اند و بعضی در ضمن آثار خود به رد آن پرداخته‌اند.
منابع حدیثی، تاریخی، وتراجم از ازدواج ام کلثوم بنت فاطمه با عمر بن‌خطاب،
خلیفه دوم، خبر داده‌اند. مانند: کافی۱۳۶، تهذیب الاحکام۱۳۷، استبصار،۱۳۸ سنن بیهقی۱۳۹، طبقات ابن‌سعد۱۴۰، انساب الاشراف۱۴۱، جمهره نسب قریش و اخبارها۱۴۲، اسدالغابه، ۱۴۳تاریخ یعقوبی۱۴۴. بسیاری از منابع دیگر، بصورت مستقیم یا غیر مستقیم از این ازدواج سخن گفته‌اند.
آیت الله میلانی در کتاب ازدواج عمر با ام کلثوم در بخش یکم، روایات، وراویان آنان را آورده است.روایات دولابی در کتاب الذریهالطاهره، روایات حاکم نیشابوری در المستدرک، ابن‌اثیر در اسد الغابه، ابن‌حجر در الاصابه۱۴۵. اگرچه ابن‌بزرگوار در بخش دوم کتاب راویان ابن‌روایت را ضعیف دانسته اما بخاطر وجود روایات امامیه اصل وقوع این ازدواج را پذیرفته است۱۴۶.
قبل از شروع بحث لازم است به چند سوال جواب داده شود:
۱-آیا ام کلثوم دختر حضرت علی (علیه السلام) و حضرت فاطمه(علیها السلام) بوده است؟ولادت او در چه زمانی بوده است؟
۲ – آیا در میان دختران حضرت علی(علیه السلام)ام کلثوم دیگری هم بوده است؟آیا زینب و ام کلثوم دو نفرند یا یک نفر؟
۳-آیا ام کلثوم دختر حضرت علی(علیه السلام)و فاطمه زهرا با عمر خلیفه دوم ازدواج کرد؟اگر ازدواج کرده علت این ازدواج چه بوده است؟واز او فرزند داشته است؟
۳-آیا ام کلثوم هسر دیگری غیر از عمر بن‌خطاب داشته است یا نه؟اگرداشته، آیا فرزندانی از این همسر یا همسران داشته است یا نه؟
۴-آیا او در کربلا حضور داشته و در کوفه و شام سخن گفته است؟
علی الظاهر نسب شناسان، مورخان ومحدثان وتمام دانشمندان شیعه و سنی که قصد ذکر نام فرزندان حضرت علی (علیه السلام)ویا حضرت زهرا(علیها السلام) را داشته‌اند، نام زینب و ام کلثوم را آورده اند۱۴۷.
واژه هاو الفاظ به کار رفته در زبان عربی برای اشخاص، به ترتیب، نام، لقب، کنیه اند؛ مانندحسن، مجتبی و ابو محمد که بترتیب، نام، لقب وکنیه امام حسن(علیه السلام)است.از آنجا که نام ام کلثوم در ابن‌زبان کنیه است، آرای مورخان و نسب شناسان درباره نام اومتفاوت است اغلب نام او را ام کلثوم و برخی رقیه۱۴۸ و برخی زینب صغری دانسته‌اند.به نظر برخی رقیه نام دختر سوم آن بزرگواران است.کسانی که نام اورا زینب با رقیه دانسته‌اند، ام کلثوم را کنیه او شمرده اند۱۴۹. منابع تاریخی و نسب شناسی در تعداد دختران امام علی اختلاف دارند واین تفاوتها بخاطر آن است که برخی از دختران آن حضرت در حیات او و پیش از بلوغ از دنیا رفته‌اند و برخی از مؤلفان( آنهایی که نام پانزده تن را آورده اند)فقط نام آنهایی را آورده‌اند که پس از رحلت آن حضرت زندگی کرده و دارای شوهر و فرزندان بوده‌اند در میان دختران از دو تا چهار ام کلثوم نام برده شده است.
سخنى درباره زینب و ام کلثوم‏
مورخان به جز شیخ مفید، گفته‌اند که زینب و ام کلثوم چهار تن بوده‏اند. دو تن صغرا و دو تن کبرا، شیخ مفید، از فرزندى به نام ام کلثوم صغرا یاد نکرده است. و زینب کبرا و زینب صغرا مکنّى به ام کلثوم را از اولاد فاطمه برشمرده و زینب صغرا را زاده مادرى غیر از فاطمه زهرا مى‏داند و بر او کنیه ام کلثوم اطلاق نکرده است. مسعودى به این