انواع سردرد؛ چه نوع سردردهایی نگران کننده ان و واسه درمان اونا چیکار باید کرد؟

  میشه گفت همه ما تجربه سردرد رو داریم و تعداد کسائی که زیاد دچار سردردهای همیشگی می شن هم کم نیس. سردردهای کوچیک، کمی شما رو اذیت می کنن و با یک خونه آسون، خوردن کمی غذا یا قهوه یا... متن کامل

Read More

انواع خطر سرمایه گذاری؛ ۱۱ خطری که سرمایه شما رو تهدید می کنه

انواع خطر سرمایه گذاری؛ ۱۱ خطری که سرمایه شا رو تهدید می کنه “ خطر به زبون آسون احتمالیه قابل اندازه گیری از ارزش ازدست رفته یا به دست نیامده. وقتی صحبت از سرما یه گذاریه خطر یعنی... متن کامل

Read More