سایت مقالات فارسی – تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور- قسمت 71

دانش تخصصی کم مدیران در حوزۀ گردشگری

2.4

7.2

W8

عدم هماهنگی بین مسئولان در برنامهریزی و مدیریت گردشگری

3.84

2

7.68

جمع میانگین

1

2.94

6-4) ماتریس SWOT
ماتریس SWOT، مدل تحلیلی مفیدی است که به شکلی نظام یافته می‌توان هر یک از نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها را بوسیله آن شناسایی کرد و استراتژی‌های متناسب با موقعیت کنونی حرفه مورد بررسی را منعکس می‌سازد. در این روش، تلاش‌هایی برای تجزیه و تحلیل شرایط بیرونی و وضعیت درونی به عمل آمده و بر اساس آن، استراتژی مناسب برای بقا سازمان (در این مورد مقصد شهری) طراحی می‌شود.
به منظور تهیه ماتریس SWOT، ابتدا می‌بایست نقاط ضعف و قوت شناسایی شده بواسطه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و نیز فرصت‌ها و تهدیدهای حاصله از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی را در ماتریس SWOT وارد نموده و سپس با مقایسه اطلاعات، مجموعه استراتژی‌های تهاجمی (SO)، محافظه‌کارانه (WO)، رقابتی (ST) و تدافعی (WT) را شناسایی و تدوین نماییم. هدف از اين مرحله آن نيست که بهترين استراتژيهاي توسعه مقصد گردشگری را مشخص نمود، بلکه هدف تعيين استراتژيهاي قابل اجرا ميباشد. بنابراين همه استراتژيهاي که در ماتريس تهديدات، فرصت‌ها، نقاط قوت و نقاط ضعف ارائه ميگردند انتخاب و اجرا نخواهند شد. در نهایت، با توجه به جایگاه و موقعیت استراتژیک مقصد، می‌توان نسبت به تبیین استراتژی‌های محوری و کلیدی قابل بکارگیری توسط مقصد اقدام نمود.
بطور کلی، چهار دسته استراتژی در این مدل مطرح میباشد؛ این استراتژی‌ها عبارتند از:
استراتژی‌های SO- هر شرکتی علاقمند است که همواره در موقعیتی قرار داشته باشد که بتواند با بهره‌گیری از نقاط قوت، حداکثر استفاده را از فرصت‌های محیطی بنماید.
استراتژی‌های ST- این استراتژی براساس استفاده از نقاط قوت جهت جلوگیری از تهدیدها بنا شده است. هدف آنست که توانمندی‌های موجود را افزایش داده و در مقابل، تهدیدها را کاهش دهد.
استراتژی‌های WO- هدف این استراتژی کاهش نقاط ضعف با استفاده از مزیت‌های بالقوه‌‌ای است که در فرصت‌های محیطی نهفته است. در این حالت شرکت‌ها به علت برخورداری از ضعف‌های اساسی، امکان استفاده از فرصت‌های بدست آمده را ندارند.
استراتژی‌های WT- در این حالت هدف از استراتژی، کاهش حتی الامکان نقاط ضعف و تهدیدها میباشد. شرکتی که بیشترین عواملش در این خانه متمرکز باشند، وضعیت جالبی نداشته و در ورطه ورشکستگی خواهد بود.
استراتژيهاي پيشنهادي تهاجمي(SO)
S2,O2 : حفظ و زنده نگه داشتن آداب و رسوم سنتی؛
S2,O1: تأسیس موزه و گالریهای هنری و مردم شناسی جهت معرفی فرهنگ و آداب و رسوم غنی به گردشگران؛
S8,O4: اجرای تورهای گروهی گردشگری شهری و بازدید از مراکز خرید؛
S9,O5: احداث و توسعۀ مراکز بهداشتی و درمانی (جهت خدمات رسانی به بیمارانی که از شهرهای مجاور میآیند).
S15,O6: بهسازی حمل و نقل و ایجاد راههای ارتباطی با توجه به نزدیکی شهر بوکان به بزرگراه شمال به جنوب غرب کشور و تبدیل شدن آن به مرکز ترانزیت مسافران؛
S10,O7: تأسیس زیرساختهای تأمین آب و برق جهت توسعه گردشگری؛
S5,O8: بهرهگیری از دانش نیروهای تحصیل کرده و متخصص جهت مدیریت واحدهای اقامتی؛
S8,O9: بهرهگیری از حمایت مسئولان در زمینه حفظ و مرمت آثار تاریخی و ایجاد بستری مناسب برای توسعه گردشگری؛
S3,O10: تاکید بر فعالیتهای بازاریابی جهت هویت بخشی و معرفی بناهای تاریخی و باستانی؛
S6,O11: بهبود کیفیت خدمات پذیرایی بین راهی با توجه به موقعیت ارتباطی ویژه شهر بوکان؛
S8,O12: توسعه گردشگری تجاری با جذب سرمایهگذاریهای بخش خصوصی؛

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.