دانلود تحقیق با موضوع طلاق، امام حسین، منابع تاریخی، امام سجاد

همسران ام الحسین جعده بن‌حبیره بن‌ابی‌وهب مخذومی
جعفربن عقیل
عبدا… بن‌زبیر
۱۰ـ همسر امامه← صله بن‌عبدا… بن‌نوفل بن‌حارث بن‌عبدالمطلب
۱۱ـ همسرام الکرام← تمام بن‌عباس بن‌عبدالمطلب
۱۲ـ همسر میمونه← عبدا… بن‌عقیل
۱۳- همسر ان خدیجه ← عبدالرحمن بن‌عقیل
ابوالسنابل عبدالرحمن بن‌عبدا… بن‌عامر اموی
۱۴ـ همسران فاطمه ابوسعید پسر عقیل
سعید بن‌اسود بن‌ابوالختری
۱۵ـ همسر ام کلثوم منذربن عبیده بن‌زبیر عوام
خلیفه دوم عمر بن‌خطاب
گزارش ۲۴ ازدواج از فرزندان (پسر و دختر) امام علی بدست آمده است که تنها گزارش چهار ازدواج با خاندان‌های خلفا ثبت شده است با توجه فاصله‌ی زمانی امام علی تا به قدرت رسیدن آل زبیر در فاصله‌ی سال‌های (۶۱ـ ۶۴هجری) احیانا دختران امام علی قبل از به قدرت رسیدن آل‌زبیر ازدواج کرده‌اند.
ازدواج نوادگان امام علی(علیه السلام)
پسران محمد بن‌حنفیه ← ۱ـ همسران ابوهاشم عبدا…
خلده از بنی‌غفار
فاطمه بنت محمد بن‌عبدا… بن‌العباس بن‌عبدالمطلب
ام عثمان من انصار
ام الحارث
۲ـ همسر قاسم بن‌محمد بن‌حنیفه ← ام یعقوب بنت جعفر بن‌یعقوب… بن‌عبدالمطلب
۳ـ همسران ابراهیم بن‌محمد بن‌حنفیه امامه بنت عبدا… بن‌سعید بن‌خثعمیه
ام ولد
۴ـ همسر جعفر الاصغر ← ام ولد
۵ـ همسران عون بن‌محمد بن‌حنفیه ← ام سعید از بنی‌عبد الاشهل
۶ـ علی بن‌محمد بن‌حنفیه ← ام ولد
پسران عمرالاطرف
۱ـ محمدبن عمرالاطرف ← خدیجه دختر امام سجاد
نسل عمرالاطرف فقط از طریق محمد ادامه پیدا کرد.
پسران حضرت عباس ← ۱ـ همسران عبیدا… بن‌عباس
ام ابیها بنت عبدا… بن‌معبد بن‌الاعباس
ام ولد
همسران امام علی(علیه السلام)
۰
فرزندان امام علی(علیه السلام)
نوادگان امام علی (علیه السلام)
فصل سوم:
روابط سببی امام حسن (علیه السلام)
و فرزندانش با خاندان خلفا
گفتار اول: مطلاق بودن امام حسن علیه السلام
امام حسن(علیه السلام) دومین امام شیعیان و بزرگ‌ترین فرزند امام علی(علیه السلام) بود و در سال سوم هجری به دنیا آمدند.۱۹۲ و در ماه صفرسال پنجاهم هجرت درسن چهل و هشت سالگی رحلت کردند.۱۹۳ در تاریخ وفات آن حضرت اختلاف است. بعضی منابع مانندآفرینش و تاریخ ۱۹۴عمرحضرت را چهل و پنج سال و سال وفاتش راچهل و هفتم هجری دانسته‌اند.
مطلاق بودن امام حسن علیه السلام
ازدواج‌های امام حسن یکی از موضوعات بحث برانگیز دردوران زندگی آن حضرت است. برخی ازمنابع سنی و شیعه (تاریخی ـ روایی) از آن حضرت به‌عنوان مطلاق یاد کرده‌اند لذا ما در این‌جا با دلایل زیر مطلاق بودن امام حسن را نمی‌پدیریم.
۱ـ درتعداد همسران امام حسن مجتبی(علیه السلام) تضاد فاحشی وجوددارد. تعداد همسران امام در این گزارشه‌ا از پنجاه نفر تا نه‌صد نفر درتغییر است. وجود چنین اختلافی در تعداد طبیعی نیست.
۲ـ تعداد فرزندان امام حسن(علیه السلام) بین هفت نفر۱۹۵ تا بیست و پنج نفر گفته شده۱۹۶ و مادران آن‌ها هم با نام و نسب، ام ولد بودن یا آزاد بودن آن‌ها ثبت شده است. تعداد فرزندان امام حسن شاهدی بر تعداد اندک همسران اوست که در صورت صحت آمار همسران امام لازم بود تعداد فرزندان امام بسیار بیش‌تر از این باشد.
۳ـ وضع همسران امام از جهت پدر، مادر، قبیله و طایفه نامعلوم است به همین جهت تردید جدی درباره این روایات وجوددارد و هم‌چنین در روایات مربوطه به شکل مبهم و مجهول عددی را به تعداد همسران امام نسبت داده‌اند اما در هیچ کدام از منابع تاریخی مشخصات این زنان و این‌که پس از طلاق از امام با چه کسی ازدواج کرده‌اند بیان نشده است. ابو الحسن مدائنی مورخ مشهور قائل همسر برای امام بوده، توانسته تنها نام یازده نفر را به‌عنوان همسر امام ذکر کند.۱۹۷
۱ـ منابع سنی و شیعه به شخصیت متعبد امام تصریح کرده‌اند هم‌چنین روایات و احادیث فراوان در مبغوض بودن و ناروا بودن طلاق نیز وجود دارد. طلاق حتی در جاهلیت هم امری ناپسند بود. طلاق در سخن و سیره پیامبر مزمت شده و زشت‌ترین حلال‌ها معرفی شده است.۱۹۸ و مطلاق بودن امام مخالفت آشکار با سیره‌ی رسول خدا بود و به آسانی پذیرفتنی نیست چنین شخصیتی زاهد و متعبد به چنین کاری به شکل مکرر اقدام کنند.
۲ـ این احادیث در منابع شیعه به امام صادق نسبت داده شده است.و اولین باز نیز توسط منصور عباسی به‌عنوان نقطه ضعف امام بیان شد که هر دو در قرن دوم می‌زیستند و حال این سوال مطرح می‌شود که چرا این امر در قرن اول گفته نشد به خصوص با توجه به درگیری‌ها و دشمنی‌های معاویه با امام حسن بی‌تردید اگر امام در زندگی خود دچار چنین ضعف بزرگی بود معاویه برای توبیخ و کوبیدن امام از آن غفلت نمی‌کرد تا منصور یک قرن بعد برای کوبیدن فرزندان او ازآن استفاده کند این امر از چشمان تیز بین معاویه و امثال پنهان نمی‌ماند و امویان در دست و پا زدن‌های‌شان برای کسب قدرت و برای اثبات عدم کفایت امام به آن‌ها تمسک می‌کردند. سکوت تاریخ در این دوره و عدم وجود گزارشی در دوره‌ی امویان در این‌باره تأمل برانگیز است در تمام روایات تاریخی که از گفت و گوها و نامه‌های متقابل امام و معاویه باقی مانده نه تنها هیچ سخنی از عدم شایستگی امام در خلافت مسلمانان وجود ندارد بلکه وی را ستوده است۱۹۹ و نهایت ادعای معاویه در شایسته‌تر بودن خود، مسن‌تر و باتجرمبه ومسن‌تر بودن در حکومت بود۲۰۰.
ابن‌شهر آشوب روایت کرده است که حضرت امام حسن یکی از دختران عثمان خلیفه‌ی سوم به نام عایشه را خواستگاری کرد ولیکن با این درخواست موافقت نشد و عایشه را به عبدالله بن‌زبیر دادند.
چندی بعد معاویه ام کلثوم دختر عبدالله بن‌جعفر را برای یزید خواستگاری کرد عبدالله بن‌جعفر اختیار را به امام حسین داد و گفت: بزرگ ما امام حسین(علیه السلام) است آن حضرت دایی آن دختر
است و اختیار با او ست امام حسین(علیه السلام) ام کلثوم را به عقد پسر عمش قاسم بن‌محمدبن جعفر در آورد.۲۰۱
داستان این خواستگاری شنیدنی است. مروان به نمایندگی از معاویه با زینت فراوان به مسجد رفت و پهلوی امام حسین نشست و گفت: معاویه مرا دستور داده که دختر عبدالله بن‌جعفر را برای یزید خواستگاری کنم و هر مهری که پدرش خواست قرار می‌دهم و قرض پدرش را ادا می‌کنم تا به این وسیله میان دو قبیله صلح باشد و موجب فخر شما گردد. وقتی سخن مروان تمام شد حضرت امام حسین فرمودند: حمد می‌کنم خداوندی که ما را برای دین خود پسندیده و بر خلق خود خلیفه کرد. بعد از حمد و ثنای خداوند فرمود: چنان‌چه ما به این وصلت رضایت دهیم بیش از پانصد درهم که سنت رسول الله است نمی‌خواهیم و آن‌چه که در مورد قرض پدرش گفتید در نزد ما متعارف نبوده و نیست که زنان ما قرض ما را ادا کنند و درباره صلح بین دو قبیله ما از برای خدا با شما دشمنی کرده‌ایم و هرگز در دنیا با شما صلح نخواهیم کرد. خویشی نسبی نتوانست میان ما و شما صلح دهد چگونه روابط سببی موجب صلح ما با شما خواهد شد.
شاید بتوان از این گفتار محکم و حکیمانه امام حسین نتیجه گرفت ازدواج‌هایی که بین خاندان اهل بیت با خلفا انجام گرفته نمی‌توانسته صلح و دوستی را بین آنان ایجاد کند چرا که بنا به گفته امام حسین روابط نسبی نتوانستند میان آنان صلح ایجاد کند چگونه روابط سببی می‌تواند این تأثیر اثر داشته باشد. یکی از این روابط نسبی رابطه ام البنین مادر حضرت عباس با شمربن ذی الجوشن است. شمر برادر ام البنین ودایی حضرت عباس بود ولی در جبهه مقابل در برابر ام البنین ایستاد. اگر چه شمر به خاطر این نسبت برای حضرت عباس امان نامه آورد ولی حضرت عباس قرابت و نزدیکی خود را به پیغمبر بیش‌تر می‌داند و امان نامه را رد می‌کند لذا این واقعیت را باید پذیرفت که حساب افراد و راه و روشی که در زندگی در پیش می‌گیرند سوا از قبیله، طایفه، پدر و اجدادشان می‌باشد چه بسا خواهر و برادری که از یک خون هستند اما یکی راه سعادت و دیگری راه شقاوت را انتخاب می‌کند.
انتساب افراد به خلفا لزومأ به معنای همدست و همراه بودن با خلفا و بعضأ دشمنی با اهل بیت نیست که ازدواج یا عدم ازدواج با فرزندان و نوادگان آنان سند محکمی برای دوستی اهل بیت با خلفا و یا دشمنی و عداوت آنان باشد.آنگونه که وهابیت با استناد به این ازدواجها روابط اهل بیت با خلفا را دوستانه دانسته‌اند و دشمنی و عداوت بین شیعه و سنی را ساخته و پرداخته شیعیانی می‌دانند که از سیره اهل بیت عدول کرده‌اند.
گفتار دوم: همسران امام حسن علیه السلام
درباره همسران امام حسن در منابع اختلاف است بعضی منابع امام حسن را مطلاق دانسته‌اند که با دلایلی که گفته شد مطلاق بودن امام ثابت شدنی نیست از طرفی تعداد اندک فرزندان امام دلیل دیگری بر کم بودن همسران آن حضرت می‌باشد.
مدائنی نتوانسته است حتی نام یک زن بیش از همان یازده زنی را که اسم برده است بیاورد و آن تعدادی را هم که نام برده است.ازدواج پنج تن از آنان با امام حسن نا معلوم و کاملأ مشکوک است. در انساب هفت همسر و ام ولد، ۲۰۲ طبقات الکبری ده همسر و ام ولد۲۰۳ مناقب ال ابی‌طالب شش همسر و ام ولد۲۰۴ الارشاد شیخ مفید نه همسر و ام ولد۲۰۵ به امام نسبت داده‌اند.
سه ازدواج مشخص حسن(علیه السلام) در زمان حیات پدرش بود که به دستور علی(علیه السلام) بزرگ خاندان انجام گرفت و این امری مرسوم بود.۲۰۶
۱ـ سلمی یا زینب دختر امرو القیس از قبیله کنده۲۰۷
احتمالاً امام حسن اولین بار، با سلمی یا زینب دختر امروالقیس بن‌عدی بن‌اوس بن‌جابربن کعب بن‌عدی رئیس مشهور قبیله کلب، ازدواج کرد امروالقیس مردی مسیحی بود که از شام به مدینه آمد تا نزد خلیفه عمر به دین اسلام در آید عمر رفتار او را پسندید و بلافاصله او را به امیری مسلمانان قضاعه(که کلب از آن قبیله بود) منصوب کرد هنگام باز گشتن علی(علیه السلام) همراه دو پسرش حسن و حسین(علیه اسلام) به دیدار او رفت و در خواست وصلت با خاندان او کرد امرو القیس رضایت داد و دخترانش محیاه، سلمی، رباب را به ترتیب به ازدواج این سه عضو از خاندان پبامبر (حضرت علی، امام حسن، امام حسین) در آورد.۲۰۸
این واقعه احتمالأ در زمانی بود که مسلمانان در اوائل خلافت عمر فلسطین را فتح کرده بودند حسن(علیه السلام) در سال سوم و حسین(علیه السلام) در سال چهارم هجری متولد شدند و جوان‌تر از آن بودند که این ازدواج بلافاصله انجام