بررسی سوالات آمار و احتمال کنکور

 

 

 

 

نقش سوالات آمار و احتمال کنکور در ریاضیات نیز احتمال همان است – احتمال وقوع یک رویداد. نمونه هایی از وقایع می توانند عبارتند از: پرتاب سکه با شیر به بالا. یک قلم قرمز را از یک بسته قلم با رنگ های مختلف بکشید . احتمال اصطلاح ریاضی برای احتمال وقوع چنین چیزی است ، مانند انتخاب یک قطعه آب نبات سبز از کیسه ای از رنگهای مختلف. شما در زندگی روزمره از احتمال برای تصمیم گیری استفاده می کنید وقتی که با اطمینان نمی دانید نتیجه چه خواهد بود. سوالات آمار و احتمال کنکور از اهمیت خاصی در رتبه داوطلبان همه رشته ها دارد. مطالعه پزشکی. آمار در پشت تمام مطالعات پزشکی استفاده می شود. پیش بینی هوا آمار برای مشاهده ، تحلیل و مدلهای پیش بینی ریاضی بسیار مهم است. تست کیفیت، بازار سهام و کالاهای مصرفی. اعداد در اینجا ناشی از استدلال مستقیم است. برای یک سکه فقط دو پیامد ممکن وجود دارد ، شیر یا خط ، که به همان اندازه محتمل هستند ، بنابراین یک فرصت حتی ۵۰:۵۰ نیز بدست می آورید.

بررسی سوالات آمار و احتمال کنکور به این صورت است که احتمال معیار سنجش احتمال وقوع یک رویداد در یک آزمایش تصادفی است. احتمال به عنوان عددی بین ۰ و ۱ تعیین می شود ، جایی که ، با سادگی صحبت می کنیم ، ۰ نشان دهنده غیرممکن بودن و ۱ بیانگر یقین است. هرچه احتمال وقوع یک رویداد بیشتر باشد ، احتمال وقوع این رویداد احتمال بیشتری دارد . برای محاسبه ترکیبات از فرمول مربوطه استفاده خواهیم کرد، در جایی که n تعداد موارد را نشان می دهد و r تعداد مواردی را انتخاب می کند که در یک زمان. رویدادها را می توان با توجه به اندازه ، نوع و متناسب طبقه بندی کرد. سه دسته اصلی وجود دارد که رویدادها تحت آن قرار می گیرند. این رویدادها خصوصی ، شرکتی و خیریه ای است که در زیر توضیح داده شده است. تکنیک های ریاضی مورد استفاده برای این شامل تجزیه و تحلیل ریاضی ، جبر خطی ، آنالیز تصادفی ، معادله دیفرانسیل و نظریه احتمال اندازه گیری- نظری است.آمار به عنوان داده های عددی تعریف شده و زمینه ریاضی است که به جمع آوری ، جدول بندی و تفسیر داده های عددی می پردازد. نمونه ای از آمار ، گزارشی از اعداد است که می گوید پیروان هر مذهب در کشور خاصی چقدر هستند.

در سوالات آمار و احتمال کنکور، نظریه احتمال شاخه ای از ریاضیات مربوط به تجزیه و تحلیل پدیده های تصادفی است. نتیجه یک رویداد تصادفی را نمی توان قبل از وقوع مشخص کرد ، اما ممکن است یکی از چندین نتیجه ممکن باشد. نتیجه واقعی در نظر گرفته می شود که به صورت اتفاقی تعیین می شود. در ریاضیات ، اندازه گیری به طور معمول به درک واحدها و دقت در مشکلاتی که با بیشتر اقدامات بتن مانند طول ، مساحت و حجم انجام می شود ، اشاره دارد. اما ، در آمار ، اندازه گیری می تواند کمی انتزاعی تر باشد. اما ، آمار ، از استدلال استقرایی استفاده می کند و نتیجه گیری همیشه نامشخص است. به طور خلاصه ، پنج دلیل برای مطالعه آمار این است که بتوانید به طور مؤثر تحقیق را انجام دهید.