درزمان غیبت امام مهدی چه کنیم؟

تکلیف های خاصی را برای شیعیان منتظر ظهور مولا بر ثمرده اند. که می بایست نسبت به آنها اتصام وزید و از این رهگذر ، اندیشه و روان خویش را از پلیدی ها زدود.
1- دعا
زمانهای که ویژه حضرت مهدی عج دانسته اند . شب قدر روز عاشورا و نیز هر روز از روز شدن آفتاب تا غروب آن و عصر روزهای دوشنبه و پنج شنبه و همچنین شب و روز نیمه شعبان و روز نوروزمی باشد که درباره آنها به نیابش سفارش کرده اند. نظر به اهمیت و منزلت لیله القدر نحن محدث نوری را نقل می کنیم.
در تمام این شب ، حضرت صاحب الاامر (ع) یا ملائکه مقربین محشورات و فوج فوج به فرمت او می ایند. و برای رسوم می کنند و تقدیرات که برای او مسایر خنق شده است. بر او عرضه می کنند. سزاوار نیست در چنین شبی تا سی به امام خود نکته به عظت به سر آوررند…..
دعای بر آن جناب را باید عقدم داشت بروی مرتبن خود . و در این شب امام مشغول است به آن امر عظیم الهی … پس دعاها طلب نصرت و امانت و حفظ الهی ات برای آن جناب…
ایشان در شب قدر و دیگر زحان ها که یاد کردیم دعای معروف اللهم کن لولیک…
را سفارش می کند. در پایان یاد آور می شویم که دعا به سیب فلسفه و نقش خاصی که درمان وکردارآدمی دین می کند، هماره یک وظیفه تلقی شده به خصوص اگر وی برای صاحب امر باشد بیداست که تا چه چیزان ارزش دارد.
روایت امده که مقصود از مضطر در آیه کریمه «امن عیب … امام زمان ات پس شایسته است که از دعا مکتب ترتیبی آن عقلت نورزیم و انتظار خود را در پرتو دعا برای بقیه الله به کمال خود نزدیک گردانیم.
2- توسل به حضرت مهدی ( عج)
محدث نوری در بیان تکلیف شیعه در ارتباط با مولا مهدی (عج) پس از دعا از توسل می گوید:
پس از آن توسل و استخانه به آن جناب و طلب اعانت و شفاعت در انجام آنچه می خواهد و باید به آن مبارک او جاری می شود به نظر نور او بگذرد و تضرع دانا به که نظر لطف و رافت خود را از سر او بر ندارد خود را به نیکی در نزد آن جناب مذکور نماید که او آنچه سزاوار بزرگی است در این شب که زمام امور به قدرت الهه اوت با او رفتار نماید.
 
 
3- زیارت امام
از دیگر اعمال ، زیارت ات زیارت ؟ از سویی تعلیم می دهد و از دیگر سو یاد آوری و تداوم معرفت های دینی است ودر قسط مفهوم و جهت دلایت و خویشتن بانی زاثر تاثیر سزایی دارد چه از راه دور و چه از راه نزدیک عدم بر قرار ساختن ارتباط باطنی با مقام الهی ولایت می باشد. از این رو زیارت در فرهنگ شیعه یک اصل ترتیبی – اجتماعی است.
برای روز جمعه ارزش مخصوص قائل شده انذ، چرا که روز ظهور روز جمعه خواهد بود و این روز مختص مهدی علیه السلام است.
4- مراقبه
شیخ طبرسی دومین امین الاسلام در تفر مجمع البیان درباره آیه شریفه ( قل اعملوا فسیری الله عملکم در سوله و المومنون)
گفته است: اصحاب ما روایت کردند که اعمال است عرضه می شود بر پیغمبر (ص) در هر دوشنبه و پنج شنبه پس می شناسد. آنها را همچنین عرضه می شود بر ائمه هدی – علیهم السلام پس می شناسند انها را و ایشان که مقصود از قول خداوند و المومنون در قران کریم پیوسته بر عمل تاکید شده است عمل صالح به طوری که می توان گفت مقصود از ایمان عمل و تجسم آثار عقیده در زندگی و رفتار مومنان است.در دوران غیبت ول یعصر عج بیش از عصرهای دیگر؛ با اندیشه ها و بهانه های بنی اسرائیل مواجه هستیم. که البته هنگام غیبت حجت خداست و دور از انتظارات که برای گریز از عمل و تعهد و مسولیت های دینی و اجتماعی و اخلاقی برخی دستاویز های شرعی هم پیداست و تمک به ولایت امرالمومنین را از ترک تکلیفو عمل تلقی کنند یا سوگواری و گریستن بر حین بن علی – علیه السلام- را شفاعت و نجات از کیفر خداوند شجاعند و بر این همه نام شیخ شیعه هم بار کنند.
امام صادق علیه السلام خطاب به مصقل از رنج و نگرانی خود پرده بر می دارد و مدعیان ولایت اهل بیت را رسوا می کند. برحذر باش از این مردم : جز این نیست که شیعه علی کسی است که عفیف باشد بطن و فرج او لقمه حلال به جنگ آورد و پاکدامنی پیشه کند. و شدید باشد جهاد او و عمل کند برای افریدگارش و امید ثواب او را داشته باشد. وخوف عقاب اورا وقتی این جماعت را دیدی آنها شیعه جعفر بن محمد هستند.
بی گمان سخن و پیام مهدی عج هم عین است عفت و سر سختی در جهاد و عمل خالصانه و خوف ورجا . خیال باطنی است که با فرزندان دعای ندبه دیگر ارعیه و زیارات و صلوات مکرر بر حضرت دایم نام مبارک مولا را بر زبان آوردن و در عین حال با عفت ورزیدن از ایمان عمل صالح و تزکیه تقالی و احتمام در امور مسلمانان شیعه مهدی علیه السلام باشم. از این رومراقبت نیست به اعمال و انگیزه ها در غیبت صاحب امر، از جمله تکلیف های شیعیان منتظر می باشد. و انتظار مطلوب چیزی نیست غیر از گزرندان حق تقوا و حق بها ء یعنی عمل دوریت عمل کردن
امام خمینی قدس سره که عمری را بر پایه ایمان و تکلیف گرایی سپری نمود و کارنامه حیات پرافتخارش آینه لای بود از موفق و ولایت و عمل در این زیمنه سختی آموزنده دارد:
بیچارگمان می کند. مجرد دعوی شیع وحب اهل بیت طهارت و عصت ،جواز ارتکاب هر حمرمی را فدای نخواسته دارد و قلم تکلیف نفوذ بالله – از او برداشته شده بربخت نمی داند که شیطان بر او تهیه کرده ودر آخر عمر بیم آنست که محبت بی قعر بی فایده نیز از دستش برود و با کف تهی نواصب اهل بیت محشور گردد. آخر دعوی محبت کی اگر بنیه نداشته باشد پذیرفته نیست. ممکن نیست من با شماردت باشم و محبت و اخلاص داشته باشم و بر خلاف تمام مقاصد و مطلوبات اقدام کنم.
دوخت محبت ثمره نتیجه اش عمل بر طبق آنست و اگر این ثمره و نداشته باشد باید دانست که جهت نبوده خیال محبت بود
5- صبر
آنچه از وظیفه شیعه در غیبت امام زمان علیه السلام باد شد در مقایسه با صبر و پایداری عقیدتی در حکم کالبدی ات که روح رسیده در آن صبر است. هیچ یک از اصول و بنیاد های مکتب وحی بدون خبر شناخته نشده و در بسته اقدام واقیعت خویش را به دست نخواهد آورد.
از این رو برترین ویژگی زندگی منتظران مهدی در غیبت صبرانه و پای فشردن در صراط تحقق جامعه و دولت آینه حق گریبان قران کریم پس از سوگند به عصر – که سصداق باند ان حضرت مهدی – علیه السلام در عصر دادگستری است – ایمان و عمل صالح و تواصی سفارش متقابل مومنان صالح به حق و صبرانه موجب فلاح و رستگاری نهایی معرفی می کند. و سهل انگاری دستی و انجام وظیفه های انسانی و اسلامی رایانه زیانکاری
6- انتظار فرج
وظیفه بزرگ شیعه و در عصر غیبت کبری همانا انتظارگشایش وج می باشد امام علی بن ابیطالب علیه السلام در این بالا چنین فرمود.
( انتظردا و الفرج و لا تیا سوا من روح الله فان احب الا عمال ای الله عزوجل انتظار الفرج)
چشم به راه گشایش باشید و هرگز از لطف الهی نومید نشوید بی گمان برترین کارها نزد خدا امنتظار تشایش است.
شیعه علوی از غم ناگواری و دشواری هایی که تاریخ سرخ اش از آن آکنده است هماره شیعه امید را در جان و خانواده و جامعه اش روشن و فروزان نگاه داشته است و نسلی از پی نسلی در میان آتش وخون دربیم موج تکلیف انتظار را آموخته است. اگر نیک بنگریم از برکت انتظار شیعیان علوی ، روح تعهد و مسولیت گرایی و حماسه آفرینی در میان اهل قبله بلکه ملت های ستمدیده و غیر مسلمان زنده گشته و آنان را به جنبش و دفاع از حقوقی انسانی و اجتماعی گزا خوانده است.