اپیلاسیون

اپیلاسیون یک واژه فرانسوی است و به معنای از بین رفتن موهای زائد است. در این روش موها باید از[…]

Read more