دانلود تحقیق با موضوع امام حسین، ازدواج مجدد، عمر بن عبدالعزیز، زمان پیامبر

مردی در زیر خود پناه ندهد و رباب بر این غم و ماتم باقی بود تا این‌که از دنیا رفت و گفته شده چند روز پس از شهادت حسین به سوی حق شتافت۳۳۵ کتاب سکینه پرده نشین قریش به این افترا پرداخته و... متن کامل

Read More

دانلود تحقیق با موضوع امام حسین، منابع تاریخی، حسام الدین، امام سجاد

حتی نام نوه‌های ایشان نیز در ردیف فرندان‌شان قرار گرفته باشد و یا به دلیل سرپرستی بعضی از شیعیان بنی‌هاشم مانند فرزندان امام مجتبی(علیه السلام) به اشتباه نام آنان نیز در شمار... متن کامل

Read More

دانلود تحقیق با موضوع امام حسین، امام سجاد، عبدالله بن زبیر، زین العابدین

با آل زبیر وسه ازدواج با خلیفه اموی این گزارشات قبل از بررسی و صحت و سقمشان است چه بسا که تعدادی از این گزارشات ناصحیح باشد و یا یک ازدواج برای برای دو نفر ثبت شده باشد بر هرحال آن‌چه... متن کامل

Read More

دانلود تحقیق با موضوع امام سجاد، امام حسین، زین العابدین، سن ازدواج

عمویش)ازدواج کرد.۲۴۸ بنابر این از همسران زیدبن حسن(علیه السلام) ام ولد، لبابه دختر عبداله بن‌عباس(از بنی‌عباس) گزارش شده است. نتیجه لذا گزارش دو ازدواج برای زیدبن حسن بدست آمد که... متن کامل

Read More

دانلود تحقیق با موضوع امام حسین، طلاق، تاریخ اسلام، امام سجاد

پذیرد چیز دیگری درباره سلمی گفته نشده است ذهبی در کتاب تاریخ اسلام محیاه دختر امروالقیس مرد مسیحی را از زنان علی(علیه اسلام) دانسته‌ که برای او فرزندی آورد که در کودکی مرد.۲۰۹ ۲ـ... متن کامل

Read More

دانلود تحقیق با موضوع امام حسین، امام سجاد، زین العابدین

جعفر الاکبر – حمزه – ابراهیم – قاسم – عون الاکبر (مادرش دختر محمدبن جعفر طیار فاضله‌ی سیده‌ای بود که حدیث روایت می‌کرد) عبد ا… (امام کسیسانیه و مکنی – اباهاشم مادر ام ولد بوده... متن کامل

Read More

دانلود تحقیق با موضوع منابع تاریخی، امام حسین، تاریخ ولادت، بلوغ دختران

نکته صریحا اشاره کرده و ام کلثوم کبرا و زینب کبرا را در شمار فرزندان آن حضرت (علیه السلام) از فاطمه دانسته و ام کلثوم صغرا را از مادر دیگرى ذکر کرده است. تردید در باره ام کلثوم‌ها از... متن کامل

Read More

دانلود تحقیق با موضوع علمای شیعه، امام حسین، منابع تاریخی، فریقین

شهید شدند و از ازدواج آنان گزارشی بدست نیامده است. ۵ـ یحیی مادرش اسماء دختر عمیس خثعمی۱۱۴ و محمد بن‌اصغر ملقب به ابوبکر مادرش لیلی بنت مسعود دارمیه، در کودکی در گذشته‌اند.۱۱۵ نسل... متن کامل

Read More

دانلود تحقیق با موضوع امام سجاد، سن ازدواج، کرامت انسانی، اسرای جنگی

که اول همسر جعفربن ابی‌طالب بود بعد از شهادت جعفر به عقد ابوبکر درآمد و بعد از درگذشت ابوبکر همسر امام علی(علیه السلام) شد این شیوه در آن زمان که مرد در اثر جنگ و غیره کشته و زنان بیوه... متن کامل

Read More