دانلود تحقیق با موضوع جمال الدین، امام خمینی، تمدن اسلامی، علی بن الحسین

منتخب الانوار فی تاریخ ائمه اطهار، دلیل ما، قم
۱۰. ابن‌ابی‌الثلاج، تاریخ اهل بیت، (۳۲۵ق)، یک جلد، ال بیت، قم، ۱۴۱۰ق.
۱۱. ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، به اهتمام محمد ابراهیم، قاهره ۱۹۶۴ـ۱۹۵۹.
۱۲. ابن‌ابی‌الدنیا، مقتل امیرالمومنین، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، (وفات ۲۸۱ق) ناشر، تاسوعا، مشهد۱۳۷۹ش، نوبت اول.
۱۳. ابن‌حزم اندلسی، جمهرهالعرب، (وفات ۴۵۶ق)، دو جلد، دارالکتاب العلمیه، بیروت، سال چاپ ۱۴۱۸ق، نوبت اول.
۱۴. ابن‌سعد، کاتب بغدادی، طبقات الکبری(وفات ۲۳۰ق) دارالکتاب العلمیه بیروت، ۱۴۱۸ق، نوبت دوم.
۱۵. ابن‌سعد، کاتب بغدادی، طبقات الکبری، ترجمه محمود مهدوی دامغانی (وفات ۲۳۰ق) مترجم معاصر، فرهنگ و اندیشه، تهران.
۱۶. ابن‌سعد، محمد، طبقات الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۰قمری، چاپ اول.
۱۷. ابن‌شهر آشوب، مازندرانی، مناقب، (وفات ۵۸۸ق) ناشر علامه، قم ۱۳۷۹ق)
۱۸. ابن‌صوفیه نسابه، المجدی فی انساب الطالبین(وفات ۴۶۶ق)، مکتبه آیظ الله المرعشی النجفی، قم، سال چاپ ۱۴۲۲، نوبت دوم.
۱۹. ابن‌عساکر، امام الحافظ، تاریخ مدینه الدمشق، تراجم النساء، (۵۷۱ـ۴۹۹هجری) تحقیق سکینه الشهابی، دار الفکر، دمشق، سوریه.
۲۰. ابن‌عنبه، حسنی، عمده الطالب فی انساب آل ابی‌طالب، (وفات ۸۲۸ق) یک جلد، ناشر انصاریان، نشر قم، سال چاپ۱۴۱۷ق.
۲۱. ابوطالب مکی،قوت القلوب،دار صادر،بیروت.
۲۲. اربلی، محدث اربلی، کشف الغمه، مترجم علی بن حسین زواره ای، اسلامیه، تهران، ۱۳۸۲ش.
۲۳. ازوارقانی، سید عزالدین قاضی مروزی، الفخری فی انساب الطالبین، (وفات ۶۱۴ق)ناشر، مکتبهآیه الله مرعشی النجفی، مکان نشر قم، سال چاپ ۱۴۰۹ق)
۲۴. اصفهانی، ابوالفرج علی بن الحسین، فرزندان ابو طالب (م ۳۵۶)، ترجمه جواد فاضل، تهران، کتابفروشى على اکبر علمى، (۱۳۳۹ش).
۲۵. اصفهانی، ابوالفرج، الاغانی، ج ۱۱ و ج ۱۴.، قاهره ۱۳۴۵-۱۳۵۱
۲۶. الاعلمی الحائری، العلامه الشیخ محمد حسین، تراجم اعلام النساء، منشورات موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، لبنان، ص.ب.۷۱۲.
۲۷. امام خمینی، رساله توضیح المسائل محشی(شش مرجع)، موسسه مطالعاتی منتظران موعود، مسلمی‌زاده.
۲۸. امام خمینی، روح الله، تحریرالوسیله دفتر انتشارات اسلامی وابسطه به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بهار ۱۳۶۶، ج ۱و۲.
۲۹. امین، محسن، اعیان الشیعه، دار التعارف للمطبوعات، بیروت ۱۴۰۶ق.
۳۰. الامینی، محمد هادی، فاطمه بنت الحسین، ناشر مکتبهالزهراء.
۳۱. انصاری زنجانی خوئینی، اسماعیل، الموسوعه الکبری، دلیل ما، قم۱۴۲۸.
۳۲. الباخی، ابی‌زیداحمدبن سهل البلخی (۳۴۰ هق)، الطبع الاولی ۱۴۳۱ق ۲۰۱۰م، دار صار بیروت.
۳۳. الباعونی، شمس الدین باعونی،جواهر المطالب فی مناقب الامام علی،مجمع احیاء الثقافه الاسلامیه،قم.
۳۴. بخشایشی، عقیقی، زنان نامی در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، نوبت چاپ اول ت. انتشار ۱۳۸۲، تابستان، قم دفتر نشر نوید اسلام.
۳۵. بلاذرى، أحمد بن‌یحیى بن‌جابر، انساب الأشراف، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلى، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ قمری.
۳۶. البلداوی، وسام برهان، القول الحسن فی عدد زوجات الامام الحسن(علیه السلام)، کربلا، عتبه الحسینیه المقدسه، ۱۴۲۹ قمری.
۳۷. بنت الشاطی، دکتر عایشه عبدالرحمن، سکینه بنت الحسین، دکتر عایشه، طابع الرابع، الرمه البیضاء، ملکارت سنتر، بیروت، لبنان.
۳۸. بنت الشاطی، عایشه عبدالرحمن، تراجم سیدات بیت النبوه، قاهره
۳۹. البیهقی، ابوبکر، دلایل البیهقی، (وفات ۴۵۸ق)، دار الکتاب العلمیه، بیروت، ۱۴۰۵ق، نوبت اول.
۴۰. جباران، محمد رضا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق، بوستان کتاب۱۳۸۲.
۴۱. جعفریان، رسول، تاریخ سیاسی اسلام از سال چهل تا صد هجری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم ۱۳۶۹.
۴۲. جعفریان، رسول، تاریخ سیاسی اسلام تا سال چهلم هجری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ دوم ۱۳۶۹.
۴۳. جمعی از نویسندگان؛مع الرکب الحسینی،تحسین،نشرقم،۱۳۸۶ش-۱۴۲۸
۴۴. حاتم شامی، جمال الدین یوسف بن‌حاتم شامی، الدر التنظیم فی مناقب الائمه الهامیم، جامعه مدرسین، قم، ۱۴۲۰.
۴۵. حازم الخاقانی، امهات الایمه، دارالحق، لبنان، بیروت، بیر العبد، قرب محطه دیاب، بنایه المهدیه اللبنانیه.
۴۶. حر عاملی، وسایل الشیعه، دارالکتاب الاسلامیه، تهران.
۴۷. حسینی میلانی، سید علی، ازدواج ام کلثوم با عمر، مرکز حقایق اسلامی، نوبت چاپ دوم/۱۳۸۶، چاپ وفا.
۴۸. الحلوا، سید محمد علی، آمنه بنت ال حسین، مؤسسه جهانی سبطین، سال ۱۳۸۲/۱۴۲۴ه.ق، چاپ دوم.
۴۹. الحلوا، سید محمد علی، سکینه پرده نشین قریش، ترجمه محمد خنیفر زاده، مؤسسه جهانی سبطین، سال چاپ ۱۳۸۶ ش.
۵۰. الحموی،محمدبن اسحاق حموی،انیسالمومنین،بنیاد،بعثت، تهران،۱۳۶۳ش،
۵۱. خوانساری، احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، قم
۵۲. دخیل، علی محمد علی، سکینه دختر امام حسین، ترجمه دکتر فیروز حریر چی، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۶۲.
۵۳. دخیل، علی محمد، سکینه بنت الحسین(علیه السلام)، مؤسسه اهل بیت، تاریخ ۱۹۷۹م ـ۱۳۹۹هـ بیروت لبنان.
۵۴. دکتر عقیقی بخشایشی،زنان نامی در تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی
۵۵. دونالدسن، م. دوایت، ۱۴۱۰ق، عقیده الشیعه، ترجمه عربی: ع. م، مؤسسه المفید، بیروت، چاپ دوم.
۵۶. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول ۱۳۷۱.،
۵۷. ذهبی، سیر اعلام النبلاء، به اهتمام شعیب الارناووط و حسین اسد، بیروت ۱۹۸۱ـ۱۹۸۸.
۵۸. ذهبی، شمس الدین ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، دار الکتاب العربی، بیروت ۱۴۰۹ق.
۵۹. ذهبی، شمس الدین، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، دارالکتاب العربی، بیروت ۱۴۰۹ق.
۶۰. ذهبی، محمد بن‌احمد، سیر اعلام النبلا، تحقیق شعیب ارناوؤط و حسین اسد، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۱۳
۶۱. ربانی، علی، چهره درخشان قمر بنی‌هاشم، قم انتشارات مکتب الحسین چاپ هفتم ۱۳۸۶، ج۱.
۶۲. الرحمانی همدانی،احمد،فاطمه الزهراء شادمانی دل پیامبر،دفتر تحقیقات و انتشارات بدر،تهران.
۶۳. روحانی، سید محمد صادق حسینی روحانی، فقه الصادق، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
۶۴. زمخشری، تفسیر کشاف، ترجمه مسعود انصاری، نشر ققنوس، تهران ۱۳۸۹.
۶۵. زمخشری، محمودبن عمر، اساس البلاغه، محل انتشارات ققنوس، محل نشر قم،
۶۶. سبط بن‌الجوزی، تذکره الخواص(وفات ۶۵۴ق) منشورات الشریف الرضی، قم، سال ۱۴۱۸ق، نوبت اول.
۶۷. سید احمد طریحی، محمود عادل، مجمع البحرین، تهران، نوبت چاپ چهارم.
۶۸. الشبراوی، جمال الدین، الاتحاف بجب الاشراف، (وفات ۱۱۷۱ق) یک جلد، ناشر دار الکتاب، قم، سال چاپ ۱۴۲۳ق.
۶۹. شریف قرشی،باقر ،موسوعه الامام علی بن ابیطالب،موسسه کوثر،۱۴۲۳ق.
۷۰. شهرستانی، سیدعلی، معمای ازدواج عمر با حضرت ام کلثوم، ترجمه، بخش فرهنگی موسسه حضرت امام هادی(علیه السلام)، نشر یوسف فاطمه، مشهد، نوبت چاپ اول ـ۱۳۸۷.
۷۱. شهرستانی، علی، زواج ام الکلثوم، قم، مرکزالابحاث العقایدیه، طبع اول۱۵۰۰، سال۲۰۰۷م/۱۴۲۸ه.
۷۲. شهیدی، سید جعفر شهیدی، زندگانی علی بن الحسین، دفتر نشر و اثار اسلامی، قم
۷۳. شیخ الاشرف العبیدلی نسابه، ابی‌الحسن محمدبن ابی‌جعفر، تهذیب الانساب و نهایهالاعقاب (متوفی ۴۲۵هق) استدراک و تعلیق عبدالله شریف الحسین بن‌محمد معروف بابن طبا طبا الحسنی النسابه متوفی ۴۴۹هق، اشرف سید محمود مرعشی، تحقیق شیخ محمد کاظم محمودی، نشر مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی العامه، قم المقدسه، مطبعه بهمن، قم سنه ۱۴۱۳هق، الطبع الاولی.
۷۴. الطائی نجاح، تحریف اسناء اولاد المعصومین، دارالمصابیح الدجی، دارالمیزان، طبعه الاولی، ۱۴۲۹ه‍ ۲۰۰۸ میلادی.
۷۵. طبرسی، فضل بن‌حسن، اعلام الوری بالاعلام الهدی، آل بیت، قم، ۱۴۱۷السلام) مکتبه القدسی، قاهره، ۱۳۵۶ق.
۷۶. طبری، محب الدین، (وفات ۶۹۴ق) ذخایر العقبی فی مناقب ذوی القربی(علیه وفات ۵۴۸ق)، آل بیت، قم، ۱۴۱۷ق.
۷۷. طبری، محمدبن جریر، تاریخ طبری یا تاریخ الرسل والملوک، ترجمه قاسم پاینده، چاپ دوم، انتشارات اساطیر تهران، ۱۳۶۲.
۷۸. طوسی، ابی جعفر بن الحسن طوسی، تهذیب الاحکام، محل نشر قم.
۷۹. عاملی، سید محسن امین، ترجمه، علی حجتی کرمانی(وفات ۱۳۷۷ق) مترجم معاصر، سروش، تهران ریال۱۳۷۶ش، نوبت دوم.
۸۰. عسقلانی، ابن‌حجر، الاصابه فی تمییز الصحابه، (وفات ۸۵۲ق) دار الکتاب العلمیه، بیروت ۱۴۱۵ق.
۸۱. فخر رازی، الشجره المبارکه فی انساب الطالبیه، (وفات ۶۰۶ق) مکتبه آیه الله المرعشی النجفی، قم، ۱۴۱۹ق، نوبت دوم.
۸۲. قمی، شیخ عباس، منتهی الامال فی تواریخ النبی والال(وفات ۱۳۵۹ق) دلیل ما، قم، سال نشر ۱۳۷۹ش).
۸۳. کلانتری، م.، پایان نامه، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۵۳، شماره ۱۱۲۰.
۸۴. کلینی،اصول کافی،ترجمه ایت الله کمره ای،اسوه قم،۱۳۷۵ ش.
۸۵. گواهی، زهرا، سیمای زن در اینه فقه، مرکز نشر سازمان اسلامی، نوبت چاپ اول، زمستان ۱۳۶۹، چاپ شمشاد.
۸۶. الله اکبری، محمد«ازدواج عمر با ام کلثوم از نگاه فریقین»مجله طلوع، سال ششم، شماره بیست وسه، پاییز ۱۳۸۶
۸۷. مادلونگ، ویلفرد، جانشینی حضرت محمد(صلی الله علیه و آله)، ترجمه احمد نمایی و دیگران، مشهد، آستاد قدس رضوی، ۱۳۷۷، چاپ اول.
۸۸. مالکی، ابن‌صباغ، الفصول المهمه فی معرفه الئمه (وفات ۸۵۵ق)ج۲، دار الحدیث، قم، سال چاپ ۱۴۲۲ق.
۸۹. مجلسی، بحار الانوار، (وفات۱۱۱۱ق) ناشر اسلامیه، تهران، سال چاپ۱۳۶۳ش، نوبت دوم.
۹۰. المدرس، علاءالدین، النسب و المصاهره، دارالکتاب العربی، دمشق، القاهره، چاپ اول ۲۰۰۶.
۹۱. مسعودی، أبو الحسن على بن‌حسین بن‌على، مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق اسعد داغر، قم، دار الهجره، چاپ دوم، ۱۴۰۹
۹۲. مصعب بن‌الزبیر،، عبدالله المصعب بن‌عبدالله بن‌المصعب الزبیری، لیفی بروفنسال، الطبع الرابع، دارالمعارف.
۹۳. معصومه اخلاقی و نعمت الله صفری«مجله طلوع، س۱۰، ش۳۹، بهار ۱۳۹۱.
۹۴. معین، محمد، لغت نامه معین، انتشارات امیر کبیر، چاپ ۱۳۵۰
۹۵. مفید، الارشاد فی معرفه حجج الله (وفات ۴۱۳ق) کنگره شیخ مفید، قم، سال ۱۴۱۳ق.
۹۶. مفید، الارشاد، ترجمه سید‌هاشم رسول محلاتی، تصحیح علی اکبر غفاری، کتابفروشی صدوق، تهران، بی‌تا.
۹۷. مقدسى، مطهر بن‌طاهر، البدء و التاریخ، بور سعید، مکتبه الثقافه الدینیه.
۹۸. الموسوی المقرم، عبد الرزاق، السیده سکینه ابن‌الامام الشهید ابی‌عبدالله الحسین(علیه السلام)، انتشارات الشریف الرضی، سال طبع۱۴۱۳ـ۱۳۷۱، مطبع ایران، امیرـ قم.
۹۹. مونس، حسین، اطلس تاریخ اسلام، طبع الاولی ۱۴۰۷ه۱۹۸۷م، بالزهراء، لالعلام العربی، ا
۱۰۰. مهدی پور، علی اکبر، از تبار محدثان سکینه دخت