دانلود تحقیق با موضوع طلاق، عقد ازدواج، زمان پیامبر، موانع تحقیق

قمری در بیست یک ذی‌القعده از دنیا رفته است
کتاب الاغانی اشعاری از مصعب دارد که در مدح عباس بن‌احنف و اشخاص دیگری که در زمان او می‌زیستند نوشته شده است. اما پدر مصعب، عبدالله بن‌مصعب بن‌ثابت عبدالله بن‌الزبیر در کتاب الفهرست به‌عنوان دشمن علویان معرفی شده است. ابن‌ندیم به طور خلاصه وقایعی که بین او ونوه الحسین یحیی بن‌عبدالله افتاده است آورده و طبری و الاغانی بصورت مفصل آورده‌اند اما خطیب بغدادی او را از اصحاب خلیفه المهدی می‌داند بخصوص در سال ۶۰ هجری که بارها به بغداد سفر کرده است در اواخر زندگی‌اش هارون الرشید اورا در مدینه و یمن بکار می‌گیرد و بعد از او احیانا پسرش بکار را به ولایت‌های یمن و مدینه می‌گمارد. وی در سال ۱۸۴ هجری قمری در گذشته است.
مصعب بن‌عبدالله بن‌مصعب الزبیری در کتاب نسب قریش به ذکر فرزندان علی(علیه السلام) و ازدواج‌های آنان پرداخته است این کتاب اگر چه توسط کسی نوشته شده است که نسبش به آل زبیر می‌رسد وحسادت زبیریان با اهل بیت بر مورخین پوشیده نمانده اما تالیف کتاب در قرن دوم و سوم از امتیازات این کتاب است.
سوال اصلی:
سوال اصلی که در این پایان نامه دنبال خواهد شد این است که روابط دو سویه اهل بیت (ائمه اثنی اشعری و فرزندان و نوادگان آنان) با خاندان خلفا، خلفای سه گانه، آل زبیر، بنی‌امیه (سفیانیان، مروانیان) چگونه بوده است؟
فصل اول: کلیات
فصل دوم: روابط سببی خاندان امام علی و فرزندانش با خاندان خلفا
فصل سوم: روابط سببی امام حسن و فرزندانش با خاندان خلفا
فصل چهارم: روابط سببی امام حسین و فرزندانش با خاندان خلفا
فصل پنجم: روابط سببی امام سجاد و فرزندانش با خاندان خلفا
فصل ششم: روابط سببی امام محمد باقر و امام جعفر صادق و فرزندانشان با خاندان خلفا
فرضیه:
بین زنان و مردانی از خاندان اهل بیت و زنان و مردان خاندان‌های سه خلیفه نخست، امویان، آل زبیر و فرزندان و نوادگان آنان ازدواج‌هایی انجام شده که در مقایسه با ازدواج اهل بیت با خاندان‌های دیگر کم بوده و در شرایط خاصی صورت گرفته است.
اهداف تحقیق:
آگاهی بخشیدن نسبت به مساله‌ای مبهم در باره اهل بیت
این تحقیق می‌تواند برای محققین تاریخ و اساتید و دانش پژوهان پژوهشکده‌های علمی مورد استفاده قرار بگیرد.
روش کار: روش بر شماری و مقایسه‌ای و تحلیلی و توصیفی است.
روش گرد آوری اطلاعات به صورت فیش و کتابخانه‌ای می‌باشد.
قلمرو زمانی و مکانی تحقیق از سال ۱۱ هجری تا سال ۱۳۲هجری پایان سلسله مروانی در شرق اسلامی است.
مشکلات و موانع تحقیق
۱ـ بیشتر کتاب‌هایی که تاریخ این دوره را نوشته‌اند عربی هستند و هم‌چنین مراجعه به کتاب‌های انساب که اصلی‌ترین بخش این تحقیق است عربی هستند و ترجمه‌ی این متون یکی از سختی‌های کار بود.
۲ـ گزارش‌های متفاوتی راجع به تعداد فرزندان، تعداد همسران، و ازدواج‌های آنان ثبت شده است به یک اجماع کلی در باره تعداد فرزندان و تعداد همسران امام و هم‌چنین نوادگان امام رسیدن اگر چه مشکل نبود اما کار زمان بری بود.
۳ـ گزارش ازدواج‌هایی که بعضأ با دشمنان یا خلفا و فرزندان آنان بوده در کتاب‌هایی که مخصوصأ از طرف اهل سنت نوشته آمده است که این بخش از کار را راحت‌تر کرده بود اما پیدا کردن گزارش ازدواج‌هایی که درون خاندانی بوده است کاری سخت و زمان بر بود.
۴ـ ارائه عدد و ارقام و کشیدن جدول و نمودار مقایسه‌ای یکی دیگر از مشکلات و سختی‌های کار بود.
فصل اول:
کلیات
۱ـ مفاهیم روابط سببی(ازدواج)
تعریف ازدواج: معنای لغوی و اصطلاحی
معنای لغوی ازدواج
ازدواج، مصدر باب افتعال و حروف اصلی آن «زـ وـ ج» است.
از نظر لغت «زوج» به معنای جفت در مقابل فرد عبارت از دو چیز همراه و قرین است مانند دو چشم، دو گوش، چه متضاد باشد مثل شب و روز
بر این اساس بر هریک از زن و شوهر زوج و به هر دوی آنان زوجین اطلاق می‌شود و بکار بردن دو واژه زوج و زوجین (مذکر و مونث) برای زن صحیح است.۲
معنای اصطلاحی ازدواج
ازدواج در عرف و شرع، پیمان زناشویی است و بر اساس آن برای مرد و زن نسبت به یکدیگر تعهدات اخلاقی و حقوقی پدید می‌آید که سر پیچی از بسیاری از آنان، عقوبت و کیفر را در پی خواهد داشت.
و در اصطلاح فقهی و قانونی به معنای رابطه حقوقی که لازمه آن جواز کامجویی بین زن و مرد می‌باشد چنآن‌چه واژه نکاح و الزواج نیز به همین معناست.
بعضی از نویسندگان گفته‌اند: نکاح به معنای عقدی است که به وسیله آن، زن و مرد به قصد زندگی مشترک و کمک به یکدیگر قانونا با هم متحد می‌شوند وی نتیجه گرفته‌اند که اولا نکاح عقد است و ثانیا هدف آن، شرکت در زندگی است و ثالثاً، از وحدت و اتحاد قانونی حاصل می‌شود.
تعریف این دسته با توجه به تعریفی که از ازدواج کردیم کامل نیست چه این‌که هدف و قصد زندگی مشترک جزء مقدمات این عقد نیست و این هدف معمولا در عقد ازدواج دایم مطرح است. و در ازدواج موقت یا ازدواج با کنیزان که اسلام و بسیاری از شرایع دیگر مطرح است، هدف اصلی کامجویی است بنابراین چنین قصدی در عقد ازدواج شرط نیست به الطبع جزء مقومات عقد نیز نخواهد بود.(م.کلانتری)
مرحوم صاحب جواهر پس از افوال مختلف در معنای لغوی و اصطلاحی نکاح می‌گوید: نظر مشهور این است که نکاح در لغت به معنای هم‌خوابگی است و در شرع به معنای عقد است و ابن‌ادریس مدعی است که در این معنا هیچ یک از دانشمندان اختلافی ندارند و ابن‌فهد و شیخ طوسی و فخرالمحققین ادعای اجماع دارند چه این‌که استعمال این واژه در عقد متداول است.
در تفسیر کشاف نظر بر این است که در قران کریم جز در آیه «حتی تنکح زوجاغیره» به معنای هم‌خوابگی نیامده است جالب این‌که در آیه فوق بعضی آن‌را به معنای ازدواج گرفته‌اند نه هم‌خوابگی و گفته‌اند شرط بودن هم‌خوابگی، برای حصول حلیت در چنین ازدواجی، از دلیل خارجی فهمیده می‌شود نه آیه شریفه۳
هم‌چنین صاحب جواهر می‌فرماید:
در این معنا که نکاح شرعا عقد باشد جای بحث وجود دارد چه این‌که واژه نکاح مانند بسیاری از عناوین فقهی قبل از پیدایش دین نیز در میان جوامع مطرح بوده چنان‌که بیع به معنای عقد نیست بلکه به معنای نقل ملک است و قهرا نکاح نیز چنین است. شاهد این‌که در موقع عقد هنگامی که زن به عنوان طرف قرار داد می‌گوید«انکحت» عقد را قصد نمی‌کند بلکه سلطه مرد و صاحب حق شدن او را در کامجویی از همسرش در برابر مهر معین قصد دارد پس مراد از نکاح و ازدواج همان حق هم‌خوابگی است و مجازا به عقد، ازدواج اطلاق می‌گردد این به جهت علاقه سببیتی است که بین عقد خاص با حصول این حق وجود دارد.۴
۲ـ خاندان (آل، اهل)
در لغت به معنای خویشاوندی، خاندان، اهل خانه، اهل بیت، مجموعه افراد دارای پیوند نسبی و سببی که در زیر یک سقف زندگی می‌کنند،۵
و در این تحقیق منظور از خاندان کسانی هستند که نسلشان به خلیفه اول(ابوبکر) و خلیفه دوم(عمر بن‌الخطاب)خلیفه سوم(عثمان بن‌عفان) خلفای بنی‌امیه با دو شاخه مروانی و سفیانی آن می‌رسد.
آل زبیر بخاطر تأثیرات فرهنگی و سیاسی که از سال ۶۱ تا ۷۲ هجری در مکه، کوفه، بصره و شهرهای دیگر داشتند و عبدالله بن‌زبیر‌(خلیفه زبیری) به همراه برادرانش مصعب و منذر و…توانست این شهر‌ها را فتح کند لذا نه تنها ازدواج‌های شخص خلیفه بلکه روابط سببی برادران او در این تحقیق لحاظ شده است و منظور از ازدواج‌های درون خاندانی، وصلت‌هایی است که اهل‌بیت و نوادگان آنان یا با علویان داشت‌‌اند و یا با قبیله‌های دیگر و یا از قبیله‌ی خلفا بوده‌اند اما نسب‌شان به خلیفه نمی‌رسد.
اقسام ازدواج
در کتاب‌های فقبهان پیشین نکاح به سه قسم تقسیم شده است: ۱ـ نکاح دایم ۲ـ نکاح منقطع یا موقت(متعه) ۳ـ ملک یمین
موید نظر فقیهان روایتی است که در آن نکاح بر سه گونه دانسته شده است نکاح به میراث (ازدواج دایم) نکاح بدون میراث(متعه) و نکاح به ملک یمین
قران بر دو قسم آن در این آیه اشاره دارد«والذین هم بفروجهم حفظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمنهم»
نکاح دایم و موقت هر دو ازدواج و در بسیاری از احکام مشترک‌اند بدین سبب به زن و مرد در متعه نیز زوج و زوجه می‌گویند.
۱-صور ملک یمین
ملک یمین به دو گروه ترسیم می‌شود: گاه انسان مالک عین کنیز است در این صورت آمیزش مالک با کنیز جایز است مگر آن‌که به ازدواج شخص دیگری در آمده باشد و گاه انسان مالک منفعت کنیز است در صورتی که مالک آن را به شخص دیگری مباح کند که در ین صورت تحلیل گویند و هر دو فرض مذکور در ملک یمین قرار دارد.
اغلب، تحلیل را تملیک منفعت دانسته‌اند ولی برخی آن‌را نیز نوعی از عقد بشمار آورده‌اند۶.
همه‌ی فقهای اهل سنت و شیعه هم‌خوابی با کنیزان غیر مسلمان، اعم از اهل کتاب یا غیر اهل کتاب را از طریق مالکیت جایز دانسته‌اند. و بسیاری از فقهای اهل سنت معتقدند که ازدواج با کنیزان غیر‌مسلمان چه اهل کتاب و غیر اهل کتاب جایز نیست. در حالی‌که از نظر فقهای شیعه مطلقا بی اشکال بوده است۷
ازدواج دائم
ازدواج موقت همانند ازدواج دایم معتبر و قانونی است و احکام ویژه خود را دارد و دارای امتیازاتی است.
در ازدواج دائم، گذشته از بار سنگین مخارج ازدواج و اداره‌ی منزل و پرداخت نفقه همسر برای مردان، زنان نیز حق ندارند بدون ازدواج شوهر، از حاملگی جلوگیری کنند ولی در ازدواج موقت طرفین نسبت به این امر آزادی عمل دارند و مهم‌تر این‌که در ازدواج دائم، اختیار طلاق در دست مردان است و به همین جهت بسیاری از زنان به علت این‌که از نحوه بر خورد مردان پس از ازدواج وحشت دارند گاه ترجیح می‌دهند که برای همیشه بدون همسر بمانند در حالی‌که ازدواج موقت چنین نیست زیرا با پایان یافتن زمان عقد، خود بخود زن رها و آزاد خواهد بود. علاوه بر این ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غیر مسلمان و مسلمان با مسلمان جایز است و بسیاری از فقهای شیعه معتقدند که ازدواج با اهل کتاب تنها بصورت موقت جایز است نه به‌صورت دائم۸
ازدواج موقت(متعه)
سوره نساء در مورد ازدواج موقت نازل شده است و تقریبا همه فقهای اسلام معتقدند که این ازدواج در زمان پیامبر تشریع شده است البته در نسخ این حکم و عدم آن اختلاف دارند شیعه امامیه و پیروان تفکر تفسیری و فقهی ابن‌عباس از اهل مکه یمن و نیز مالک بن‌انس معتقدند این حکم فسخ نشده است و همچنان باقی است و اکثر فقهای اهل سنت قائل به فسخ آن شده‌اند
صاحب تفسیر المناردر جلد پنج صفحه ۱۶ می‌نویسد بعضی از اهل سنت معتقدند که متعه(ازدواج موقت) در زمان پیامبر اجازه داده شد تا مقدمه تحریم دائمی زنا بوده باشد به این معنا که متعه

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *