اولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش93 MADM فازی- …

نگاره 2-2 تقسیم بندی مدل های MADM 20
نگاره 2-3 مدل ارزیابی برای MADM 22
نگاره 2-4 مقایسه روش های ANP و AHP 25
نگاره 2-5 روش های مدیریت فازی 33
نگاره 2-6 نگاشت پیوسته عضویت یک مجموعه فازی 35
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
درنيمه دوم قرن بيستم پديدار شدن و رشد سريع بنگاههاي اقتصادي وشركتها منجر به تغییر اساسی در قوانین حاکم بر تولید و بازار گردید. مدیران شرکتها دریافتند که بجز مسائل مربوط به تولیدو محصول ،به بخش های دیگرهمانند خرید مواد اولیه و همچنین مسائل مربوط به مشتری توجه ویژه ای نمایند که این امر باعث بوجود آمدن مدیریت زنجیره تامین[1] گردید.در زنجيره تامين يكي از مسايل بسيار مهم و استراتژیک، انتخاب درست و اصولي تامين كننده مي باشد بطوري كه اين تامين كننده بتواند بيشترين و بالاترين نيازها و معيارهاي شركت را پوشش دهد. مديران دريافتند كه براي انتخاب تامين كننده استفاده از روش سنتي (بر اساس قيمت پيشنهادي) مناسب نمي باشد چرا كه علاوه بر قيمت مسايل بسياري همچون : گارانتي، عمل به تعهدات مثل زمان ومكان سفارشات ، تخفيفات كيفيت مدت زمان همكاري و….در كيفيت و كميت توليد محصول و حتي فروش دخيل مي باشند. دراين عرصه براي تحليل و آناليز اين معيارهاي متعدد و مختلف كه گاها از يك جنس هم نبودند ومسايل پيچيده انتخاب وتصميم گيري مديران را ملزم به استفاده از تكنيكهاي جديد كرد. يكي ازاين تكنيكها استفاده از مدلهاي تصميم گيري چند معياره بود كه توانست مسايل بسياري را در انتخاب بهترين تصميم حل نمايد .
در این تحقیق مدل جدیدی از روش Topsis[2] فازی و از روش [3]ANP فازی برای حل این مسئله استفاده می- شود . این روش از جمله روشهای مبتنی بر اطلاعات کامل از ارجحیت تصمیم گیران است که جزئیات آن در بخش سوم پژوهش تشریح خواهد شد.
1- 2 بیان مساله :
پس از گذر فضاي توليد و بازار از روشهاي سنتي و قديم و ورود به فضاي مدرن و پيچيده امروزي و نا كارامد شدن تكنيكها و ابزارهاي سنتي و قديمي مديران شركتها براي بقاي شركتها و بنگاههاي اقتصادي خود چاره اي جز استفاده از ابزارها و مدلها و راه حل هاي جديد براي تصميم گيرهاي بهتر خود نمي_ ديدند،چرا كه در اين محيط پرتلاطم بازارها و رقابتهاي شديد و بودن رقباي قدرتمند در محيط حتي گاها يك تصميم اشتباه ممكن است شركت را از رقبا طوري عقب بندازد كه شركت نتواند آنرا جبران نمايد و موجب نابودي شركت گردد.
يكي از اين روشها و تكنيكها استفاده از مديريت تامين و يا زنجيره تامين مي باشد .زنجيره تامين در واقع اهميت داشتن و توجه به تمامي قسمتهاي توليد از مواد اوليه تا مشتريان مي باشد. يكي از بخشهاي مهم و استراتژيك در زنجيزه تامين بخش مواد اوليه و تامين كنندگان مي باشد.در دنياي امروزي در هر زمينه و صنعتي تامين كنندگان متعددي براي تامين مواد و قطعات اوليه وجود دارد كه مديران ميتوانند با توجه به شرايط موجود بهترين آنها را انتخاب نماييند و ازطرف ديگر بخوبي دريافتند كه ديگر روش سنتي و قديم ميسر نمي -باشد، چرا كه مديران دريافته اند كه معيارهاي فراواني به غير از قيمت مثل كيفيت، گارانتي، مدت زمان همكاري وزمان تحويل داراي اهميت ويژه اي ميباشد.
حال سوال مهمي كه پيش مي آيد اين است كه مديران چگونه و از چه راه و روشي بهترين تامين كننده را انتخاب نمايند و به عبارت ديگر : باتوجه به معيارهاي متعدد موجود و تامين كنندگان فراوان روش انتخاب بهترين تامين كننده چيست؟
براي حل اين مشكل را حلهاي مختلفي وجود دارد كه يكي از راحلها استفاده از تكنيك MADM[4] فازي می_ باشد.
حال باتوجه به احساس نياز به استفاده از اين تكنيك در الويت بندي تامين كنندگان بر اساس معيارهاي موجود و در نهايت ارايه يك راه كار مناسب براي تصميم گيري بهتر مديران اين تحقيق انجام گرديده است.مهمترین مسئله در اين تحقيق يافتن پاسخي به اين سوالات است كه:
آیا استفاده از روش MADMفازی موجب انتخاب بهترین تامین کننده بدون دخالت شخصی کارشناسان خواهد شد؟
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق:
انتخاب بهترين تامين كننده همواره يكي از دغدغه هاي اصلي و مهم مديران مي باشد چرا كه با انتخاب درست و مناسب تامين كننده مديران موفق خواهند شد كه سود بيشتري را عايد شركت خود نمايند . براي انتخاب بهترين تامين كننده راهكار هاي فرواني ارائه گرديده است كه هريك از آنان داراي معايب و مزايايي مي باشند . به دليل وجود معيارهاو شاخص هاي متعدد در انتخاب تامين كنندگان ، كه بعضا اين معيارها داراي ابهام مي باشند و از يك نوع نيز نمي باشند مدل تصميم گيري چند معياره فازي پيشنهاد مي_ گردد. با توجه به آنچه كه مطرح گرديد الويت بندي تامين كنندگان به عنوان يك مساله تصميم گيري چند معياره در نظر گرفت . از مزاياي اين مدل ميتوان به عدم يكسان سازي واحد معيارها و تجزيه و تحليل معيارهاي كمي وكيفي بطور همزمان اشاره كرد .
1-4 اهداف اساسی انجام تحقیق و سوال اصلی:
1-4-1 اهداف علمي :
انتخاب و ارايه تکنیکی كه بتوان به واسطه آن بهترین تامین کننده را انتخاب کرد .
1-4-2 اهداف كاربردي :
اولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش MADM فازی
نتيجه اين تحقيق در تمامی سازمانها ی تولیدی كاربرد خواهد داشت.
1-4-3 پرسش اصلی تحقیق:
باتوجه به معيارها و شاخص های متعدد تامين كنندگان شرکت نیرو محرکه ، با یه کار گیری روش MADM فازی چه تامین کننده هایی نسبت به سایر تامین کنندگان در الویت قرار می گیرند ؟
1-5 فرضیات تحقیق
با توجه به كاربردي بودن اين تحقيق و استفاده از مدل های رياضي(MADM ) و منطق فازی برای انتخاب تامین کنندگان فرضيه اي وجود ندارد كه بخواهيم رد يا قبول کنیم .
1-6 استفاده کنندگان تحقیق
نتایج این تحقیق در شرکت های تولیدی کاربرد دارد ولی بهره ور اصلی این تحقیق شرکت نیروی محرکه باشد .
1-7 روش تحقیق
با توجه به اینکه این تحقیق نظری و کاربردی است روش تحقیق مناسب موردی و زمینه ای (case study ) می باشد . این روش تصویر جامع و گسترده در موردی ویژه ارائه می کند و پژوهشگر تمام مواردی که در زمینه ای خاص مطرح است مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد تلاش می شود هر چه بیشتر متغیر های ناخواسته کنترل شود و متغیر های مستقل بیشتری مورد بررسی قرارگیرد . در این روش موقعیت قبلی و فعلی در زمینه ای که مطرح است مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اغلب بررسی های تطبیقی نیز انجام خواهد گرفت و مقایسه ای وسیع و گسترده در زمینه ای که مورد نظر است با سایر موارد و شاخص ها انجام می گردد و آنگاه پیشنهاداتی ارائه خواهد شد .
برای انجام تحقیق موردی زمینه ای اولین گام برخورد پژوهشگر با موقعیت مساله است که بر اساس آن موضوع شکل میگیرد و بر پایه موضوع نیز سوال ها ، اهداف و بیان مساله مطرح می گردد. پس از گرد آوری داده ها و پاسخ به سوالات دسترسی به اهداف اصلی و فرعی امکان پذیر می شود در این روش تحقیق به دنبال حقیقت یعنی آنچه که باید باشد کاوش می شود .
1-8 روش گردآوری اطلاعات
روش گرد آوري اطلاعات در اين تحقيق تلفيقي از روش ميداني و كتابخانه اي است زيرا به نسبت نياز از آن استفاده خواهد شد و ابزار هاي آن بانك هاي اطلاعاتي ، مجلات ، كتاب ها و اينترنت و …..است .

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.